Instagram Facebook

Líder v biologickej ochrane rastlín

O nás

Vážení pestovatelia, vážení obchodní partneri,

naša spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996. Za toto obdobie sme priniesli na slovenský trh ochrany rastlín mnoho špeciálnych a výnimočných produktov.
Od svojho vzniku zastupujeme viacerých zahraničných výrobcov z krajín EÚ, USA a Švajčiarska.
Svojim partnerom a zákazníkom garantujeme nie len už overenú výnimočnú kvalitu prípravkov a profesionálny prístup založený na dlhoročných skúsenostiach, ale aj neustálu snahu napredovať, zlepšovať kvalitu služieb,  sortimentu výrobkov a úsilie spolu rásť.
Naše štyri piliere predstavujú proaktívny prístup k obchodným partnerom, k farmárom, užívateľom našich prípravkov. V záujme zintenzívnenia komunikácie a budovania vzťahov s novými obchodnými partnermi sme posilnili našu prácu v teréne prostredníctvom regionálnych zástupcov. Myslíme si, že to je správna cesta aby nami dodávané výnimočné riešenia neustále nachádzali na slovenskom trhu ďalších zákazníkov pre skvalitňovanie rastlinnej výroby, jej zefektívňovanie a v neposlednom rade aj zvyšovanie ekologickej bezpečnosti.

 

Pomoc, podpora, služby pre obchodných partnerov a pestovateľov. Aktívne pomáhame zákazníkom  riešiť otázky ochrany rastlín, poskytujeme  odborný poradenský servis ako aj informácie  pri plánovaní ochrany, aplikácii prípravkov a vyhodnocovaní  dosiahnutých výsledkov, keďže „Vieme  čo zaberie“.

Efektívnosť a dostupnosť – vynakladáme úsilie, aby sme boli vždy dostupní pre efektívne hospodárenie našich partnerov a pestovateľov či už v osobnom kontakte alebo poskytovaním aktuálnych a užitočných informácií online.  

Výnimočnosť a modernosť – sme dodávateľom výnimočných riešení na  úrovni tretieho tisícročia a lídrom v biologickej ochrane rastlín, ktorá predstavuje alternatívu a inovatívny prístup ku konvenčnému  spôsobu ochrany a je šetrná voči životnému prostrediu. V portfóliu našej spoločnosti ich máme hneď niekoľko: AQ 10® proti múčnatke viniča, Botector® proti botritíde,  Blossom Protect – proti spále ružokvetých, už dobre známy Contans WG®, ktorý ako jediný na trhu dokáže „vyčistiť“ pôdny profil od sklerócií bielej hniloby v pôde alebo stimulant na báze humátov získaných z čistého prírodného zdroja Leonarditu BlackJak®. Do kategórie biologických prípravkov radíme aj Agrovital®– prírodný terpén, dobre známu multifunkčnú pomocnú látku, s úžasnými efektami pri použití v TM s herbicídmi a fungicídmi. Pri aplikácii pred zberom repky olejnej, sóje a slnečnice znižuje predzberové a zberové straty a zabezpečuje prirodzené dozrievanie plodiny.

Hrdosť a profesionalita – sme hrdí na svoju profesionalitu v prístupe k zákazníkom, aplikáciu odborných vedomostí založenú na mnohoročných skúsenostiach a účinnosť našich vlastných, originálnych prípravkov pre ochranu rastlín, napr. Herbavital®, Cukrovital®.

Našou prioritou aj po vyše dvadsiatich rokoch stále ostáva dodávať na trh vysoko kvalitné prípravky za primeranú cenu a dosahovať na strane pestovateľa najvyšší priaznivý pomer ceny a kvality.

Janka Hässlerová
konateľka spoločnosti

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x