Instagram Facebook

Pomôžte repke olejnej dobre prezimovať

Rekordné úrody v tomto roku zvýšili záujem o pestovanie repky olejnej. Zabezpečiť dobrý štart do pestovateľskej sezóny patrí z hľadiska výšky úrody medzi rozhodujúce a dôležité činitele.

BLACKJAK®(19 – 21% humínové kyseliny)

- pre porasty  slabo vzídené a s nedostatočne rozvinutým koreňovým systémom doporučujeme použiť stimulant na báze humátov získaných z čistého prírodného zdroja leonarditu.pH prípravku BLACKJAK® je 4 – 5 a ako jediný obsahuje zmes všetkých humusových kyselín = humínové, fulvo a ulmínové kyseliny plus ďalšie prospešné živiny, či mikroprvky ako organický dusík, draslík, fosfor, vápnik,  horčík, zinok a meď.

 Výhody použitia:

 • podpora tvorby koreňového systému
 • stimuluje rast rastlín, zvyšuje úrodu a jej kvalitu
 • zlepšuje príjem živín a vody
 • zlepšuje štruktúru pôdy a jej kapacitu udržať vodu
 • zvyšuje účinnosť konvenčných hnojív a znižuje vyplavovanie živín

Dávkovanie: 1,5-2 l/ha

Prípravok je vhodné aplikovať v TM s listovými hnojivami, regulátormi rastu alebo pesticídmi v dávke 0,5 l / 100 l vody pri výške rastliny 20-25 cm.

Protifert LMW 8%(50% organická hmota, 8,5 % N – celkový, 8% N – organický, 50% aminokyseliny celkové, 15% aminokyseliny voľné, 26% organický uhlík) 

Špeciálne ľahko a rýchlo absorbovateľné tekuté hnojivo na báze aminokyselín a oligopeptidov živočíšneho pôvodu s vysokým obsahom organického uhlíka a dusíka.

Ošetrujte v čase, keď sú plodiny v najdôležitejších fyziologických štádiách potreby zvýšeného príjmu energie. Ďalej ho aplikujte, keď sú rastliny stresované vonkajšími faktormi, napr. : nedostatok živín, sucho, mráz, ľadovec, napadnutie patogénmi. 

Výhody použitia:

 • antistresové pôsobenie – prekonávanie fyziologického stresu
 • regulácia vodnej rovnováhy
 • priamy výživový vplyv s tvorbou bielkovín a sacharidov 
 • chelačný účinok, tvorba silných komplexných väzieb so stopovými prvkami
 • aktivizuje enzýmy rastlín, harmonizuje účinok endogénnych regulátorov rastu

najdôležitejší mikroelement vo výžive repky

BOROVITAL®(150 g B/l + 6% N)

–  kvapalné listové hnojivo s vysokým obsahom ľahko prístupného bóru.

Výhody použitia:

 • pohotová a rýchlo prijateľná forma bóru pre rastliny
 • podporuje fertilitu kvetov a znižuje ich predčasný opad
 • podporuje rast koreňovej sústavy a nadzemných častí
 • je miešateľný s inými prípravkami na ochranu a výživu rastlín

Dávkovanie: 2-3 l/ha

SPARVIERO® (lambda-cyhalothrin 100 g/l)

kontaktný a požerový prípravok proti cicavým a žravým škodcom v  CS (mikrokapsulovej) formulácii. Vyznačuje sa rýchlym nástupom účinku. Účinná látka sa pevne naviaže na kutikulu ošetrených rastlín. Prípravok aplikujte v skorších rastových fázach plodín v čase objavenia sa škodlivého organizmu.

 Výhody použitia:

 • rýchly nástup účinku
 • repelentný účinok, pomalšie a rovnomernejšie uvoľňovanie účinnej látky vďaka CS formulácii
 • účinný aj pri nižších kolísajúcich teplotách v jarnom období
 • výborná miešateľnosť s inými prípravkami na ochranu rastlín a listovými hnojivami

Spektrum účinku: piliarka repková, mlynárik kapustový, skočka repková

Dávkovanie: 0,075 l/ha v 200–300 l vody19.09.2016 | Kategória Infoservis

Súbory na stiahnutie

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x