Instagram Facebook

Kategória Infoservis

2014: Preventívne ošetrenie repky olejnej

Prerušte vývojový cyklus bielej hniloby - CONTANS WG – preventívne ošetrenie repky olejnej proti bielej hnilobe  Po tohtoročných vysokých úrodách repky olejnej je pravdepodobná stabilizácia jej pestovateľských plôch. Koncentrácia olejnín je taká vysoká, že sa pestujú na tej istej ploche každé 2-3 roky. S tým súvisí rozširovanie nebezpečných chorôb a aj v tomto roku najzávažnejšou bola biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), ktorá dokáže spôsobiť až 50 % škody na úrode. Huba vytvára skleróciá (zdroj primárnej infekcie), ktoré dlhodobo prežívajú a kontaminujú pôdu. Hromadenie a až 10 ročná životnosť sklerócií...
02.05.2014 | Čítaj viac

2014: Pred zberové ošetrenie jadrovín

Ovocinársky rok sa jeseňou a zberom zaslúženej úrody uzatvára. To, čo sa dopestovalo nad priamy konzum po zbere úrody, sa musí kvalitne uskladniť a zabezpečiť proti napadnutiu skladovými chorobami. Aby úroda jadrovín vydržala čo najdlhšie, ovocinár môže siahnuť po viacerých možnostiach uskladnenia v rámci svojich možností, ako sú ULO, CA a prirodzene vetrané sklady.Firma ASRA spol. s r.o. v tomto roku prichádza s novým biotechnologickým prípravkom BONI PROTECT,ktorý sám o sebe, alebo v kombinácii so spomenutými systémami zabezpečí minimalizáciu strát vplyvom napadnutia skladovými chorobami počas skladovania a po vyskladnení jabĺk. BONI PROTECTÚčinný...
15.03.2014 | Čítaj viac

2013: Intenzívne pestovanie repky olejnej

Zabezpečiť dobrý štart repky olejnej do jarnej vegetácie a celej pestovateľskej sezóny patrí z hľadiska výšky jej úrody medzi rozhodujúce a dôležité činitele. Keďže vývoj cien repky je pre pestovateľov zaujímavý a porasty sú po zimnom období v dobrej kondícii, oplatí sa pestovať ju intenzívne a použitím prípravkov firmy AGROVITA pozitívne ovplyvniť ekonomiku jej pestovania. OŠETRENIE PROTI TRÁVOVITÝM BURINÁM A VÝMRVU OBILNÍN je nevyhnutné urobiť čo najskôr na jar - pokiaľ porasty repky neboli ošetrené na jeseň - graminicídom AGIL 100 EC v dávke 0,5–0,8 l/ha – výmrv obilnín...
21.09.2013 | Čítaj viac

2013: Ponuka pre pestovateľov zeleniny

AFALON 45 SC (linuron 450 g/l) * registrovaný v Integrovanej produkcii Herbicíd určený na PRE a POST ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v zelenine a iných plodinách. Účinná látka je prijímaná listami a koreňmi burín. Citlivé buriny žltnú a odumierajú. Dĺžka reziduálneho pôsobenia je 6-8 týždňov, v závislosti od použitej dávky, druhu a vlhkosti pôdy. Prípravok nemá vplyv na pestovanie následných plodín. Spektrum účinku: kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, láskavce, lipkavec obyčajný, lobody, mrlíky, mak vlčí, mlieče, palina obyčajná, pohánkovec...
01.07.2013 | Čítaj viac

2013: Ochrana ovocných drevín

HERBICÍDY GLYFOGAN 480 SL (480 g/l glyfosát- soľ IPA) Neselektívny systémový herbicíd proti jednoročným a trvácim burinám. Prípravok aplikujte na vzídené buriny tak, aby neboli zasiahnuté listy stromov 2-3 krát počas vegetácie. Vo výsadbách broskýň je možné prípravok aplikovať až po 5. roku po výsadbe, najlepšie s ochranným krytom. Proti odolným burinám (pichliač, mlieč, pupenec) použite max. dávku.Prípravok je povolený v systémoch IP ovocných drevín.Dávka: 2–5 l/ha, 100-200 l vody/ha. TOMIGAN 250 EC (250 g/l fluroxypyr) Selektívny herbicíd...
15.03.2013 | Čítaj viac

2012: Jesenné ošetrenie ozimných obilnín

Obilniny patria medzi najlepšie a najistejšie obchodovateľné plodiny. V osevných postupoch dosahujú podiel miestami až 40-50%, z čoho vyplýva riziko vyselektovania určitých skupín burín. Tie sa šíria aj vďaka dovozu vysokovýkonných odrôd zo zahraničia, resp. presunom mechanizácie medzi regiónmi. Pre maximálnu výkonnosť obilnín je dôležité skoré vyradenie konkurenčných faktorov, predovšetkým burín. V ozimných obilninách je vhodným opatrením herbicídna ochrana už na jeseň. Obmenou zaužívanej herbicídnej ochrany prispieva taktiež k zníženiu rizika vzniku rezistencie burín voči niektorým dlhodobo používaným účinným látkam. Pre samotné obilniny to znamená...
15.09.2012 | Čítaj viac

2012: Jesenné ošetrenie lesných sadeníc a ich príprava na dobré prezimovanie

V závere vegetačnej sezóny sa vykonáva ošetrenie vysadených sadeníc proti zimnému odhryzu zverou za účelom zvýšenia kvality lesnej produkcie a lesných porastov. Jesenné ošetrenie lesných sadeníc prípravkom CERVACOL EXTRA je vhodné spojiť aj s prihnojením lesných sadeníc, najmä v extrémnych a neprístupných terénoch.  CERVACOL EXTRA (účinná látka 251 g/kg kremenný piesok) patrí medzi najspoľahlivejšie a najpoužívanejšie repelenty na ochranu listnatých a ihličnatých sadeníc.Výhody prípravku CERVACOL EXTRA : spoľahlivá...
05.09.2012 | Čítaj viac

2012: Užitočné možnosti aplikácie prípravku Contans WG

Zastúpenie a koncentrácia hlavných olejnín, repky olejnej a slnečnice narástla miestami tak, že sa pestujú na tej istej ploche každé 2-3 roky. S tým súvisí aj rozšírenie nebezpečných chorôb medzi ktorými dominuje biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), ktorá dokáže spôsobiť škody až na úrovni 50% úrody. Primárna infekcia tejto choroby nastáva z pozberových zvyškov napadnutého porastu, ktoré sa spolu so strniskom zapracúvajú do pôdy. Životnosť sklerécií – pôvodcov primárnej infekcie v pôde predstavuje až 10 rokov. Jediným možným spôsobom eliminácie dlhodobého zamorenia pôdy skleróciami (každým neošetrením napadnutého porastu...
26.02.2012 | Čítaj viac


Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x