Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

                                                                                                    Certififikované hnojivo, číslo certifikátu 0657
Výhody použitia:                                                                              

• najvyšší obsah K2O v 1 l
• zvyšuje biosyntézu cukrov v plodinách
• zvyšuje mrazuvzdornosť ozimín, drevín, viniča a sadeníc v škôlkach
• jediné draselné hnojivo v organickej forme na trhu
• umožňuje skorší zber a dozrievanie
• efektívne zvyšuje obsah cukru v repe cukrovej, viniči, ovocí a pod.

Pôsobenie:
Cukrovital K 400 je určený predovšetkým pre listovú aplikáciu. Cukrovital K 400 je vhodný na aktiváciu činnosti enzýmov a stimuláciu fyziologických procesov priamo súvisiacich s translokáciou a tvorbou cukrov a polysacharidov.
Organická forma viazania draslíka obsiahnutého v koncentráte je osobitne vhodná na stimuláciu procesov plnohodnotného fyziologického zretia plodov.

Ošetrenie cukrovej repy robte v období 4 -6 týždňov pred predpokladaným zberom. Ošetrenie cukrovej repy Cukrovitalom K 400 v dávke 5 – 6 l/ha zvyšuje produkciu cukru min. o 1 t/ ha. 

Rovnako pri ošetrení viniča sa dosahuje zvýšenie obsahu cukrov v priemere o 1,5 °N. 

Na druhej strane ošetrenie podporuje vyzretie dreva a dosiahne sa zvýšenie jeho mrazuvzdornosti.

Cukrovital K 400 je možné úspešne využiť na ošetrenie rajčín, jahôd, ríbezlí, melónov a ostatných plodín, kde zvýšenie obsahu cukrov, resp. refraktometrickej sušiny zvyšuje ich trhovú hodnotu.

V ovocinárstve odporúčame ošetrovať neskoršie odrody broskýň, marhúľ a sliviek, kde aplikácia Cukrovitalu K 400 zabezpečí nielen zlepšenie chuti a vône, ale aj urýchli termín zberu o 10 – 14 dní.

V lesníckych a ovocinárskych škôlkach sa dosiahne lepšie vyzretie drevnej hmoty a odolnosť proti vymŕzaniu.

Termín aplikácie:
Aplikáciou koncentrátu Cukrovital K 400 sa dosiahne rýchle hromadenie cukrov, škrobu a proteínov, zväčšenie plodov a zvýšenie ich kvality, vyrovnané dozrievanie a vyfarbovanie plodov, zvýšenie cukornatosti a zlepšenie chuti, zvýšenie odolnosti rastlín i plodov voči mrazu, predĺženie skladovateľnosti plodov, zníženie obsahu nežiaducich aniónov (chloridov, dusičnanov), ktoré sú príčinou mäknutia a poškodzovania ovocia.

Cukrovital K 400 odporúčame aplikovať 4 – 6 týždňov pred predpokladaním zberom.

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
250 – 300 l/ha

 

Plodina Dávka / ha Dávka / 10 l vodySpôsob aplikácie Poznámka 
záhradnícke plodiny  7 – 10 l  2,3 dl - 3,3 dl listová aplikácia  zvýšenie cukornatosti 
vinič, ovocné dreviny  4 – 5 l  1,3 dl - 1,7 dl  listová aplikácia  zvýšenie cukornatosti 
cukrová repa  4 – 8 l  1,3 dl - 2,7 dl  listová aplikácia  zvýšenie cukornatosti 
dreviny  10 – 12 l  3,3 dl - 4 dl  listová aplikácia  zvýšenie mrazuvzdornosti 
Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x