Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Univerzálne pomocné látky a repelenty
Univerzálne pomocné látky a repelenty

Výhody použitia:
• znižuje predzberové a zberové straty semenných plodín
• predlžuje dobu dozrievania u repky, čo má priaznivý vplyv na úrodu a kvalitu
• film Agrovital-u na povrchu listov chráni pesticídy pred zmyvom dažďom a odparom
• vynikajúci zmáčavý účinok umožňuje znížiť množstvo vody pri postreku
• znižuje tvorbu malých kvapiek a tým pôsobí ako protiúletový produkt
• po aplikácii priaznivo ovplyvňuje výdaj vody listami – suchovzdornosť

Agrovital je povolený v Ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Pôsobenie:
AGROVITAL pôsobením UV žiarenia a vzduchu polymerizuje, a vytvára pružnú polopriepustnú membránu prírodnej živice. 
AGROVITALom ošetrené šešule repky olejnej, ďateliny lúčnej na semeno a úbory slnečnice rovnomerne dozrievajú, strácajú vlhkosť, a elastický film zabraňuje prenikaniu atmosférickej a zrážkovej vlhkosti. Tým dochádza k obmedzeniu ich praskania na minimum, čo výrazne znižuje straty pred a pri zbere. 

AGROVITAL pridaný do postrekov s obsahom prípravkov na ochranu rastlín a kvapalných hnojív vytvára na cieľovom povrchu jemný elastický film polyméru v ktorom sú prípravky zachytené a chránené pred vplyvom prostredia ako je napr. dážď, UV žiarenie, tepelný rozklad, hydrolýza, odpar, straty spôsobené abráziou medzi listami a pod. U systémových prípravkov ochranný film AGROVITALu umožňuje pozvoľné uvoľňovanie účinnej látky do rastliny, čo zlepšuje jej účinnosť. AGROVITAL sa naviaže na voskovú vrstvičku rastliny (ale popritom ju nenaruší a nerozpustí) a medzi vrstvou AGROVITALu a voskovou vrstvičkou rastliny je prípravok 2-3 hodiny udržovaný v tekutom stave. Týmto nedochádza pri vyšších teplotách k rýchlemu odpareniu účinnej látky a v prípade zrážok k jej zmyvu dažďom.

Prídavok pomocnej látky AGROVITAL pri postreku znižuje tvorbu kvapiek pod 100 µm o polovicu a má súčasne protiúletový účinok. 

Termín aplikácie:
Fungicídy - na predĺženie účinnosti kontaktných a systémových prípravkov miešajte tieto s pomocným prípravkom AGROVITAL formou TM. 

Repka olejka
AGROVITAL aplikujte v období, keď polovica šešúľ prešla z tmavozelenej na svetlo zelenú farbu, t.j. približne 3 - 4 týždne pred zberom. Najneskorší termín aplikácie je v čase, keď sú šešule žlté, ale ešte pružné. Pre maximálny efekt pokrytia odporúčame robiť aplikáciu protismerne, dvakrát s polovičnou dávkou prípravku a s posunom ošetrovaných pásov (letecky).

Slnečnica
Porasty v období dozrievania ošetrite letecky, prípadne pozemne dávkou 0,7 l/ha prípravku Agrovital. V prípade desikácie (zaburinené porasty, urýchlenie zberu) použite TM s desikantom.

Hrach
Prípravkom Agrovital ošetrujte v dávke 0,7 l/ha v období, keď hrach začína dozrievať a semená obsahujú 50 – 40 % vody. V tom čase je porast žltý a struky sú ešte jasno zelené a pružné, semená sú v y vinuté a tuhé. Takýto stav je približne 15 – 20 dní pred zberom.

Cibuľa na semeno
Agrovital aplikujte v čase, keď prvé semená cibule začínajú vypadávať dávkou 0,7 l/ha . Pred mechanizovaným zberom (4 – 5 dní) pri použití desikantu do postreku pridajte ešte 0,25 l/ha prípravku Agrovital.

Ďatelina lúčna na semeno
AGROVITAL aplikujte v dávke 0,7 l/ha (optimálne DA 2x 0,35 l/ha) 2 – 3 týždne pred zberom. Pri pozemnej aplikácii používajte dávku vody 400 – 500 l/ha, pri leteckej aplikácii sa odporúča dávka vody 50 – 70 l/ha. 

Trávy na semeno 
AGROVITAL aplikujte v dávke 0,7 l/ha 2-3 týždne pred plánovaným zberom.

Kapustoviny na semeno
Agrovital aplikujte 3 – 4 týždne pred zberom, platia rovnaké zásady ako pri repke!

Trávy na semeno
Aplikujte 2 – 3 týždne pred zberom v dávke 0,7 l/ha. Pri pozemnej aplikácii používajte 400 – 500 l/ha, pri leteckej 50 – 70 l/ha.

Ovocné sady, vinice, chmelnice 
AGROVITAL používajte v koncentrácii 0,025% pre zníženie úletu postrekovej kvapaliny a v koncentrácii 0,05% pre zlepšenie zmáčavého efektu postrekovej kvapaliny a k ochrane prípravkov pred zmyvom dažďom. AGROVITAL podporuje účinnosť fungicídov, insekticídov a predlžuje účinnosť najmä kontaktných prípravkov a listových hnojív (predĺženie postrekového intervalu na 12-15 dní).

Pšenica ozimná, jačmeň jarný – podpora účinnosti herbicídov
Na predĺženie účinnosti herbicídov ich miešajte s AGROVITALom vo forme TM v termíne aplikácie, ktorý je v súlade s etiketou uvedeného herbicídu. Tank mix s herbicídmi vykonávajte prevažne v období bohatom na zrážky, dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok prípravku

Všetky plodiny a trvalé kultúry, nepoľnohospodárska pôda, orná pôda (pred sejbou, sadením, na strnisko), železnice, lesné kultúry a príprava pôdy pred zalesnením. 
Používajte v zmesi s prípravkami na ochranu rastlín v koncentrácii 0,07% pre zníženie povrchového napätia a zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín alebo v koncentrácii 0,14% pre zníženie úletu postreku a ochrane prípravkov na ochranu rastlín proti zmyvu dažďom. Termín aplikácie a ochranná doba sa riadi etiketou použitého prípravku na ochranu rastlín v zmesi.

Ochrana pred UV žiarením – AGROVITAL aplikujte v dávke 0,5-0,8 l/ha (príp. pridajte odporúčané množstvo do TM s prípravkami na ochranu rastlín) v období s pretrvávajúcim slnečným počasím a vysokými teplotami. 

Kvapalné hnojivá – uchytením živín na povrchu listov AGROVITAL om dochádza k optimálnemu využitiu a transferu živín listami rastlín aj v suchom období.

Dávka vody:
Pri sólo aplikácii AGROVITALu použite 300-400 l vody/ha. V TM s glyfosatmi dodržte jeho odporúčanú koncentráciu.

TM s fungicídmi, insekticídmi a herbicídmi:
Na predĺženie účinnosti kontaktných prípravkov pridajte do TM Agrovital. Ošetrenie ovocných sadov, viniča, zeleniny a iných plodín, robte spolu s fungicídmi s obsahom kontaktnej účinnej látky. Pri daždivom počasí pridávajte do TM aj so systémovými fungicídami aj insekticídami (zabezpečenie lepšieho pokrytia, zníženia straty zmyvom z povrchu listov zabezpečením ochranného krytia). Dávkovanie v TM: 0,3 – 0,5 l/ha. Dávku vody zvoľťe podľa ošetrovanej plodiny a použitého prípravku na ochranu rastlín.

Odporúčanie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý organizmus, iný účel použitia

Aplikačná dávka

Ochr. Doba

LA

Poznámka

Jačmeň  jarný

podpora účinnosti herbicídov

0,25 l/ha

AT

 

 

Ďatelina lúčna  semenné porasty

obmedzenie zberových strát – proti výmrvu

0,7 l/ha,  50-70 l vody /ha

AT

LA

 

Ďatelina lúčna  semenné porasty

obmedzenie zberových strát – proti výmrvu

0,7 l/ha,  400-500 l vody /ha

AT

 

 

Pšenica  ozimná

podpora účinnosti herbicídov

0,25 l/ha

AT

 

 

Repka ozimná

obmedzenie predzberových a zberových   strát – proti výmrvu

0,7 l/ha,  40-100 l vody /ha

AT

LA

 

Repka ozimná

obmedzenie predzberových a zberových   strát – proti výmrvu

0,7 l/ha,  400-500 l vody /ha

AT

 

 

Slnečnica

zníženie zberových strát

0,7 l/ha,  200-400 l vody /ha

AT

 

 

Slnečnica

zníženie zberových strát

0,7 l/ha,  40-100 l vody /ha

AT

LA

 

Slnečnica

desikácia, zníženie zberových strát

0,7 l +(2-3 l), 200 – 300 l vody/ha

AT

 

(TM) Reglone

Slnečnica

desikácia, zníženie zberových strát

0,7 l +(2-3 l), 80 – 100 l/ha

AT

LA

(TM) Reglone

všetky plodiny, nepoľnohospodárska  pôda, orná pôda (pred sejbou, sadením, na strnisko), železnice, lesné porasty, príprava pôdy pred zalesnením

zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín, zníženie povrchového napätia postrekových kvapalín

0,07 %   

0,07-0,7 l/ha,  

100-1000 l vody /ha  + TM fungicídy, insekticídy, akaricídy, herbicídy,      desikanty, regulátory rastu

 

 

1) plodiny neurčené na skrmovanie a konzumáciu

2) OD podľa použitého prípravku

všetky plodiny, nepoľnohospodárska  pôda, orná pôda (pred sejbou, sadením, na strnisko), železnice, lesné porasty, príprava pôdy pred zalesnením

zníženie úletu postreku, zvýšení odolnosti proti dažďu

0,14 %   

0,14-1,4 l/ha,  

100-1000 l vody /ha  + TM fungicídy, insekticídy, akaricídy, herbicídy, desikanty, regulátory rastu

 

 

1) plodiny neurčené na skrmovanie a konzumáciu

2) OD podľa použitého prípravku

všetky plodiny

zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín, zníženie povrchového napätia postrekových kvapalín

0,07 %   

0,07-0,7 l/ha,  

100-1000 l vody /ha  + TM herbicídy, desikanty, regulátory rastu

30

 

1) určené k ľudskej alebo živočíšnej konzumácii

všetky plodiny

zníženie úletu postreku, zvýšení odolnosti proti dažďu

0,14 %   

0,14-1,4 l/ha,  

100-1000 l vody /ha  + TM herbicídy, desikanty, regulátory rastu

30

 

1) určené k ľudskej alebo živočíšnej konzumácii

všetky plodiny

zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín, zníženie povrchového napätia postrekových kvapalín

0,07 %   

0,07-0,7 l/ha ,  

100-1000 l vody /ha  + TM fungicídy, insekticídy, akaricídy

60

 

1) určené k ľudskej alebo živočíšnej konzumácii

všetky plodiny

zníženie úletu postreku, zvýšení odolnosti proti dažďu

0,14 %   

0,14-1,4 l/ha,  

100-1000 l vody /ha  + TM fungicídy, insekticídy, akaricídy

60

 

1) určené k ľudskej alebo živočíšnej konzumácii

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x