Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Výhody použitia:
• použiteľné sú vo všetkých druhoch rastlín                                                                        
• TM s ostatnými kvapalnými hnojivami typu DAM 390 sú možné             
• TM s ostatnými pesticídmi sú možné; pri kombinácií s fungicídmi radu hnojív Lamag výrazne zvyšuje ich účinok           
• ošetrovať je možné v každej rastovej fáze mimo fázy klíčnych lístkov              
• postrek opakujte po 14 – 21 dňoch
• Lamag je schopný pokryť celoročnú potrebu Mg, B, Mo

LAMAG Ca je povolený v Ekologickej poľnohospodárskej výrobe.


Pôsobenie:
Listové hnojivá radu Lamag sa vyznačujú vysokým obsahom Mg, ktorého dostatok v rastline je zárukou vysokého obsahu chlorofylu, intenzívnej fotosyntézy s následným
pozitívnym vplyvom na úrodu, cukornatosť, olejnatosť a i. Vysoké pH hnojiva (9,5 – 10) zabraňuje rozvoju hubových patogénov t. j. zvyšuje odolnosť proti infekcii, takže na ošetrenie rastlín stačia obvykle jednoduché kontaktné prípravky. V tomto suspenznom hnojive, v ktorom na rozdiel od rýchlo rozpustnej síranovej, prípadne dusičňanovej formy u iných hnojív, sa horčík nachádza vo veľmi zaujímavej hydroxidovej forme a je vstrebávaný do listov pomaly – dlhodobo a rastline po aplikácii nespôsobuje koncentračný šok. 

Použitie novinky v našom portfóliu – hnojiva LAMAG  B v dávke 3-5 kg/ha odstraňuje latentný a zjavný nedostatok Mg a B. Opakovanou aplikáciou sa zvyšuje odolnosť voči hubovým chorobám. Bór zvyšuje cukornatosť, odolnosť proti suchu a mrazuvzdornosť.

Termín aplikácie:
Aplikujte v dávke 4 – 5 kg/ha, v 0,5 % koncentrácii. Dávka vody 50 – 1000 l /ha podľa typu postrekovača a stavu porastu.Pred použitím prípravku dobre rozmiešajte a do postrekovača pridávajte za stáleho miešania. Počas postreku premiešavanie nevypínajte. Nemiešajte s prípravkami s obsahom fosforu!

Olejniny
Repku ošetrujte na jeseň pri maximálnej listovej pokryvnosti listovým hnojivom  LAMAG B v dávke 3-5 kg/ha. Ošetrenie spojte s aplikáciou fungicídov, insekticídov, graminicídov.

Slnečnica
Použitie hnojiva LAMAG B v dávke 4 – 5 kg/ha zvýši odolnosť plodiny voči suchu a hubovým chorobám.

Obilniny
Ošetrujte v T2 spolu s fungicídmi proti listovým chorobám hnojivom Lamag N v dávke 3 – 5 kg/ha. Pre podporu mrazuvzornosti a odolnosti voči suchu ako aj podporu odolnosti voči hubovým chorobám použite hnojovo LAMAG B  v dávke 4 – 5 kg/ha. 

Cukrová repa a kŕmna repa
Ošetrujte v TM s fungicídom podľa signalizácie chorôb Lamag B v dávke 3 - 5 kg/ha.

Vinič
Hnojivá typu Lamag používajte:
1. v období intenzívneho rastu, do začiatku kvitnutia, aplikujte Lamag N alebo Lamag B v dávke 3-5 kg/ha
2. tesne pred kvetom aplikujte Lamag B 5 kg/ha, bráni opadu kvetov a usychaniu strapiny
3. po odkvete aplikujte Lamag Ca alebo Lamag B v dávke  3 – 5 kg/ha, 2 – 3x za vegetáciu.

Jadroviny
Pri latentnom nedostatku Ca použite 3 – 4 x počas sezóny 3 – 5 kg/ha Lamag Ca. Zabraňuje vonkajším prejavom nedostatku Ca – pehovitosť plodov jadrovín. Dôležitá je aplikácia 14 dní pred zberom, bráni vzniku skladových chorôb.Na zvýšenie cukornatosti plodov, predĺženie skladovateľnosti, zvýšenie odolnosti voči suchu a hubovým chorobám ako aj pre zaistenie lepšieho vyzrievanie dreva použite listové hnojivo LAMAG B.

Hlúboviny
Lamag Mo alebo Lamag B aplikujte v termíne maximálneho listového pokrytia hlúbovín v dávke 5 kg/ha, ošetrenie opakujte 2 – 3x.

Poľná a skleníková zelenina
Použite Lamag Ca, Lamag N  alebo Lamag B 3-4x na vegetáciu v dávke 3-5 kg/ha, ošetrenie má výrazný fungistatický účinok.

Ovocné a lesné škôlky, lesné porasty 
Opakovaná aplikácia hnojiva LAMAG B v dávke 3 – 5 kg/ha zvyšuje odolnosť proti hubovým chorobám, zvyšuje odolnosť voči suchu, podporuje lepšie vyzretie dreva čím pozitívne ovplyvňuje mrazuvzdornosť stromčekov.

Hnojivá zaradené do zoznamu vzájomne uznaných hnojív
Lamag Mo   pod číslom 594
Lamag N     pod číslom 464
Lamag Ca5  pod číslom 731

Lamag B     pod číslom 466

Odporúčanie pre aplikáciu

Nájdete v texte

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x