Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Pôsobenie prípravku:
Insekticíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu na ošetrenie repky ozimnej, pšenice ozimnej, jačmeňa jarného a zemiakov. Deltamethrin patrí do skupiny stabilných syntetických pyrethroidov. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín. Na podporu predĺženia účinnosti a zvýšenie ochrany kontaktnej zložky používajte v kombinácii s Agrovitalom (0,25-0,3 l/ha).

Výhody použitia:

  • pôsobí hlavne proti žravým a cicavím škodcom
  • dotykový a požerový jed
  • kombinovateľnosť s herbicídmi, fungicídmi a listovými hnojivami

Rozsah použitia:
Repka ozimná
Koron 100 SC vykazuje dostatočnú účinnosť na škodcov v repke ozimnej.

Skočka repková, kvetárka kapustová
Koron 100 SC používajte na jeseň pri výskyte škodcov na mladých rastlinách alebo, keď zistíte prvé poškodenie vo fáze dvoch listov až do fázy vyvinutých piatich listov (BBCH 12-15).

Blyskáčik repkový
Používajte podľa signalizácie pri výskyte škodcu na rastlinách od fázy, kedy sú viditeľné samostatné kvetné pupene (hlavné kvetenstvo) ale sú ešte stále uzavreté, až do fázy kedy sú viditeľné prvé petaly, ale kvetné pupene sú ešte stále uzavreté (žltý puk) (BBHCH 55-59).

Pšenica ozimná
Koron 100 SC používajte na začiatku liahnutia lariev kohútika pestrého, od konca vývojovej fázy, kedy sú viditeľné prvé oste (len pri ostinatých odrodách) (BBCH 49) až do konca fázy mliečnej zrelosti (BBCH 79).

Jačmeň jarný
aplikujte na začiatku liahnutia lariev kohútika pestrého, od fázy konca metania, kedy je pošva vlajkového listu zdúrená (BBCH 45) do fázy strednej mliečnej zrelosti (BBCH 75).

Zemiak
Odporúčame aplikovať v období maximálneho liahnutia lariev, od fázy prvých individuálnych kvetných pupeňov (1-2 mm), ktoré sú na 1. vrcholíku viditeľné (hľavná byľ) (BBCH 51) do fázy plného kvitnutia: 50% kvetov v 1. vrcholíku otvorených (BBCH 65).

Menej významné použitie

Kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červená
Koron 100 SC aplikujte pri napadnutí mladých rastlín škodcami alebo pri pozorovaní prvých lézií aplikujte od fázy začiatku tvorby hlávky: dva najmladšie listy sú uzatvorené (BBCH 41), až po štádium typickej veľkosti, tvaru a pevnosti hlávky (BBCH 49).

Baklažán
Dávka vody: 600 l/ha (v skleníku: 300-2000 l/ha)
Termínaplikácie:prípravok aplikujte pri výskyte škodcov, od štádia klíčnych listov do konca štádia plnej zrelosti plodov (BBCH 10-89).

Rajčiak
Dávka vody: v skleníku: 300-2000 l/ha
Termínaplikácie:prípravokaplikujteprivýskyteškodcov,odštádiaklíčnychlistovdokoncaštádiaplnej zrelosti plodov (BBCH 10-89).

Uhorky šalátové a nakladačky, cuketa
Dávka vody: 600 l/ha (v skleníku: 300-2000 l/ha)
Termín aplikácie:
V skleníku prípravok aplikujte pri výskyte škodcov, od štádia klíčnych listov do konca štádia plnej zrelosti plodov (BBCH 10-89).
V poľných podmienkach prípravok aplikujte od štádia klíčnych listov do konca vývoja súkvetia (BBCH 10-59) alebo od začiatku vývoja plodu do konca štádia plnej zrelosti plodov (BBCH 71-89).

Tabak
Dávka vody: 200 – 800 l/ha
Termínaplikácie:prípravok aplikujte pri objavení škodcov na rastlinách alebo pri zaznamenaní prvých poškodení, od fázy klíčnych listov do fázy, keď je viac ako 90 % toboliek hnedých (BBCH 10-89).
Nie je určený na konzumné ani kŕmne účely.

Okrasné rastliny
Dávka vody: 300 – 2000 l/ha
Termínaplikácie:prípravok aplikujte pri objavení škodcov na rastlinách alebo pri zaznamenaní prvých poškodení, od štádia klíčnych listov do konca vývoja súkvetia (BCH 10-59) alebo od konca kvitnutia do fázy plnej zrelosti (BBCH 69-89).
Nie sú určené na konzumné ani kŕmne účely.

Škôlky ihličnatých drevín, škôlky listnatých drevín, okrasné dreviny, miskant-ozdobnica čínska
Dávka vody: 200 – 800 l/ha
Termínaplikácie:prípravok aplikujte pri objavení škodcov na rastlinách alebo pri zaznamenaní prvých poškodení, od štádia klíčnych listov do konca vegetačného obdobia plodiny (BBCH 10-99).
Nie sú určené na konzumné ani kŕmne účely.

 

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
200-400 l/ha
Plodina                        Škodlivý činiteľ               Dávka/haOchranná dobaPoznámka  
repka ozimná skočka repková,
kvetárka kapustová,
blyskáčik repkový
0,05 l 45 dní TM Agrovital 0,025 l  
pšenica ozimná kohútik pestrý 0,05 l 30 dní TM Agrovital 0,025 l  
jačmeň jarný kohútik pestrý 0,05 l 30 dní TM Agrovital 0,025 l
zemiak pásavka zemiaková 0,05 l 7 dní TM Agrovital 0,025 l

 

Menej významné použitie

Plodina                      Škodlivý činiteľ                Dávka/ha Ochranná doba Poznámka                
kapusta hlávková biela
kapusta hlávková
červená
mlynárik kapustový,
mlynárik repkový,
voška kapustová,
mora kapustová,
kvetárka kapustová
0,05 l 14 dní dávka vody
600 l/ha
TM Agrovital 0,025 l 

rajčiak, baklažán molica sklenníková,
strapka tabaková, vošky,
mory, mora gama,
mora bavlníková
0,05 l 3 dni sklenník
baklažán pásavka zemiaková,
mora bavlníková, voška
0,05 l 3 dni pole
uhorka, cuketa kvetárka všežravá,
kvetárka lupinová,
voška bavlníková, 
voška broskyňová
0,05 l 3 dni pole
uhorky šalátové/
nakladačky
uhorka, cuketa strapka západná,
strapka tabaková,
vošky, mory,
molica skleníková,
larvy smútiviek
0,05 l 3 dni skleník
uhorky šalátové/
nakladačky

tabak trapka tabaková,
voška broskyňová
0,05 l n/a  
okrasné rastliny molica skleníková,
strapky, méry,
byľomory, červce,
nosániky, larvy motýľov
0,05 l n/a  
miskant-
ozdobnica čínska

medovnica vrbová,
voška vŕbová,
peniarka vŕbová,
peniarka jelšová,
krytonos jelšový,
pásavka zemiaková,
chrúst obyčajný,
liskavka lesklá,
liskavka (Phratora
vitellinae),
chrústovec záhradný,
byľomor (Dasineura 
marginemtorquens),
podobník mravcovitý,
piliarka lipová,
fúzač vŕbový

0,05 l n/a škôlky
škôlky ihličnatých
drevín,
škôlky listnatých
drevín,
okrasné dreviny

chrúst obyčajný,
chrústik letný,
tvrdoň smrekový,
tvrdoň menší smoliari,
priadkovec borovicový,
hrebenárka borovicová,
mníška obyčajná,
ploskanky, 
obaľovač mládnikový,
podkôrnička zhubná,
nosánik (Brachyderes
incanus),
vlnačka krvavá, strapky,
byľomory, vošky

0,05 l n/a  

n/a - ochranná doba sa neaplikuje
Pri poľnom použití na včelomilné plodiny uhorka, cuketa, okrasné rastliny, aplikujte prípravok mimo obdobia kvitnutia plodín.

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x