Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Výhody použitia: 
- Botector chráni hrozno pred botrytídou
- bez negatívneho vplyvu na dozrievanie kvasenie a kvalitu vína
- bez predzberového intervalu
- bez rezíduí
- bez rizika rozvoja rezistencie patogéna
- bezpečný pre človeka a zvieratá
- bezpečný pre včely a užitočný hmyz
- ľahko sa aplikuje konvenčnou aplikačnou technikou
- je vhodný pre Integrovanú produkciu a Ekologické poľnohospodárstvo

Pôsobenie prípravku:
Biologický fungicídny prípravok Botector je určený na biologickú ochranu viniča proti plesni sivej (Botrytis cinerea), ktorá spôsobuje napadnutie strapcov viniča. Suspenzia spór Aureobasidium pullulanssa aplikuje postrekom od fázy konca kvitnutia BBCH 68 do plnej zrelosti BBCH 89. Účinný mikroorganizmus kolonizuje povrch ošetrených strapcov a antagonistickým pôsobením zabraňuje rozvoju plesni sivej. 

Povolený rozsah použitia:

Plodina Škodlivý organizmus  Aplikačná dávka na ha Ochranná doba
 vinič pleseň sivá 0,4 kg bez obmedzenia

Kompatibilita:
Múčnatka: AQ 10, Topas, IQ Crystal, Vivando, VitiSan
Peronospóra: Mildicut, meďnaté prípravky
Pleseň sivá: Mythos 30 SC, Teldor 500 SC
Obaľovače: Integro, Steward, Calypso 480 SC
Listové hnojivá: rôzne
Adjuvanty: AGROVITAL
viac...

Opatrenia proti vzniku rezistencie:
Antagonistický účinok prípravku Botector voči plesni sivej je založený na konkurencii kvasinky Aureobasidium pullulanso životný priestor a živiny na povrchu bobúľ viniča. To vytvára nevhodné podmienky pre rast plesni sivej (Botrytis cinerea). Neexistuje možnosť pre vznik rezistencie alebo krížovej rezistencie cieľového patogéna voči prípravkuBotector.

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
300 - 500 l/ha (iba v zóne strapcov)

Prípravok Botector je určený na prevenciu proti vzniku infekcie plesňou sivou. Prípravok aplikujte do zóny strapcov v dávke 0,4 kg/ha spolu so 400 l vody t.j. (0,1%). Aplikujte vo fáze BBCH 68 – opadnutých 80% kvetných čiapočiek, BBCH 77 - uzatváranie strapcov, BBCH 85 - mäknutie bobúľ a počas dozrievania - BBCH 85 – 89, maximálne však 3 aplikácie za sezónu. Ošetrujte vo večerných hodinách. Pri aplikácii prípravkov nemiešateľných s prípravkom Botector dodržte ochrannú dobu min. 3 dni pred a po aplikácii biologického prípravku Botector. Detailný zoznam miešateľnosti prípravku je dostupný na www.asra.sk alebo bio-ferm.com Minimálny interval medzi dvoma aplikáciami sú 2 dni. 

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x