Instagram Facebook

Prečo je potrebné dôkladné predzberové ošetrenie repky olejnej?

Porasty repky olejnej „zažili“ od sejby rôzne rozmary počasia. Sucho počas vzchádzania v jesennom období, mierna zima, teplý začiatok jari.Neobvyklé nízke nočné teploty pod bodom mrazu na konci apríla zasiahli kvitnúce porasty. Tento rok kvitli repky neobvykle dlho (40-50 dní) čomu zodpovedá aj dlhé a postupné dozrievanie. Základom jednoznačne je „zalepenie“ porastov, čo prispeje k zrovnomerneniu postupného dozrievania.Preto správne načasované predzberové ošetrenie porastov bude mať veľký vplyv na úrodu.

 

 

Agrovital®om ošetrené šešule repky olejnej rovnomerne dozrievajú, strácajú vlhkosť a elastický film zabraňuje prenikaniu atmosférickej a zrážkovej vlhkosti smerom dovnútra. Tým dochádza k obmedzeniu ich praskanie, čo výrazne znižuje straty pred zberom a počas zberu. Použitie Agrovital®u tiež umožňuje rovnomernejšie dozrievanie, ktoré sa prejavuje vyššou klíčivosťou, HTS, obsahom oleja, znížením vlhkosti. Agrovital® vplyvom vzduchu a UV žiarenia na povrchu rastlinných pletív polymerizuje a vytvára pružnú polopriepustnú membránu prírodnej živice (tento proces prebieha aj za zamračeného počasia).

 

 

Proti zberovým stratám (výmrvom) odporúčame sólo aplikáciu 18 – 21 dní pred zberom v dávke 0,7 l / ha, keď polovica šešúľ prechádza zo zelenej do zelenožltej farby.

Najneskorší termín aplikácie je v čase, keď sú šešule žlté, ale ešte pružné a dajú sa ohnúť do tvaru písmena „U“. Pri skoršej aplikácii sú dosahované lepšie výsledky, než pri aplikácii v čase, keď sú šešule už žlté. Zaburinené porasty ošetrujte cca 14 dní pred zberom Agrovital®om v kombinácii s glyfosatmi v dávke 4-5 l/ha. Termín aplikácie je veľmi dôležitý, aby nedošlo k „podtrhnutiu“ porastu a zníženiu HTS. Pri riadenom termíne zberu aplikujte 3-4 týždne pred zberom 0,7 l/ha Agrovital®u a následne použite 10-7 dní pred zberom s desikantami v dávke 2-3 l/ha.

Hubové choroby (pleseň kapustová, sivá a múčnatka) sa stávajú vážnou chorobou repky olejnej. Samostatnou aplikáciou prípravku Agrovital® vo zvýšenej dávke (1 l/ha ) sa výrazne znižuje infekčný tlak spomínaných chorôb.

U repky olejnej použitím Agrovital®u sa zlepšuje ekonomika pestovania ( je štatisticky  dokázané cca 12 % navýšenie úrod).

Vplyv rôznych aplikácii na úrodu a profitabilitu ozimnej repky, priemerný výnos za obdobie 2010 až 2015. Zdroj: ZS Kluky

 

 Výhody použitia pri predzberovom ošetrení:

  • zabezpečuje rovnomerné a prirodzené  fyziologické dozrievanie a vyfarbenie semien
  • vytvára polopriepustný film, ktorý zamedzuje navlhnutiu šešúľ v prípade zrážok
  • znižuje predzberové a zberové straty vplyvom vlhka, rosy, zrážok, slnka, vetra
  • prirodzeným dozrievaním sa zvyšuje HTZ, úroda a obsah oleja v semenách
  • možné miešať s desikantmi a glyfosátmi
  • povolený aj na leteckú aplikáciu

 

03.06.2016 | Kategória Infoservis

Súbory na stiahnutie

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x