Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), určený na ničenie širokého spektra jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín a tráv v kukurici, na nepoľnohospodárskej pôde, strnisku a jadrovinách.

Revolučná BGT®  technológia

Technológia BGT® ( „Better Glyphosate Technology“)  je inovatívne spojenie systému adjuvantov (pomocných látok) a ďalších prísad zaisťujúcich plnú funkčnosť glyfosátu v jednom výrobku. Jedinečná kombinácia všetkých kľúčových zložiek uľahčuje prípravu postrekovej kvapaliny a prispieva k zvýšeniu množstva kvapaliny zadržanej na povrchu rastliny, čím
vytvára priaznivé podmienky na prenikanie účinnej látky a jej presun na miesto pôsobenia.

Výhody použitia

  • zníženie dávky účinnej látky na hektár o polovicu pri zachovaní účinnosti (rovnaká dávka hotového prípravku v porovnaní so štandardným prípravkom obsahujúcim 360 g/l)
  • do postrekovej kvapaliny nie je nutné pridávať adjuvanty
  • spoľahlivé fungovanie v tvrdej vode a v podmienkach abiotického stresu
  • vstrebávaný zelenými časťami rastlín (listami, výhonkami a aj nezdrevnatenou kôrou)

Pôsobenie prípravku
Prípravok HALVETIC je absorbovaný listami. Účinná látka glyphosate inhibuje enzým EPSP syntetázu, ktorý sa podieľa na syntéze 3 aromatických aminokyselín. Listy postupne vädnú a rastliny žltnú.

Spektrum herbicídnej účinnosti
Dávka 1,5 l/ha:
Citlivé buriny: mrlík biely, parumanček nevoňavý, fialka roľná, ježatka kuria, stavikrv vtáčí
Stredne citlivé buriny: nevädza poľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, psiarka roľná

Dávka 2,5 l/ha:
Citlivé buriny:  nevädza poľná, ježatka kuria, fialka roľná, hviezdica prostredná, mrlík biely, parumanček nevoňavý, ľuľok čierny, stavikrv vtáčí, výmrv obilnín, kapsička pastierska, žltnica maloúborová, výmrv repky a obilnín
Stredne citlivé buriny: peniažtek roľný, psiarka roľná

Dávka 3 l/ha:
Citlivé buriny:   nevädza poľná, ježatka kuria, fialka roľná, hviezdica prostredná, mrlík biely, parumanček nevoňavý, ľuľok čierny, stavikrv vtáčí, výmrv obilnín, kapsička pastierska, peniažtek roľný, žltnica maloúborová
Stredne citlivé buriny: psiarka roľná 

Dávka 4 l/ha:
Citlivé buriny:  palina obyčajná, ježatka kuria, fialka roľná, hviezdica prostredná, mrlík biely, kostrava červená, rebríček obyčajný, parumanček nevoňavý, metlička obyčajná, púpava lekárska, pýr plazivý, pŕhľava dvojdomá, ľuľok čierny, výmrv obilnín, starček obyčajný, kapsička pastierska, peniažtek roľný, smlz kroviskový, lipnica ročná, žltnica maloúborová
Stredne citlivé buriny: mätonoh trváci, skorocel kopijovitý
Odolné buriny: ďatelina roľná, nátržník husí

Dávka 5 l/ha:
Citlivé buriny:  skorocel kopijovitý, palina obyčajná, ježatka kuria, hviezdica prostredná, mrlík biely, kostrava červená, rebríček obyčajný, metlička obyčajná, púpava lekárska, pýr plazivý, pŕhľava dvojdomá, starček obyčajný, kapsička pastierska, peniažtek roľný, smlz kroviskový, žltnica maloúborová
Stredne citlivé buriny: mätonoh trváci
Odolné buriny: ďatelina roľná

Dávka 6 l/ha:
Citlivé buriny:  skorocel kopijovitý, palina obyčajná, ježatka kuria, hviezdica prostredná, mrlík biely, kostrava červená, rebríček obyčajný, metlička obyčajná, púpava lekárska, pýr plazivý, pŕhľava dvojdomá, starček obyčajný, kapsička pastierska, peniažtek roľný, smlz kroviskový, žltnica maloúborová

 

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
200 - 300 l
Plodina Škodlivý činiteľ Dávka l/ha Ochranná doba
kukurica  dvojklíčnolistové buriny a trávy 1,5 - 3 AT
nepoľnohospodárska pôda dvojklíčnolistové buriny a trávy 4 - 6 AT
strnisko dvojklíčnolistové buriny a trávy 2,5 - 4 AT
vinohrady a sady dvojklíčnolistové buriny a trávy 4 - 6 AT

 

Pokyny pre aplikáciu
Proti trvácim burinám aplikujte prípravok v čase ich aktívneho rastu, najneskôr do kvitnutia.
Proti pýru plazivému ošetrujte na začiatku odnožovania a rastu nových odnoží, keď rastliny majú 4-5 listov.
Proti jednoročným trávam ošetrujte v období, keď majú listy dĺžku najmenej 5 cm, proti  jednoročným dvojklíčnolistovým burinám, keď majú vyvinuté najmenej 2 pravé listy.
Prípravok neúčinkuje na buriny, ktoré vzídu až po ošetrení.
Nižšia dávka vody (100-150 l/ha) zvyšuje účinnosť prípravku

Kukurica
Prípravok aplikujte preemergentne pred vzídením kukurice (BBCH 00 – 09), po vzídení burín.
Dávka vody: 100 - 300 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu plodiny
Zriedkavo sa môžu na listoch kukurice objaviť chlorózy alebo nekrózy, ktoré sú iba dočasné a nemajú vplyv na úrodu.

Nepoľnohospodárska pôda
Prípravok aplikujte od mája do októbra na aktívne rastúce buriny.
Dávka vody: 100 - 300 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 1x za rok

Použitie na odstránenie nežiadúcej vegetácie na skladovacích plochách, dvoroch, diaľniciach a cestných komunikáciách (vrátane okrasnej vegetácie, mimo intravilánov)
Skladovacie plochy, dvory, cestné komunikácie nesmú byť počas aplikácie prístupné verejnosti.
Aplikáciu v areáloch podnikov je možné povoliť len s predchádzajúcim zabezpečením pred vstupom iných osôb, ako sú osoby aplikujúce prípravok. Ošetrené plochy môžu byť sprístupnené zamestnancom a verejnosti najskôr 24 hodín po aplikácii prípravku.
Pri aplikácii postrekom je potrebné prípravok aplikovať tak, aby sa minimalizovalo množstvo postreku a zamedzilo sa akémukoľvek úletu (napr. použitie profesionálnych zariadení pre aplikáciu prípravkov vybavených tryskami obmedzujúcimi úlet).

Strnisko
Prípravok aplikujte od  júla do októbra na buriny, ktoré sú minimálne v štádiu dvoch pravých listov (BBCH 12).
Z dôvodu zabezpečenia optimálnej účinnosti na trváce buriny na strniskách dodržujte minimálny interval 3 dni medzi aplikáciou prípravku a kultiváciou / sejbou / výsadbou následných plodín.
Dávka vody: 100 - 300 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 1x rok

Vinohrady a sady
Prípravok aplikujte v medziradí, od apríla  do júla na aktívne rastúce buriny. Vyvarujte sa kontaktu prípravku so stromami.
Dávka vody: 100 - 300 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 1x rok

Prípravok Halvetic neaplikujte na buriny vystavené extrémnemu suchu, vlhkosti, teplu alebo mrazu z dôvodu možnej zníženej účinnosti.
Neaplikujte na mokré buriny (rosa, dážď).
Prípravok neaplikujte 1 hodinu pred očakávanými zrážkami. Zrážky 1 hodinu po aplikácii môžu znížiť účinnosť prípravku.

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x