Instagram Facebook

Biela hniloba - zničte príčinu infekcie

Počasie od sejby až po zber riadne potrápilo porasty repky olejnej (sucho po sejbe, jarné mrazy ),ale aj napriek tomu môžeme hovoriť o rekordných úrodách. Podľa predbežných štatistických údajov sa odhaduje nárast na úrode repky olejnej o 15,5% oproti roku 2015. Zastúpenie olejnín v osevnom postupe za posledné roky narástlo tak, že rotácia olejnín je zhruba každé 2 -3 roky na tej istej parcele.  Následne s tým súvisí rozširovanie nebezpečných chorôb. Jednou z nich je biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum). Výskyt bielej hniloby v porastoch olejnín spôsobuje zníženie úrody až o 50%.

Huba vytvára  sklerócia (zdroj primárnej infekcie), ktoré dlhodobo prežívajú (až 10 rokov) a kontaminujú pôdu. Hromadenie a  životnosť sklerócii v pôdnom profile významne ohrozujú efektívnosť pestovania olejnín. Jediným možným spôsobom regulácie dlhodobého zamorenia pôdy skleróciami je prerušenie vývojového cyklu choroby v rámci osevného postupu.

CONTANS WG (1x1012 g-1 spór hyperparazitickej huby Coniothyrium minitans) je originálny biofungicíd na báze hyperparazitickej huby Coniothyrium minitans určený na ozdravenie pôdy od sklerócii húb rodu Sclerotinia spp. spóry C. minitans infikujú a parazitujú prítomné sklerócia húb Sclerotinia spp. a v priebehu 2-3 mesiacov ich rozkladajú, čím dochádza k vyčisteniu pôdneho profilu. K ich rozvoju dochádza v prevzdušnenej vrstve pôdy do hĺbky cca 10 cm pri teplotách nad +1°C, s optimom medzi  12 - 25 °C.

Najefektívnejším využitím prípravku je jeho aplikácia na strniská a pozberové zvyšky napadnutých plodín. V tomto čase nie je tlak na termín aplikácie, ani kolízia s aplikáciou iných prípravkov. Prípravok je možné aplikovať aj na strnisko predplodiny resp. priama predsejbová aplikácia v prípade repky na jeseň, kedy spóry Coniothyrium minitans majú dostatok času na rozvinutie svojho účinku.

 

Na pozemkoch s výskytom sklerócií pred sejbou olejnín je nevyhnutné ošetrenie prípravkom CONTANS WG.

Neaplikujte súčasne s DAM 390.

CONTANS WG odporúčame použiť všetkým pestovateľom s viac ako 20% zastúpením olejnín v osevnom postupe.

Výhody použitia:

  • vysokoúčinný, jediný a ekonomický výhodný spôsob likvidácie sklerócií bielej hniloby v pôde
  • ničí príčinu infekcie
  • významne znižuje riziko poškodenia rastlín bielou hnilobou počas vegetácie
  • široké možnosti použitia v mnohých citlivých plodinách
  • možnosť skrátenia rotácie citlivých plodín (najmä repka, slnečnica, sója a i.) na tom istom pozemku
  • v kombinácií s následnou aplikáciou fungicídu zvyšuje efektivitu ošetrenia plodiny
  • biologický produkt bez rizika vzniku rezistencie patogéna
  • povolený do ekologického poľnohospodárstva

Dávkovanie: 1-2 kg/ha  v 300-500 l vody/ha

Cena: 25,25 €/kg ( priemerná cena najväčších distribútorov v SR)

 

Porasty slnečnice majú celkovo dobrý zdravotný stav. Avšak s nástupom prudkých dažďov a ľadovca v poslednom čase došlo na niektorých územiach Slovenska k poškodeniu porastov (v počiatočných rastových fázach boli niektoré porasty zasiahnuté mrazom). Je to signálom pre pestovateľov, že nástup chorôb na rastliny bude rýchlejší a jednoduchší. Pestovatelia, ktorí pred sejbou slnečnice neaplikovali prípravok CONTANS WG skontrolujte si svoje porasty, vývoj bielej hniloby sme na porastoch už zaznamenali. Preventívnou aplikáciou fungicídou je potlačovaný len prejav a rozvoj choroby, nie však jej zdroj – zásoba sklerócií v pôde.

 

Slnečnica napadnutá bielou hnilobou, 13.7.2016

19.07.2016 | Kategória Infoservis

Súbory na stiahnutie

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x