Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Výhody použitia:

  • účinný aj pri nižších teplotách
  • krátke reziduálne pôsobenie v pôde

Pôsobenie:
Účinná látka tribenuron-methyl patrí do skupiny sulfonylmočovín (ALS-inhibítory). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktát syntézy (ALS) esenciálneho pri syntéze alifatických aminokyselín. Následkom inhibície enzýmu sa v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii zastaví preprava živín, dýchanie a metabolizmus v citlivých rastlinách. Účinná látka je prijímaná listami a transportovaná do rastových vrcholov, kde brzdí delenie buniek a zabraňuje rastu a vývoju burín. Rýchlo sa rozkladá v pôde, čo obmedzuje jeho prijímanie cez korene. Prvé známky herbicídneho účinku (farebné škvrny na listoch burín) sú viditeľné už po niekoľkých dňoch a buriny odumierajú po 2 až 4 týždňoch od aplikácie.  Najvyššiu účinnosť pôsobenia zaručuje aplikácia prípravku na mladých burinách vo fáze intenzívneho rastu.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: rumančekovité buriny, ruman roľný, hviezdica prostredná, konopnica, reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, kapsička pastierska, mak vlčí.
Stredne citlivé buriny: zemedym lekársky, hluchavky, mrlíky, mlieč roľný, pichliač roľný.
Odolné buriny: lipkavec obyčajný.

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
200-400 l/ha
PlodinaŠkodlivý činiteľDávna/haODpoznámka

pšenica ozimná,
pšenica jarná,
jačmeň ozimný,
jačmeň jarný, ovos,                 
raž, tritikale                           

jednoročné dvojklíčnolistové buriny,
pichliač roľný                                                 

20 g  AT   max. 1 x za vegetáciu    


Pokyny pre aplikáciu:

Triben 75 WG aplikujte v obilninách postemergentne od 2. listu (BBCH 12) do fázy 3. kolienka (BBCH 33) v dávke 20 g/ha, optimálne vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12-14). Aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny.

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x