Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na preventívne a intervenčné použitie na ochranu jačmeňa jarného proti hubovým chorobám.

Pôsobenie prípravku
Fundand 450 SC obsahuje kombináciu 3 účinných látok, z ktorých 2 patria do skupiny azolov a jedna do skupiny  strobilurínov.
Difenoconazole a tebuconazole sú systémové triazoly s dlhotrvajúcim preventívnym a kuratívnym účinkom na široké spektrum plodín proti rôznym hubovým chorobám. Pôsobia ako inhibítory C14-demetylácie v biosyntéze sterolov. Inhibícia produkcie sterolov vedie k znižovaniu priepustnosti bunkovej membrány, čo vedie k následnej akumulácii nežiadujich látok v bunke.
Azoxystrobin takisto pôsobí na široké spektrum chorôb postihujúcich rôzne plodiny. Je to systémový fungicíd s translaminárnym účinkom a je translokovaný v xyléme, kde inhibuje klíčenie spór, tak chráni plodinu pred napadnutím rôznymi mikroorganizmami. Azoxystrobin inhibuje transport elektrónov, čo vedie k inhibícii dýchania húb.

Pokyny pre aplikáciu
Fundand 450 SC aplikujte preventívne, alebo pri prvých známkach ochorenia. V prípade 1 aplikácie od fázy 2. kolienka po fázu plného kvitnutia (BBCH 32-65).
V prípade 2 aplikácií: 1. aplikácia od fázy 2. kolienka po fázu vlajkového listu (BBCH 32-37) a 2. aplikácia od fázy, keď je 20 % klasu vyrasteného, až po štádium plného kvitnutia (BBCH 52-65).
Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 2x
Interval medzi aplikáciami: 21 dní
Fundand 450 SC používajte pri teplote nad 12 OC.

 

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
200-300 l/ha
Plodinaškodlivý činiteľDávka/haOchranná dobaPoznámka
jačmeň jarný múčnatka trávová,
hrdza jačmenná,
hnedá škvrnitosť jačmeňa
09-1,0 l 45 dní  
Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x