Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

 

Blossom Protect

Výhody použitia:
• špecialista na spálu jadrovín
• jediný baktericíd na trhu
• vhodný do IP systémov a Ekologického poľnohospodárstva
• výborný ekotoxikologický profil

Pôsobenie prípravku:
Blossom Protect  pôsobí selektívne proti spále jadrovín, ktorú spôsobujú baktérie Erwinia amylovora. Suspenziu spór aplikuje postrekom do otvorených kvetov, kde pôsobí antagonisticky.
Spóry podporujú delenie buniek v epiderme, usadzujú sa v kvetnom kalichu, čím zabraňujú prieniku baktérií Erwinia amylovora do vnútorných pletív rastlín (kvetu). Účinnosť prípravku sa zvyšuje počtom aplikácií pri plnom kvitnutí a množstvom opeľovačov v poraste.

Odporučenie pre aplikáciu:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka / ha OD
jadroviny spála jadrovín 6 – 12 kg/ha  1,2% AT

Upozornenie

Včelstvá pomáhajú prípravok rozširovať - prípravok im neškodí. V postrekovači zmiešať obidve zložky balenia (A+B).

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
500 - 1000 l/ha

Blossom Protect fb aplikujte do otvorených kvetov. Počas sezóny urobte max. 2 - 4 aplikácie, v rastovej fáze BBCH 61-69, v priebehu niekoľkých dní (v závislosti od rozkvitania stromu):
1. aplikácia v štádiu 10 % otvorených kvetov
2. aplikácia v štádiu 40 % otvorených kvetov
3. aplikácia v štádiu 70 % otvorených kvetov
4. aplikácia v štádiu 90 % otvorených kvetov

Na ošetrenie stromu do výšky cca 1 m použite dávku 6 kg/ha (500 l vody). Pre stromy vyššie ako 1m s košatou korunou použite dávku 12 kg/ha (1000 l vody).

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x