Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Výhody použitia

·        jedinečný mechanizmus účinku
·        účinnosť nezávislá na teplote, pôsobí aj pri nižších teplotách
·        nízka toxicita pre živočíchy aj rastliny
·        použitie v kombináciách s prípravkami na ochranu rastlín a hnojivami bez obmedzenia
·        zvyšuje odolnosť rastlín voči napadnutiu škodcami a chorobami
·        výrazný antistresový efekt
·        v TM kombináciách s fungicídmi nezvyšuje toxicitu pre včely

Termín aplikácie
Agrostim TRIA je rastlinný aktivátor vo forme emulzie typu olej vo vode určeného na stimuláciu a zvýšenie úrody a kvality rastlinných produktov. Prípravok sa aplikuje foliárne a jeho účinné látky  významne urýchľujú dôležité transportné pochody v rastlinných bunkách.  Agrostim TRIA zvyšuje obsah chlorofylu a dusíkatých látok, intenzitu fotosyntézy a dýchania, zlepšuje aktivitu niektorých enzýmov, priepustnosť buniek, bunkové delenie, zadržiavanie vody v pletivách a odolnosť rastlín, čo sa prejavuje lepším zakoreňovaním, lepším príjmom živín, intenzívnejším rastom a tvorbou kvetov a plodov. Aplikácia pred kvetom významne ovplyvňuje klíčenie peľových zŕn, čo má pozitívny vplyv na násadu plodov, semien a ich lepšie vyzrievanie. Agrostim TRIA výrazne pomáha rastlinám prekonávať stres (napr. po negatívnom pôsobení niektorých pesticídov, po poškodení rastlín mrazom, suchom, krupobitím, presadením, a pod.).  Agrostim TRIA v ošetrených rastlinách zvyšuje obsah kyseliny absicisovej a kyseliny jasmónovej, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v ochranných mechanizmoch  rastliny.
Látky obsiahnuté v prípravku zvyšujú odolnosť rastlín voči napadnutiu škodcami, chorobami a proti poliehaniu. Tento efekt sa v praxi hojne využíva na zvýšenie odolnosti repky pri napadnutí šešuľovými škodcami, kedy sa Agrostim TRIA aplikuje v priebehu kvitnutia, napríklad pri spoločnej aplikácii s insekticídmi alebo fungicídmi.

Repka
Prvú aplikáciu odporúčame skoro na jar zvyčajne v kombinácii s insekticídom proti krytonosom alebo s kvapalným hnojivom DAM 390. V tomto období Agrostim TRIA urýchľuje obnovenie rastu repky po prezimovaní, obmedzuje stres a podporuje tvorbu vetví, násad kvetov a šešúľ. Príjem látok prebieha nezávisle od teploty (aj za nižších teplôt) na rozdiel od látok na báze auxínov a regeneračných listových hnojív, ktoré vyžadujú vyššie teploty. Pri použití prípravku v dobe kvitnutia dochádza k spevneniu tvoriacich sa šešúľ, pričom sa významne zamedzuje nakladeniu vajíčok byľomoru kelového a tým sa znižuje poškodenie šešúľ. V hustých porastoch toto použitie odďaľuje predčasné dozrievanie. Aplikácia na jeseň vo fáze 4-6 listov repky má priaznivý vplyv na tvorbu koreňov a ich lepšie prezimovanie. Najmä v nerovnomerne povzchádzaných alebo poškodených porastoch možno použiť Agrostim TRIA v kombinácii s morforegulačným fungicídom alebo CCC.

Obilniny
V ozimných obilninách sa Agrostim TRIA používa na jar do konca odnožovania, kedy významne podporuje tvorbu koreňov a urýchľuje nástup porastu do plnej vegetácie.  Pri aplikácii do kvetu napríklad s fungicídom  proti klasovým chorobám Agrostim TRIA eliminuje stres  a stabilizuje kvalitatívne parametre úrody. V jarných obilninách odporúčame aplikovať  počas odnožovania pre posilnenie porastu a pre zvýšenie odolnosti proti stresovým faktorom ako sú nízka teplota, sucho. V sladovníckom jačmeni sa neskoršie aplikácie v dobe klasenia neodporúča, nakoľko by došlo k zvýšeniu obsahu bielkovín, naopak táto aplikácia je žiaduca v jarnej pšenici.

Cukrová repa
Použitie Agrostim TRIA zvyšuje úrodu, cukornatosť a technologické parametre. Prvú aplikáciu odporúčame v skorých rastových fázach spolu s druhým a tretím herbicídnym ošetrením. Druhú aplikáciu odporúčame s posledným herbicídnym ošetrením alebo s fungicídnym ošetrením alebo spolu s listovými hnojivami.  Agrostim TRIA odporúčame použiť pre regeneráciu (tzv. retrovegetáciu) listovej plochy poškodenej krúpami alebo suchom.

Mak
V maku používame Agrostim TRIA buď v TM kombináciách spolu s postemergentnými herbicídmi alebo následne po ich použití pre zníženie fytotoxicity a zvýšenie regenerácie porastu čím dochádza k výraznému zvýšeniu úrody. Agrostim TRIA odporúčame použiť aj na porasty maku poškodené preemergentnými herbicídmi. Aplikujte v TM s insekticídmi alebo listovou výživou. Prvú aplikáciu odporúčame vo fáze 5-6 listov, druhú aplikáciu vo fáze predlžovacieho rastu až po obdobie háčkovania pukov.

Slnečnica
Skoré použitie Agrostim TRIA je vhodné aplikovať na vzchádzajúci porast poškodený negatívnym  pôsobením herbicídov alebo stresom z mrazov alebo sucha. V takomto prípade odporúčame kombináciu s 1-2 % roztokom močoviny pre rýchlu regeneráciu a naštartovanie rastu. Ďalšie použitie je vhodné v TM s fungicídmi.

Zemiaky
Opakované aplikácie 2-3 x sú vhodné formou TM s fungicídom alebo listovou výživou.

Chmeľ
Použitie Agrostim TRIA má pozitívny vplyv na úrodu a obsah horkých kyselín  v chmeľových šiškách. Agrostim TRIA odporúčame použiť v TM s fungicídmi proti peronospóre alebo insekticídmi 3-4 x za vegetáciu pre oddialenie predčasného kvitnutia.

Vinič
Použitie stimulátora Agrostim TRIA vo viniči pred kvetom pozitívne pôsobí na priebeh kvitnutia, opelenie a začiatočný vývoj bobúľ. Agrostim TRIA dosahuje výborné účinky najmä u odrôd náchylných na spŕchavanie. V praxi sa potvrdili výborné efekty použitím stimulátora Agrostim TRIA na podporenie zadržiavania vody v pletivách pri nedostatku vlahy, vysokých letných teplotách ako aj regeneráciu vinohradu poškodeného krúpami. Pravidelné použitie je sprevádzané predĺžením asimilácie listov a zvýšenou lignifikáciou/vyzrievanie letorastov.

Jadroviny, kôstkoviny
V ovocných drevinách má použitie Agrostim TRIA v období kvitnutia pozitívny vplyv na opelenie kvetov a zvyšuje násadu plodov, najmä u porastov s nižším nasadením kvetov. Letná aplikácia najmä za stresových podmienok (vysoké teploty, sucho atď.) umožňuje rovnomerný nárast plodov.

Miešateľnosť
Agrostim TRIA je miešateľný so všetkými , fungicídmi, insekticídmi akaricídmi a rastovými regulátormi po konzultácii s ich výrobcami. Agrostim TRIA možno tiež miešať s listovými hnojivami alebo s kvapalným hnojivom DAM po konzultácii s ich výrobcom. Pri aplikácii v plodinách s horšie zmáčateľnými listami (repka, mak, hrach, zelenina a pod.) alebo pokiaľ sa očakáva dážď do 3 hodín, alebo za suchého počasiaherbicídmi s vysokými teplotami,  keď hrozí zasychanie aplikačnej kvapaliny na povrchu rastlín, odporúčame  pridať multifunkčný prípravok  Agrovital v 0,07% koncentrácii.

Prečo Agrostim TRIA zvyšuje účinnosť fungicídov?
Pretože 1-triacontanol zvyšuje obsah kyseliny jasmonovej (JA) v rastlinách.

Zdroj: Betsuyaku S. et al., Plant Cell Physiol. 59, 8, 2018/1, Tsuda K., Plant Cell Physiol. 59, 3, 2018/1                                                                                                                         

V štúdiách bol  skúmaný účinok 1-triacotanolu na hladinu obranných hormónov ako sú kyselina abscisová (ABA) a kyselina jasmónová (JA) a vplyv na rast rastliny, obsah živín a aminokyselín v pletivách. Aplikácia 1-triacotanolu významne zvýšila obsah týchto kyselín v rastlinách aj v dobe ich intenzívneho rastu a taktiež zvýšila obsah živín a aminokyselín v častiach rastliny.
Zdroj: Yaan-Ha Kim, Division of Plant Scientes, Unoiversity of Missouri, Columbia, MO 65211. USA, Plant Physiology and Biochemistry, Volume 99, February 2016, Pages 118-125.

Rastlina napadnutá patogénom spúšťa sofistikované obranné reakcie. Jej bunky rozpoznajú prítomnosť patogénu a vyšlú signál pomocou rastlinných hormónov (fytohormónov). Najčastejšie to býva kyselina salicylová a kyselina jasmónová. Prvá sa zúčastňuje obrany proti biotrofným patogénom a druhá proti patogénom nekrotrofným.  Pôsobenie obidvoch je protichodné (antagonistické). Napriek tomu existujú dôkazy, že obidve dráhy môžu byť aktivované súčasne. Nové detailné štúdie ukazujú, že pri napadnutí patogénom sú miesta pôsobenia obidvoch fytohormónov striktne lokalizované časovo, ale hlavne lokálne.
Kyselina salicylová sa vyskytuje v blízkosti miesta napadnutia, kyselina jasmónová je prítomná až za prstencom pôsobenia kyseliny salicylovej.Táto lokalizácia môže byť dômyselným riešením, ktoré zvyšuje šancu rastlín na prežitie aj pri napadnutí rôznorodými patogénmi. 

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
200 - 400 l
plodina dávka l/haaplikáciatermín ošetrenia
repka ozimná 0,1 2-4 x

1. vo fáze 4-6 listov
2. skoro na jar (urýchlenie regenerácie)
3. na začiatku kvitnutia
4. 3 týždne pred zberom

repka jarná a horčica 0,1 2 x

1. vo fáze listovej ružice

2. pred kvetom až do začiatku kvitnutia
cukrová repa 0,1 2 x

1. v štádiu 4-6 párov pravých listov
2. pri (po) zakrytí riadkov

chmeľ 0,1 3-4 x

1. vo fáze predlžovacieho rastu
2. 7-10 dní po prvej aplikácii
3. pred kvetom
4. po odkvitnutí

zemiaky 0,1 2-3 x 

1. vo fáze zakrývania riadkov
2. asi 14 dní po prvej aplikácii
3. asi 14 dní po druhej aplikácii

ozimné obilniny 0,1 2 x

1. skoro na jar
2. pred klasením až na začiatku klasenia

jarné obilniny 0,1 2 x 

1. v priebehu odnožovania
2. pred klasením (okrem sladovníckeho jačmeňa)

slnečnica 0,1 2-3 x

1. po vzídení
2. vo fáze 4-8 listov
3. na začiatku kvitnutia

kukurica 0,1 2 x

1. vo fáze 2-8 listov
2. na začiatku kvitnutia

mak 0,1 2-3 x

1. vo fáze od 2-4 pravých listov do začiatku predlžovacieho rastu
2. 5-7 dní po aplikácii postemergentného herbicídu
3. od fázy butonizácie do začiatku kvitnutia

rasca 0,1 2 x

1. v druhom roku skoro na jar
2. pred kvetom

hrach a sója 0,1 2 x

1. na začiatku predlžovacieho rastu
2. pred kvetom

ľan 0,1 2 x

1. pri výške rastlín cca 10 cm
2. na začiatku rýchleho rastu

paradjky 0,1 3 x

1. po výsadbe
2. vo fáze butonizácie
3. na začiatku kvitnutia prvého súkvetia

uhorky 0,1 3 x

1. vo fáze 2 pravých listov
2. 14 dní po prvej aplikácii
3. 14 dní po druhej aplikácii

paprika 0,1 2 x

1. pred kvetom
2. 14 dní po prvej aplikácii

cibuľa a cesnak 0,1 2-3 x

1. vo fáze 2 pravých listov
2. 14 dní po prvej aplikácii
3. s fungicídom proti plesni cibuľovej

jahody 0,1 2 x

1. skoro na jar
2. pred kvetom
3. na začiatku kvitnutia

jadroviny 0,1 2-4 x

1. na začiatku kvitnutia
2. 14 dní po prvej aplikácii
3. 14 dní po druhej aplikácii
4. pri nedostatku vlhkosti v lete

kôstkoviny 0,1 2 x

1. na začiatku kvitnutia
2. na konci kvitnutia, asi 7-10 dní po prvej aplikácii

vinič 0,1 3-4 x

1. pred kvetom, ďalej v intervale 10-14 dní
2. pri nedostatku vlhkosti v lete a vysokých teplotách

semená kvetín a zeleniny 0,1 -

Máčanie 4-6 hodín
(stimulácia klíčenia, zvýšenie vzchádzavosti)

klinčeky, okrasné rastliny 0,1 -

Máčanie odrezkov 12 hodín
(urýchlenie zakoreňovania)

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x