Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Pôsobenie prípravku:
Insekticíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu na ošetrenie repky ozimnej, pšenice ozimnej, jačmeňa jarného a zemiakov. Deltamethrin patrí do skupiny stabilných syntetických pyrethroidov. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín. Na podporu predĺženia účinnosti a zvýšenie ochrany kontaktnej zložky používajte v kombinácii s Agrovitalom (0,25-0,3 l/ha).

Výhody použitia:

  • pôsobí hlavne proti žravým a cicavím škodcom
  • dotykový a požerový jed
  • kombinovateľnosť s herbicídmi, fungicídmi a listovými hnojivami

Rozsah použitia:
Repka ozimná
Koron 100 SC vykazuje dostatočnú účinnosť na škodcov v repke ozimnej.

Skočka repková, kvetárka kapustová
Koron 100 SC používajte na jeseň pri výskyte škodcov na mladých rastlinách alebo, keď zistíte prvé poškodenie vo fáze dvoch listov až do fázy vyvinutých piatich listov (BBCH 12-15).

Blyskáčik repkový
Používajte podľa signalizácie pri výskyte škodcu na rastlinách od fázy, kedy sú viditeľné samostatné kvetné pupene (hlavné kvetenstvo) ale sú ešte stále uzavreté, až do fázy kedy sú viditeľné prvé petaly, ale kvetné pupene sú ešte stále uzavreté (žltý puk) (BBHCH 55-59).

Pšenica ozimná
Koron 100 SC používajte na začiatku liahnutia lariev kohútika pestrého, od konca vývojovej fázy, kedy sú viditeľné prvé oste (len pri ostinatých odrodách) (BBCH 49) až do konca fázy mliečnej zrelosti (BBCH 79).

Jačmeň jarný
aplikujte na začiatku liahnutia lariev kohútika pestrého, od fázy konca metania, kedy je pošva vlajkového listu zdúrená (BBCH 45) do fázy strednej mliečnej zrelosti (BBCH 75).

Zemiak
Odporúčame aplikovať v období maximálneho liahnutia lariev, od fázy prvých individuálnych kvetných pupeňov (1-2 mm), ktoré sú na 1. vrcholíku viditeľné (hľavná byľ) (BBCH 51) do fázy plného kvitnutia: 50% kvetov v 1. vrcholíku otvorených (BBCH 65).

Menej významné použitie
Kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červená
Koron 100 SC aplikujte pri napadnutí mladých rastlín škodcami alebo pri pozorovaní prvých lézií aplikujte od fázy začiatku tvorby hlávky: dva najmladšie listy sú uzatvorené (BBCH 41), až po štádium typickej veľkosti, tvaru a pevnosti hlávky (BBCH 49).

 

 

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
200-400 l/ha
PlodinaŠkodlivý činiteľDávka/haOchranná dobaPoznámka
repka ozimná skočka repková,
kvetárka kapustová,
blyskáčik repkový
0,05 l 45 dní TM Agrovital 0,025 l
pšenica ozimná kohútik pestrý 0,05 l 30 dní TM Agrovital 0,025 l
jačmeň jarný kohútik pestrý 0,05 l 30 dní TM Agrovital 0,025 l
zemiak pásavka zemiaková 0,05 l 7 dní TM Agrovital 0,025 l

Menej významné použitie

PlodinaŠkodlivý činiteľDávka/haOchranná dobaPoznámka
kapusta hlávková biela
kapusta hlávková červená
mlynárik kapustový,
mlynárik repkový,
voška kapustová,
mora kapustová,
kvetárka kapustová
0,05 l 14 dní dávka vody 600 l/ha
TM Agrovital 0,025 l

 

 

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x