Instagram Facebook

Kategória Infoservis

2012: Jesenné ošetrenie lesných sadeníc a ich príprava na dobré prezimovanie

V závere vegetačnej sezóny sa vykonáva ošetrenie vysadených sadeníc proti zimnému odhryzu zverou za účelom zvýšenia kvality lesnej produkcie a lesných porastov. Jesenné ošetrenie lesných sadeníc prípravkom CERVACOL EXTRA je vhodné spojiť aj s prihnojením lesných sadeníc, najmä v extrémnych a neprístupných terénoch.  CERVACOL EXTRA (účinná látka 251 g/kg kremenný piesok) patrí medzi najspoľahlivejšie a najpoužívanejšie repelenty na ochranu listnatých a ihličnatých sadeníc.Výhody prípravku CERVACOL EXTRA : spoľahlivá...
05.09.2012 | Čítaj viac

2012: Užitočné možnosti aplikácie prípravku Contans WG

Zastúpenie a koncentrácia hlavných olejnín, repky olejnej a slnečnice narástla miestami tak, že sa pestujú na tej istej ploche každé 2-3 roky. S tým súvisí aj rozšírenie nebezpečných chorôb medzi ktorými dominuje biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), ktorá dokáže spôsobiť škody až na úrovni 50% úrody. Primárna infekcia tejto choroby nastáva z pozberových zvyškov napadnutého porastu, ktoré sa spolu so strniskom zapracúvajú do pôdy. Životnosť sklerécií – pôvodcov primárnej infekcie v pôde predstavuje až 10 rokov. Jediným možným spôsobom eliminácie dlhodobého zamorenia pôdy skleróciami (každým neošetrením napadnutého porastu...
26.02.2012 | Čítaj viac


Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri