Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Pomocná látka vo forme emulgovateľného koncentrátu na obmedzenie predzberových a zberových strát repky olejnej, horčice, hrachu, pelušky, fazule, bôbu, ľanu, slnečnice, maku, lupiny, facélie, kapustovitých a semenných porastov tráv, cibule, ďateliny lúčnej, ďateliny plazivej, ďateliny purpurovej, lucerny. K obmedzeniu praskania kôstkovín pred zberom, k zlepšeniu veľkosti plodov, obmedzenie predzberového opadu plodov a zníženie slnečného úpalu u jadrovín a viniča. K ochrane všetkých plodín proti negatívnemu pôsobeniu sucha a nízkych teplôt, ochrane zŕn všetkých obilnín a udržanie ich kvalitatívnych parametrov.

Výhody použitia:

  • obmedzuje samovoľné praskanie šešúľ repky olejnej, strukov hrachu a ostatných strukovín, vypadávaniu semien z nažky ďateliny lúčnej pred zberom a pri zbere
  • predlžuje dobu dozrievania repky o 3-5 dní
  • ochraňuje zrno a udržuje jeho kvalitatívne parametre
  • film Superagrovitalu má dlhšiu životnosť o cca 2-3 týždne ako ostatné prípravky s obsahom pinolénu a zostáva elastický po celú dobu životnosti, nepraská, ako je to u syntetických lepidiel
  • ošetrenie plodov pred zberom dochádza k zlepšeniu veľkosti plodov, vyfarbeniu a chuti, k obmedzeniu predzberového opadu plodov, zníženiu slnečného úpalu a zlepšeniu skladovateľnosti

Pôsobenie
SuperAgrovital aplikovaný na rastliny pôsobením UV žiarenia a vzduchu polymérizuje a vytvára pružnú, viac vrstvovú polopriepustnú membránu prírodnej živice. Tento proces prebieha aj za zamračeného počasia.
SuperAgrovitalom ošetrené časti rastlín priebežne rovnomerne dozrievajú, strácajú vlhkosť, a elastický film zabraňuje prenikaniu atmosférickej a zrážkovej vlhkosti. Tým dochádza k obmedzeniu ich praskania na minimum, čo výrazne znižuje straty pred a pri zbere.  SuperAgrovitalom ošetrené časti rastlín sú odolnejšie voči nepriaznivým poveternostným podmienkam ako napríklad dlhotrvajúce sucho alebo pôsobenie nízkych teplôt.
SuperAgrovitalom ošetrené časti rastlín pred zberom sú chránené pred negatívnym pôsobením atmosférickej vody (dážď, rosa) v dobe dozrievania a znižuje sa tak pravdepodobnosť napadnutie rastlín niektorými hubovými chorobami. Toto ošetrenie taktiež pozitívne ovplyvňuje kvalitatívne ukazovatele semien/zŕn a bráni ich prerastaniu.
Pri SuperAgrovitalom ošetrených častí plodov pred zberom dochádza k zlepšeniu veľkosti plodov, vyfarbeniu a chuti, obmedzeniu predzberovému opadu plodov, zníženiu slnečného úpalu a zlepšeniu skladovateľnosti.

Príprava porastov pred zberom
Repka olejná
- nezaburinené a rovnomerne dozreté porasty
Proti zberovým stratám  (výmrvom) a pre reguláciu dozrievania SuperAgrovital aplikujte v dávke 0,5 l/ha v čase, keď šešule majú zelenú  farbu, t.j. približne 3-5 týždňov pred  plánovaným zberom. Výsledky z pokusov z posledných rokov ukazujú, že pri skorej aplikácii je dosiahnutá vyššia úroda, ako pri aplikácii v dobe, keď sú šešule už žlté.
- nevyrovnané a zaburinené porasty
Ošetrujte SuperAgrovitalom cca 14 dní pred zberom v dávke 0,2-0,5 l/ha v kombinácii s glyfosátmi v dávke 3-5 l/ha.
- riadený termín zberu
Aplikujte 4-5 týždňov pred zberom 0,5 l/ha SuperAgrovitalu a následne 7-5 dní pred zberom použite desikant 2-3 l/ha.
Hubové choroby (pleseň kapustová, sivá a múčnatka) sa stávajú vážnou chorobou repky olejnej. Samostatnou aplikáciou prípravku SuperAgrovital na zelené šešule v dávke 0,5l/ha sa výrazne obmedzuje výskyt chorôb.
Horčica, kapustovité
SuperAgrovital  aplikujte v dávke 0,5 l/ha v čase, keď šešule majú zelenú  farbu, t.j. približne 3 - 5 týždňov pred  plánovaným zberom. Najneskorší termín aplikácie je v čase,  keď sú šešule žlté, ale ešte pružné. Silne zaburinené pozemky doporučujeme ošetriť SuperAgrovitalom iba v kombinácii s desikantom. 
Hrach, peluška, fazuľa, bôb, sója
SuperAgrovital aplikujte v dávke 0,5 l/ha v dobe keď plodina začína dozrievať a semená obsahujú 40-50% vody. V tomto období je porast žltý a struky ešte jasno zelené a pružné, poprípade kožovité, semená sú vyvinuté a tuhé. Tento stav je približne 15-20 dní pred zberom.
Ľan, slnečnica, mak, lupina, facélia
SuperAgrovital aplikujte v dávke 0,5 l/ha v dobe, keď plodina začína dozrievať a semená obsahujú 40-50% vody. Vhodná je tiež aplikácia v kombinácii s desikantom.
Cibuľa na semeno
SuperAgrovital aplikujte v dávke 0,5 l/ha v dobe, keď prvé semená začínajú vypadávať.
Ďatelina lúčna, ďatelina biela, ďatelina purpurová a lucerna
SuperAgrovital aplikujte v dávke 0,5 l/ha  2-3 týždne pred zberom. Vhodná je aplikácia spolu s desikantom. 
Všetky obilniny
SuperAgrovital aplikujte v dávke 0,5 l/ha v dobe zretia porastu, t.j. približne 3-4 týždne pred plánovaným zberom. 
Trávy na semeno
SuperAgrovital aplikujte v dávke 0,5 l/ha približne 10 dní po odkvete tráv.
Jadroviny
SuperAgrovital aplikujte v dávke 0,75-1 % (500-1 000 litrov vody) približne 4-6 týždňov pred zberom.
Kôstkoviny
SuperAgrovital aplikujte v dávke 0,75 % (750-1 000 l/ha vody) približne 2-3 týždne pred zberom.
Vinič
SuperAgrovital aplikujte v dávke 0,75 % (300-1 000 l/ha vody) do fázy uzatvorenia strapcov.
Sadenice zeleniny
SuperAgrovital aplikujte v dávke 1-2 % pred výsadbou proti negatívnemu pôsobeniu šoku z presadzovania.
Všetky plodiny
SuperAgrovital aplikujte v dávke 1% cca 24-48 hod. pred očakávaným mrazom alebo v dobe dlhotrvajúceho sucha (ochrana proti odparu, lepšie využitie vody v rastline)
Kvapalné hnojivá
uchytením živín na povrchu listov SuperAgrovitalom dochádza k optimálnemu využitiu a transferu živín listami rastlín aj v suchom období.

Odporúčania pre aplikáciu 

Plodina  

 

Účel použitia

Dávka/ha

OD

Poznámka

repka olejná

obmedzenie predzberových a zberových strát

0,5 l
50-500 l vody/ha

 

AT

LA

repka olejná

obmedzenie šírenia hubových chorôb

0,5 l
50-500 l vody/ha

 

AT

LA

repka olejná –príprava porastov na zber

desikácia, zníženie predzberových strát

0,35 l + 2-3 l desikant

AT

2-3 týždne pred zberom

porasty nevyrovnané a zaburinené

 0,2-0,5 l + 3-5 l glyfosat
200-400 l vody/ha

 

AT

cca 14 dní pred zberom

riadený termín zberu

0,5 následne 2-3 l  desikantu
200-400 l vody/ha

 

AT

SuperAgrovital 4-5 týždňov pred zberom, desikant 5-7 dní pre zberom

horčica, hrach peluška, fazuľa, bôb, sója, ľan, slnečnica, mak, lupina, facélia, kapustovité, cibuľa na semeno

obmedzenie predzberových a zberových strát

0,5 l
50-500 l vody/ha

 

AT

LA

ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna, semenné porasty

obmedzenie predzberových a zberových strát

0,5 l
50-500 l vody/ha

 

AT

LA

všetky obilniny

obmedzenie predzberových a zberových strát, ochrana zŕn a udržanie kvalitatívnych parametrov

0,5 l/ha
50-500 l vody/ha

 

AT

LA

trávy na semeno

obmedzenie predzberových a zberových strát

0,5 l/ha
50-500 l vody/ha

 

AT

LA

jadroviny

obmedzenie predzberových a zberových strát, zlepšenie veľkosti plodov, obmedzenie predzberového opadu plodov, zníženie slnečného úpalu, zlepšenie skladovateľnosti

0,75-1,0%
500-1 000 l vody/ha

 

AT

 

kôstkoviny

obmedzenie predzberových a zberových strát, zlepšenie veľkosti, vyfarbenia a chuti plodov, obmedzenie praskania  plodov pred zberom, zlepšenie skladovateľnosti

0,75%
750-1 000 l vody/ha

 

AT

 

vinič

obmedzenie predzberových a zberových strát, zlepšenie veľkosti, vyfarbenia a chuti plodov, zníženie slnečného úpalu

0,75%
300-1 000 l vody/ha

 

AT

 

sadenice zeleniny pred výsadbou

ochrana pred šokom s prisadzovania

1-2%
200-400 l vody/ha

 

AT

 

všetky plodiny

ochrana proti negatívnemu pôsobenia sucha a nízkych teplôt

1%
50-500 l vody/ha

 

AT

LA

Dávka vody
Pri pozemnej aplikácii používajte pre poľné plodiny 100-500 l vody/ha, trvalé kultúry 300-1 000 l vody/ha, pri leteckej aplikácii sa odporúča dávka vody 50-70 l vody/ha.

 

 

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
100 - 500 l
Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x