Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

                                                                                                    Certifikované hnojivo, číslo certifikátu 1470
Výhody použitia:                                                              

• komplexné zloženie
• rýchla prijateľnosť živín
• široké použitie
• cena
• vysoká návratnosť vložených prostriedkov
• antistresový účinok v období sucha a pri poškodení porastu

Spôsob aplikácie:
Herbavital sa aplikuje postrekom alebo zálievkou počas vegetácie, podľa listovej analýzy, alebo paušálne 1-2,5 l/ha do všetkých vstupov s prípravkami na ochranu rastlín.
Hnojivo s ľahko prístupnými živinami synergicky zvyšuje účinnosť používaných pesticídov. Rastlinám je schopný dodať živiny v najkritickejšom období rastu, pričom nenahrádza základné hnojenie.
Ošetrenie je možné spojiť s aplikáciou fungicídov, insekticídov, graminicídov. Pridanie Agrovitalu do TM predlžuje ochranné krytie a zabezpečuje odolnosť proti zmývaniu a zlepšuje príjem živín.

Odporúčanie pre aplikáciu

 

Plodina Dávka/ ha Termín ošetrenia Odporúčané kombinácie 
slnečnica  2 l  6-8 párov listov až po kvitnutie  (TM) s fungicídmi
(TM) Borovital
repka olejná ozimná  2 l  jar, vo fáze predlžovacieho rastu až do kvitnutia  (TM) s insekticídmi
(TM) s fungicídmi
(TM) Borovital 
cukrová repa  2-4 l  TM v T2-T3 až po zapojenie porastu TM pri fung. ošetrení  (TM) Borovital
(TM) s fungicídmi
pšenica ozimná  2 l  od odnožovania až po vytvorenie klasu pred kvitnutím  (TM) s fungicídmi
 (TM) s fungicídmi
jačmeň jarný  2 l  od odnožovania až po vytvorenie klasu pred kvitnutím  (TM) s fungicídmi
kukurica  1-2 l  do 7 listov, alebo podľa signalizácie výletu víjačky  (TM) pri POST aplikácii herbicídov
(TM) s insekticídom proti víjačke 
hrach  2x 1-1,5 l  pred kvetom  (TM) s insekticídom 
zemiaky  2-3x 2 l  pred kvetom a po odkvitnutí  (TM) s fungicídmi alebo insekticídmi 
zelenina  4x 1-1,5 l  obdobie intenzívneho rastu a tvorby plodov  (TM) s fungicídmi alebo insekticídmi 
vinič  4-6x1-1,5 l  pred a po kvete  (TM) v klasickom programe ochrany 
ovocné sady  4x 1-1,5 l  pred a po kvete  (TM) v klasickom programe ochrany 
Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x