Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncetrátu na ničenie dvojklíčnolistových burín a ježatky kurej v kukurici.

Výhody použitia:

  • vysoká účinnosť proti jednoročným trávovitým burinám
  • TM s prípravkom Aida rieši kompletné spektrum jedno a dvojklíčnolistových burín v kukurici

Pôsobebie prípravku:
Nixon Extra 040 OD je neselektívny herbicíd so systémovým účinkom, prijímaný hlavne listami s rýchlou translokáciou do pletív, následne spomaľuje rast a vývoj burín. Rast burín je zbrzdený krátko po aplikácií prípravku, kedy dochádza k postupnému odfarbovaniu rastlín. Buriny odumierajú po 20-25 dňoch od ošetrenia. Nixon Extra 040 OD účinkuje najefektívnejšie na mladé, intenzívne rastúce buriny vo fáze 2-4 listov (dvojklíčnolistové buriny) alebo od fázy 3 listov do konca fázy odnožovania (jednoklčnolistové buriny). Teplé a vlhké počasie urýchľuje účinok prípravku, suché počasie môže spomaliť účinok.

Spektrum hrbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny:                   hviezdica prostredná, kapsička pastierska
Stredne citlivé buriny:    ježatka kuria, parumenček nevoňavý, lipkavec obyčajný
Odolné buriny:                 fialka poľná, mrlík mbiely, pohánkovec ovíjavý

Nixon Extra 040 OD aplikujte po vyklíčení kukurice od fázy 2. do konca fázy 7. pravého listu (BBCH 12-17). Aplikujte na mladé, intenzívne rastúce buriny vo fáze 2-4 listov (dvojklíčnolistové buriny) alebo od fázy 3 listov do konca fázy odnožovania (jednoklíčnolistové buriny).

Prípravok neaplikujte:

  • do kukurice cukrovej, kukurice pukancovej a pri produkcii pestovateľských materálov
  • bezprostredne po období dlhodobého chladu v plodinách, ktorých rast bol zabrzdený následkom nízkych teplôt; ošetrenie môžete vykonať potom, čo sa rast obnoví
  • v intenzívnom raste kukurice
  • pri teplote vzduchu pod 10o C a nad 25o C 
  • na rastliny oslabené a poškodené mrazom, suchom, škodcami alebo chorobami
  • na mokré rastliny (rosa, dážď)
Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
200-300 l/ha
Plodina škodlivy činiteľ Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
kukurica dvojklíčnolistové buriny,
ježatka kuria
1,0 l AT na zrno, na siláž
dvojklíčnolistové buriny,
ježatka kuria
0,8 l + 1,5 l AT TM Aida 
v štádiu 2-6 listov kukurice
Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x