Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na preventívne a intervenčné použitie na ochranu jačmeňa jarného, pšenice ozimnej,  tritikale ozimného, raže ozimnej, repky ozimnej, repy cukrovej proti hubovým chorobám.

Pôsobenie prípravku
Fundand 450 SC obsahuje kombináciu 3 účinných látok, z ktorých 2 patria do skupiny azolov a jedna do skupiny  strobilurínov.
Difenoconazole a tebuconazole sú systémové triazoly s dlhotrvajúcim preventívnym a kuratívnym účinkom na široké spektrum plodín proti rôznym hubovým chorobám. Pôsobia ako inhibítory C14-demetylácie v biosyntéze sterolov. Inhibícia produkcie sterolov vedie k znižovaniu priepustnosti bunkovej membrány, čo vedie k následnej akumulácii nežiadujich látok v bunke.
Azoxystrobin takisto pôsobí na široké spektrum chorôb postihujúcich rôzne plodiny. Je to systémový fungicíd s translaminárnym účinkom a je translokovaný v xyléme, kde inhibuje klíčenie spór, tak chráni plodinu pred napadnutím rôznymi mikroorganizmami. Azoxystrobin inhibuje transport elektrónov, čo vedie k inhibícii dýchania húb.

Pokyny pre aplikáciu
Prípravok FUNDAND 450 SC preukázal tiež významný vedľajší vplyv proti múčnatke trávovej a septorióze plevovej v tritikale ozimnom.

Nižšie dávky prípravku z rozsahu dávok aplikujte pri nižšom infekčnom tlaku.rípravok FUNDAND 450 SC preukázal tiež významný vedľajší vplyv proti múčnatke trávovej a septorióze plevovej v tritikale ozimnom.

Jačmeň jarný
Dávka vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x.
Interval medzi aplikáciami: 21 dní.
Prípravok aplikujte preventívne, alebo pri prvých známkach ochorenia. V prípade 1 aplikácie od fázy 2. kolienka po fázu plného kvitnutia (BBCH 32 - 65).
V prípade 2 aplikácií: 1. aplikácia od fázy 2. kolienka po fázu vlajkového listu (BBCH 32 - 37) a 2. aplikácia od fázy, keď je 20 % klasu vyrasteného, až po štádium plného kvitnutia (BBCH 52 - 65).

Pšenica ozimná, tritikale ozimné, raž ozimná
Dávka vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x.
Interval medzi aplikáciami: 21 dní.
Termín aplikácie: prípravok používajte ako preventívne opatrenie alebo po zistení prvých príznakov chorôb, na jar od fázy 1. kolienka do konca klasenia (BBCH 31-59). V prípade, ak je potrebné vykonať dve ošetrenia, prvé ošetrenie vykonajte od rastovej fázy 1. kolienka do fázy  skorého metania (BBCH 31-41), a druhé ošetrenie od fázy otvárania pošvy vlajkového listu do štádia konca klasenia (BBCH 47-59).

Repka ozimná
Dávka vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Termín aplikácie: prípravok aplikujte preventívne alebo pri prvých príznakoch choroby, od fázy viditeľných samostatných kvetných pukov (na hlavnom výhonku) do konca kvitnutia (BBCH 55-69).

Repa cukrová
Dávka vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Termín aplikácie: prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov choroby, od začiatku zapájania rastlín až do dosiahnutia zberovej veľkosti koreňa (BBCH 31-49).

Zeler buľvový, chren, okrúhlica
Dávka vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Termín aplikácie: prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po nástupe prvých príznakov chorôb, na jar 1 za sezónu, od fázy 9. listu až do dosiahnutia zberovej zrelosti koreňa (BBCH 19-49).
Prípravok je povolené aplikovať maximálne 1x za 2 roky na tom istom poli!

Cvikla
Dávka vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Termín aplikácie: prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po nástupe prvých príznakov chorôb, na jar, od fázy 1. listu až do dosiahnutia technologickej zrelosti koreňa (BBCH 11-49).
Prípravok je povolené aplikovať maximálne 1x za 2 roky na tom istom poli!

Okrasné rastliny
Dávka vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
Termín aplikácie: prípravok používajte profylakticky alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov chorôb od začiatku tvorby bočných výhonkov do fázy začiatku opadávania plodov (BBCH 20-89).
Prípravok je povolené aplikovať maximálne 1x za 3 roky na tom istom poli!

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
200-300 l/ha
PlodinaŠkodlivý činiteľDávka/haOchranná dobaPoznámka  
jačmeň jarný múčnatka trávová,
hrdza jačmenná,
hnedá škvrnitosť jačmeňa
09-1,0 l 45 dní  
pšenica ozimná septorióza plevová,
septorióza pšenice,
hrdza pšeničná
09-1,0 l 61 dní  
tritikále ozimné hrdza pšeničná,
septorióza pšenice
09-1,0 l 65 dní  
raž ozimná múčnatka trávová,
hrdza ražná
09-1,0 l 67 dní  
repka orimná pleseň sivá,
biela hniloba
09-1,0 l 68 dní  
repa cukrová cerkosporióza repy 09-1,0 l 35 dní  

 

Menej významné použitie

PlodinaŠkodlivý činiteľ Dávka/haOchranná dobaPoznámka
zeler buľvový    septorióza zeleru,
cerkosporióza
0,8-1,0 l 35 dní 1x za 2 roky;
na koreň
chren múčnatka kapustová,
pleseň belostná,
čerň repková, pleseň sivá
0,8-1,0 l 35 dní 1x za 2 roky
okrúhlica múčnatka kapustová,
pleseň belostná,
čerň repková, pleseň sivá
0,8-1,0 l 35 dní 1x za 2 roky
cvikla cerkosporióza repy
múčnatka repová
0,8-1,0 l 35 dní 1x za 2 roky;
na koreň
okrasné
rastliny
múčnatky,
hrdze
0,8-1,0 l 35 dní 1x za 3 roky;

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

 

 

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x