Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Výhody použitia:
• kontaktný prípravok s preventívnym účinkom
• originálna, jemná formulácia umožňuje aplikácie viac krát za sezónu v závislosti od rastovej fázy viniča a infekčného tlaku
• nezanecháva rezíduá
• nemá žiadne nežiaduce efekty pri výrobe vína
• vhodný do environmentálnych systémov pestovania podporovaných štátom (integrovaná ochrana a ekologické poľnohospodárstvo)

Flowbrix je povolený v Ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Pôsobenie prípravku:
Flowbrix je listový fungicíd s ochranným účinkom. Pôsobí kontaktne proti hubovým a baktériovým chorobám. Prípravok Flowbrix tvorí na povrchoch ošetrovaných rastlín jemný film, ktorý je absorbovaný hýfami a spórami huby. Prípravok narúša enzymatický systém patogénnych organizmov. Flowbrix má vedľajšiu účinnosť aj na iné choroby viniča: na červenú spálu viniča, čiernu škvrnitosť a čiernu hnilobu viniča.

Termín aplikácie:
Vinič:
Flowbrix proti peronospóre viniča používajte preventívne. Na začiatku vegetácie (do BBCH 61) odporúčame znížiť aplikačnú dávku prípravku na 1,25 l/ha a dávku postrekovej kvapaliny na 300 - 500 l/ha (minimálna účinná dávka 450 g Cu/ha). Zabezpečíte si tak možnosť viacnásobného použitia prípravku, pričom dodržíte predpísanú koncentráciu roztoku (cca 0,25 %). Od rastovej fázy BBCH 61, kedy je už vyvinutá plná listová plocha, odporúčame použiť aplikačnú dávku 2,5 l/ha a dávku vody 800 - 1000 l/ha.
Použitie v integrovanej produkcii viniča:
V Integrovaných systémoch viniča v plnej dávke vinič ošetrite až 2 x (maximálna povolená dávka Cu na hektár je 2 kg počas sezóny). Flowbrix je vhodný do antirezistentných programov.
Zemiak proti plesni zemiakovej, tekvicovitá zelenina s jedlou šupkou proti plesni uhorkovej Prípravok aplikujte preventívne od rastovej fázy 5 listov, do rastovej fázy kedy sú bobule v 1. plodenstve okrové alebo hnedasté (BBCH 15 – 85).Dávka vody: 300 – 600 l/ha. Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 4x. Interval medzi aplikáciami: 7 – 14 dní.
Jadroviny, marhuľa proti nekróze kôry prípravok aplikujte od rastovej fázy pučania pupeňov, do rastovej fázy kedy je 50 % listov arbenýchalebo opadaných (BBCH 53 – 95). Dávka vody: 500 – 1000 l/ha. Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 3x. Interval medzi aplikáciami: 10 – 14 dní. 

Slivka prípravok aplikujte od rastovej fázy pučania pupeňov, do rastovej fázy kedy je 50 % listov sfarbených alebo opadaných (BBCH 53 – 95). Dávka vody: 800 – 1000 l/ha. Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x. Interval medzi aplikáciami: 10 – 14 dní.

Menej významné použitie prípravku povolené podľa § 18 zákona 405/2011 Z.z.  v platnom znení:
Špargľu proti hrdzi špargle (Puccinia asparagi) ošetrujte po zbere úrody, najneskôr do konca októbra. Špargľu ošetrujte v 10 dňových intervaloch. Odporúčaná dávka vody 300-500 l/ha. Max. počet aplikácií: 3x za sezónu. 
Jahody proti plesni sivej (Botrytis cinerea), bielej škvrnitosti listov (Mycosphaerella fragariae) ošetrujte v 7 dňových intervaloch v období marec-apríl, september najneskôr však do októbra. Odporúčaná dávka vody 200-600 l/ha. Max. počet aplikácií: 3x za sezónu. Neaplikujte na jahody v čase kvetu!

Použitie v ekologickom poľnohospodárstve – registrácia UKSUP-u:

Vysoká účinnosť, aj pri použití malého množstva prípravku, je daná vysokým podielom mimoriadne jemných častíc s vysokoefektívnymi zmáčadlami a inými súčasťami unikátnej tekutej formulácie Flowbrix.

Výrobca deklaruje ďalšie možnosti použitia prípravku Flowbrix (* zatiaľ na Slovensku neregistrované).


Ovocné dreviny: Venturia inaequalis, V. pirina, Erwinia amylowora, Phytopthora cactorum, Xanthomonas campestris var. pruni. Zelenina:Phythopthora spp., Alternaria spp., Septoria spp., Cladosporium spp., Pseudomonas spp., Clavibacter spp., Xanthomonas spp. Cukrová repa: Cercospora beticola, Peronospora schachti. Slnečnica.: Peronospora helianthii, Alternaria spp. Okrasné a lesné dreviny: Phythopthora spp., Alternaria spp., Antracnosa, Septoria spp., a iné.

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
400 - 1 200 l/ha

 

PlodinaŠkodlivý organizmusAplikačná dávka/haODPoznámka
vinič perenospóra viniča 1,25 - 3,0 l 21 dní preventívne
zemiak pleseň zemiaková 2,5 l 14 dní preventívke
slivka deformácia plodov 2,0 -4,0 l (0,4%) AT  
marhuľa nekrózy kôry 1,75 - 3,5 l (0,35%) AT  
jadroviny nekrózy kôry 1,75 - 3,5 l (0,35%) AT  
tekvicovitá zelenina pleseň uhorková 2,6 l 3 dni s jedlou šupkov, preventívne

 

Menej významné použitie prípravku povolené podl'a $ 18 zákona 405/2011 Z.z. v platnom zneni:

PlodinaŠkodlivý organizmus Aplikačná    
  dávka/ha     
        OD              Poznámka      
jahoda             plesef, sivá, biela škvmitosf listov   2,5 l 2,5 | aplikdcia max.3x
špargl'a hrdza špargle 2,5 l - aplikdcia max.3x
Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x