Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Zloženie:
19 - 21% humínové kyseliny
3 - 5 % fulvokyseliny
16,8 % organický uhlík
0,34 % organický dusík
0,47 g/100 g Ca
1,68 mg/kg Cu
4,3 mg/kg Zn
2,13 mg/kg P
0,16 g/100 g Mg
103 mg/ kg K
pH 4 – 5

Komplexná suspenzia prirodzene sa vyskytujúcich kompletne rozložených organických látok (humátov), ktoré boli aktivované jedinečným nechemickým procesom zabezpečujúcim tak jeho bezpečné, efektívne a ekonomické využitie na stimuláciu rastlín.
BLACKJAK® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sofbey SA, Ženeva, Švajčiarsko.

BLACKJAK je vo svete unikátnou suspenziou, ktorá obsahuje humínové, fulvo a ulmínové kyseliny vyvinutou v nemeckých laboratóriách. Zdrojom humátov pre prípravok BLACKJAK je čistý prírodný leonardit ťažený v severnej Dakote (USA) po viac ako 50 rokov. Leonardit zo zdroja spoločnosti AMCOL neobsahuje patogénne kontaminácie, má extrémne nízky obsah ťažkých kovov a vysokú koncentráciu humínových kyselín. Práve tento typ zdroja poskytuje najhomogénnejšiu surovinu pre výrobu BLACKJAK.

Je známe, že humus je veľmi prospešnou súčasťou pôdy. Ale podstatný je spôsob jeho extrakcie z existujúcich zdrojov pretože:
Humínové kyseliny sú rozpustné len v zásaditých roztokoch
Fulvo kyseliny sú rozpustné v zásaditých aj kyslých roztokoch
Ulmínové kyseliny sú rozpostné rovnako v zásaditých aj kyslých roztokoch

Dosiaľ všetky metódy získavania humínových látok boli založené na extrakcii humínových a fulvokyselín s použitím hydroxidu draselného, ktorého veľkou nevýhodou je však výsledné veľmi vysoké pH rozoku 9+. Vysoké pH nie je pre rastliny vhodné a taktiež miešanie roztoku s tak vysokým pH v postrekovači spolu so živinami alebo prípravkami na ochranu rastlín môže zapríčiniť problémy s kompatibilitou. 

Preto je koncept unikátnej suspenzie BLACKJAK radikálne iný. pH prípravku BLACKJAK je 4 – 5 a ako jediný obsahuje zmes všetkých humusových kyselín = humínové, fulvo a ulmínové kyseliny plus ďalšie prospešné živiny, či mikroprvky ako organický dusík, draslík, fosfor, vápnik, horčík, zinok a meď. 

Výhody použitia:
• Podporuje tvorbu koreňového systému
• Stimuluje rast rastlín, zvyšuje úrodu a jej kvalitu
• Zvyšuje priepustnosť bunkových membrán pre lepší príjem živín a vody
• Zlepšuje štruktúru pôdy a jej kapacitu udržať vodu
• Zvyšuje účinnosť konvenčných hnojív a znižuje vyplavovanie živín
• Stimuluje a zvyšuje aktivitu prospešných mikroorganizmov v pôde
• Pôsobí ako prírodný chelátor mikroelementov pre maximálnu prístupnosť rastlinám
Prírodný a šetrný k životnému prostrediu
• Zvyšuje klíčivosť semien (video klíčivosť semien)
• Morenie osiva (video morenie osiva)

BlackJak je povolený v Ekologickej poľnohospodárskej výrobe. 

Výborné výsledky dosahuje aplikácia BLACKJAK v TM s listovými hnojivami napr. Herbavital ale predovšetkým s biostimulantmi na báze aminokyselín ako napr. Terra-Sorb foliar alebo Protifert LMW 8%.

Mechanizmus pôsobenia:
Je známe, že humáty ovplyvňujú tvorbu mnohých enzýmov v rastlinách. Ovplyvňujú či už samotnú syntézu enzýmov alebo ich následnú aktivitu v rastline. Mechanizmus pôsobenia je obdobný ako rastlinné polyfenoly t.j. intenzifikácia katalýzy mnohých enzýmových systémov, a nepriama stimulácia dýchania indukciou delenia buniek a rastu podobná funkcii auxínom. Príjem fenolových látok vybudzuje rastlinu i za podmienok absencie skutočných stresových faktorov a rastlina uplatní adekvátne protiopatrenia. „Trénovaním“ tejto odozvy môže rastlina efektívnejšie reagovať proti skutočným stresovým faktorom. Humínové kyseliny ďalej stimulujú syntézu enzýmu invertáza. Táto má v rastline na starosti rozdelenie (R) - sacharózy hydrolýzou na (L) – fruktózo-glukózovú zmes, čo je dôležité predovšetkým pri cukrovej repe. Humínové kyseliny nepriamo zvyšujú turgor rastlín a preto je repa ošetrená prípravkom BLACKJAK vždy vitálnejšia, zdravšia a zelenšia.

Prečo používať BLACKJAK? 
1. Je efektívny pri veľmi nízkych dávkach.
2. Je schválený organizáciou FiBL (Inštitút pre organické poľnohospodárstvo vo Frankfurte) pre použitie v ekologicky pestovaných zemiakoch, cukrovej repe, viniči, zelenine a ovocinárstve. Certifikát organizácie FiBL je akceptovaný aj EÚ autoritami v Bruseli.
3. Vďaka kyslému pH:
- môže byť aplikovaný v TM s prípravkami na ochranu rastlín a hnojivami s kyslou reakciou,
- je veľmi efektívny pri stimulácii koreňovej sústavy
- napomáha rýchlejšiemu, ľahšiemu príjmu dôležitých živín koreňovou sústavou.
4. Ak sa pridáva to postrekovača s pesticídmi alebo foliárnymi hnojivami so zásaditým pH znižuje pH výsledného roztoku = lepšia účinnosť pesticídov a rýchlejší príjem živín pletivami.
5. Pôdna aplikácia napomáha redukovať zasolenosť, prospieva mikrobiálnej aktivite pôdy, zvyšuje katiónovú výmenu makro a mikro elementov.
6. Pôsobí ako chelatizačné činidlo (makro a mikro prvkov) a podporuje ich konverziu s menej prístupných do foriem prístupných rastline.
7. Obsahuje ulmínové kyseliny, ktoré sú známe ako látky stimulujúce a zvyšujúce rast koreňov. Humáty s vysokým pH (zásadité) tieto prospešné kyseliny neobsahujú! Obsahujú iba humínové a fulvokyseliny.
8. Obsahujú organický zdroj N, Cu, Zn a iných mikroprvkov. Humátové extrakty tieto látky neobsahujú!
9. BLAKJAK možno aplikovať foliárne, kvapkovou závlahou i v kombinácii s prípravkami na ochranu rastlín alebo živinami. Jeho kyslé pH ho robí univerzálne použiteľným do TM kyslých aj zásaditých aplikačných kvapalín.
10. Ak je používaný v TM s foliárnymi hnojivami podporuje rýchlu zmenu farby ošetrenej plodiny „green efekt“

Príprava postreku:
Naplňte postrekovač do polovice vodou. Najskôr pridajte do postrekovača BLACKJAK v doporučenej dávke a pridajte listové hnojivo a/alebo prípravok na ochranu rastlín ktorý má byť použitý. Premiešavajte roztok a doplňte postrekovač na požadovaný objem vodou.

Ďalšie možnosti využitia: Dávka BLACKJAK-u
zníženie pH aplikačných roztokov 50 ml/100 l postrekovej kvapaliny
v kombinácii s giberelínmi 50 ml/100 l postrekovej kvapaliny
v TM listovými hnojivami 25 - 50 ml/100 l postrekovej kvapaliny
v TM chelátmi železa 50 ml/strom v kombinácii s chelátmi železa
Odporúčanie pre aplikáciu

Plodina

Pôdna aplikácia

Foliárna aplikácia

Cukrová repa, cvikla

  1. plošná aplikácia: po príprave pôdy 4 l/ha

2.  pásová aplikácia (v riadku): po sejbe 2 l/ha

- prvá aplikácia 10-12 týždňov po sejbe v dávke 1,5 - 2 l/ha

- druhá aplikácia 2 týždne po prvej v rovnakej dávke

Zemiak, mrkva, cibuľa,

  1. plošná aplikácia:

po príprave pôdy 4 l/ha

2.  pásová aplikácia: po sejbe 2 l/ha

- pri výške rastliny 20-25 cm v dávke 0,5 l/ha.

- 15-20 dní po prvej aplikácii v rovnakej dávke

vinič,

v čase začiatku vegetatívneho rastu, aplikujte 25 ml BLACKJAK-u  + 10 l vody ku kmienku alebo v prípade závlahového systému, aplikujte v dávke 2,5 l/ha spolu s hnojivom.

možnosť aplikovať v TM listovými hnojivami, alebo pesticídmi v dávke 50 - 75 ml/ 100 l vody priamo na list 3 – 4 x za vegetáciu

Jadroviny, kôstrkoviny

- v čase začiatku vegetatívneho rastu, aplikujte 25 ml BLACKJAK-u  + 10 l vody ku kmienku alebo v prípade závlahového systému, aplikujte v dávke 2,5 l/ha spolu s hnojivom.

- 200 ml/100 l vody závlaha pri presádzaní, opakujte každých 20 dní

50 – 100 ml/ 100 l vody 2 – 4 x za vegetáciu v kombinácii s listovími hnojivami alebo pesticídmi

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný

1      plošná aplikácia: po príprave pôdy 4 l/ha

v dávke 2 l/ha:

- na jeseň, pred ukončením vegetačného rastu

- vo fáze odnožovania

- vo fáze predlžovacieho rastu

Pšenica jarná, Jačmeň jarný, ovos

2      plošná aplikácia: po príprave pôdy 4 l/ha

2 foliárne aplikácie v dávke1,5 – 2 l/ha:

- vo fáze odnožovania

- vo fáze predlžovacieho rastu

kukurica, slnečnica

1.     plošná aplikácia: po príprave pôdy 4 l/ha

2.     v prípade závlah – dávka 2,5 l/ha 5-6 x za vegetáciu

 

2 foliárne aplikácie v dávke1,5 – 2 l/ha:

- pred/po herbicídnom ošetrení

- 2 – 3 týždne po prvej aplikácii

Repka olejná

1      plošná aplikácia: po príprave pôdy 4 l/ha

2 foliárne aplikácie v dávke 2 l/ha:

- jesenná aplikácia v TM s biostimulátorom Terra-Sorb Foliar 1 l/ha

- druhá aplikácia na začiatku jarnej vegetácie

Rajčiak, uhorka, paprika, baklažán, fazuľa, melón, dyňa.

- po presádzaní zavlažujte  roztokom 0,2 l BLAKJAK-u v 100 L vody. V skleníkoch aplikujte závlahou v dávke 5 l/ha,  2 – 3 x za mesiac.

- v prípade závlahy aplikujte 2,5 l/ha 2 – 3 x za vegetáciu v intervale 20 – 25 dní

Aplikujte v TM s listovými hnojivami regulátormi rastu alebo pesticídmi v dávke 500 ml/ 100 l vody pri výške rastliny 20-25 cm. Opakujte 20 dní po prvej aplikácii.

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x