Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Výhody použitia:
• vysoká čistiaca účinnosť
• nepenivosť aplikačných roztokov
• protikorózna ochrana ocele
• univerzálne uplatnenie v poľnohospodárskej praxi
• šetrnosť k životnému prostrediu

Možnosti použitia:
Agropur je vhodný predovšetkým na:
• čistenie vnútorných a vonkajších častí postrekovacej techniky, najmä po aplikácii herbicídov
• čistenie poľnohospodárskej techniky a zabezpečenie jej ochrany voči korózii
• čistenie prostriedkov nákladnej cestnej a železničnej dopravy
• čistenie rôznej poľnohospodárskej techniky po sezóne – pred jej mimosezónnym uskladnením
• čistenie priestorov využívaných na chov a ustajnenie hospodárskych zvierat
• čistenie priestorov a zariadení využívaných pri špeciálnej poľnohospodárskej výrobe (skleníky, pestovateľské a triediace stoly, priestory na pestovanie jedlých húb a pod.)

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
100–200 g/100 l vody

Ešte na ošetrovanej parcele naplňte nádrž postrekovača cca 100 l vody. Za stáleho miešania, postupne pridajte 100-200 g Agropuru. Takto pripravený roztok nechajte cirkulovať v nádrži 20–30 minút. Čistiaci roztok, obsahujúci zvyšky postrekovej látky potom vystriekajte na ošetrovanú parcelu. Vypláchnutie čistou vodou už nie je nutné a je nežiadúce v prípade čistenia na konci sezóny, pred zimným uskladnením techniky.

Vonkajšie časti techniky umyte vodným roztokom Agropuru. V prípade ručného umývania, použite 0,2–0,3%- ný roztok (20–30 g Agropuru na 10 litrov vody). Pri použití vysokotlakých vodných čističov, je vhodné použiť vodný roztok s vyššou koncentráciou (0,4–0,5 %).

Pri čistení postrekovačov a poľnohospodárskych strojov po ukončení sezóny, pred jej uskladnením na zimu, pracujte s vodnými roztokmi Agropuru, ktorých koncentrácia je v priemere o 100 % vyššia než v prípade bežného čistenia. Vypláchnutie čistou vodou robte až pred použitím postrekovača na začiatku sezóny.

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x