Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Pôsobenie prípravku:
Preniká do systému rastliny cez listy a prúdením štiav sa dostane do pletív. Ovplyvňuje delenie buniek, spôsobí deformáciu listov, stoniek a hynutie rastliny.
Chwastox® 500 SL najúčinnejšie ničí buriny v rastovom štádiu 2 - 6 listov (BBCH 12-16).

Spektrum účinku: 
Citlivé buriny:
kapsička pastierska žltnica maloúborová, lýrovka obyčajná, reďkev ohnicová, starček obyčajný, horčica roľná, viky, iskerníky (dávka 1,5 1.ha-1).
mrlík biely, mak vlčí, konopnica napuchnutá, kolenec roľný, peniažtek roľný (dávka 1,1 l.ha-1).
Odolné buriny: 
pakost nízky, fialka roľná, hviezdica prostredná, parumanček nevoňavý, veronika roľná, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, zemedym lekársky, jednoklíčnolistové buriny.

Rozsah použitia:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž 
Prípravok aplikujte na jar od plného odnožovania až do konca odnožovania (BBCH 25-
29). Postrekujte s kvapôčkami strednej veľkosti.
Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos
Prípravok aplikujte od začiatku odnožovania až do konca odnožovania (BBCH 20-29). 
Postrekujte s kvapôčkami strednej veľkosti.

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
200 – 300 l.ha-1

 

Plodina

Škodlivý organizmus

Aplikačná dávka

Ochranná doba

Poznámky

pšenica zimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž

citlivé dvojklíčnolistové buriny

1,5 l

AT

jar max. 1 -x

pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos

citlivé dvojklíčnolistové buriny

1,1 l

AT

max 1 - x

 

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x