Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Zloženie:
• 50 % Organická hmota
• 8,5 % Dusík - celkový
• 8,0 % Dusík - organický
• 50 % Aminokyseliny - celkové
• 15 % Aminokyseliny - voľné
• 26 % Organický uhlík
• pH 5,5 – 7,5 %

Protifert LMW 8% je povolený v Ekologickej poľnohospodárskej výrobe. 

REGULÁCIA VÝŽIVY
• Priamy výživový vplyv s tvorbou bielkovín a sacharidov
• Zvyšuje efektivitu využitia dusíka
• Chelačný účinok s vytváraním silných komplexov mikro-elementov
• Pôsobí ako prenášač, zlepšuje využitie mikro-elementov
• Prevencia a korekcia chloróz
BIOSTIMULÁCIA
• Harmonizuje účinok endogénnych regulátorov rastu
• Aktivizuje enzýmy rastlín
ANTI-STRESOVÉ PÔSOBENIE
• Regulácia vodnej rovnováhy
• Prekonávanie fyziologického stresu kvôli nesprávnej aplikácii POR
ZMÁČACÍ ÚČINOK
• Zlepšenie účinku POR aplikovaných v TM kombinácii
AKTIVÁCIA PÔDY
• Aktivácia pôdnej autochtónnej mikroflóry
• Aktivácia mineralizačných procesov 
• Zlepšenie pôdnej štruktúry
 
 
Pôsobenie a spôsob použitia:
PROTIFERT LMW 8 % je tekuté hnojivo vyrobené ekologicky výhradne z aminokyselín a peptidov živočíšneho pôvodu. Toto prírodné hnojivo poskytuje rastlinám potrebné aminokyseliny a peptidy, šetriac tak biologickú energiu rastliny potrebnú pre ich syntézu. PROTIFERT LMW 8 % je úplne vodorozpustné hnojivo s rýchlou absorpciou a systémovým prenosom v rastlinných pletivách. Z dôvodu jeho jednoduchého a rýchleho metabolizovaniu PROTIFERT LMW 8 % poskytuje nasledovné účinky: regulácia výživy, biostimulácia, anti-stresové pôsobenie, zmáčací účinok(povrchovo aktívna látka), aktivácia pôdy.
PROTIFERT LMW 8 % sa používa v čase, keď sú plodiny v najdôležitejších fyziologických štádiách potreby zvýšeného príjmu a energie (rýchly vegetatívny rast, formovanie kvetov a púčikov, diferenciácia, nasadzovanie plodov, klasenie, formovanie cibuliek a hľúz. PROTIFERT LMW 8 % sa ďalej aplikuje, keď sú rastliny stresované vonkajšími environmentálnymi faktormi alebo vegetatívnymi faktormi ako sú: nedostatok živín, sucho, nízke teploty, mráz alebo ľadovec, pri aplikácii postemergentných herbicídov, presadzovaní, vrúbľovaní, fytotoxicity spôsobenej nesprávnym používaním pesticídov, pri napadnutí vírusovými a hubovými chorobami. 
PROTIFERT LMW 8 % je šetrný k životnému prostrediu a ekologicky kompatibilný, preto ošetrené plodiny možno zbierať aj bezprostredne po ošetrení.
 
Môže byť používaný vo všetkých plodinách: obilniny, olejniny, cukrová repa, zemiaky, zelenina, ovocné stromy, vinič, atď. Aplikuje sa predovšetkým postrekom na list, postrekom na povrch pôdy alebo zálievkou.
 
Miešateľnosť:
PROTIFERT LMW 8% je vhodné aplikovať v TM s mikroprvkami, NPK hnojivami, humínovými kyselinami, hnojivami na báze morských rias, postemergentnými herbicídmi, fungicídmi a insekticídmi. Nemiešajte s minerálnymi olejmi, ktoré by mohli ovplyvňovať absorpciu PROTIFERT-u LMW 8%, a nitro-derivátmi (DNOC, dinocap). Nemiešajte s viac ako 3 prípravkami. Kompatibilita s väčšinou pesticídov je všeobecne dobrá, avšak odporúčame vykonať test miešateľnosti v malom objeme vody. Neodporúča sa miešať 
s viac ako 2 pesticídmi. Aplikácia v TM s meďnatými fungicídmi je možné vykonávať iba v obilninách.
Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
100-1000 l vody/ ha

Prednostne sa používa prostredníctvom systému kvapkovej závlahy rozpustením PROTIFERT LMW 8% do dávkovača hnojív. Prípravok môže byť aplikovaný aj inými závlahovými technológiami, pričom je potrebné starostlivo odmerať objem prípravku, pre rovnomerné rozloženie po celej ošetrovanej ploche. Najlepší efekt možno dosiahnuť pomalým, kontinuálnym dodávaním alebo rozdelením na čo najvyšší počet ošetrení. Aplikácia PROTIFERT LMW 8% zálievkou/závlahou umožňuje znížiť používanie dusíkatých hnojív o cca 20-30% bez zníženia výnosov, a tým aj obsah dusičnanov a dusitanov vo všetkých plodinách. 

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x