Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Chemické a fyzikálne vlastnosti:
45% sušina 
(N) 4.0% organický dusík 
(CaO) 6% vápnik
(C) 13% organický uhlík 
25% celkové aminoklyseliny 
1.26 g/l hustota (pri 20°C)
11,5 pH 10 % roztoku

Výhody použitia:
• prírodné hnojivo komplex vápnika s aminokyselinami
• poskytuje rastlinám potrebné aminokyseliny a peptidy a šetrí tak biologickú energiu rastliny potrebnú pre ich syntézu

Protifert Ca je povolený v Ekologickej poľnohospodárskej výrobe. 

Aminokyseliny
• akcelerujú a uľahčujú príjem vápnika
• pôsobia ako prenášač, čím je vápnik mobilnejší v porovnaní s použitím iných hnojív
• rozmiestnenie vápnika v plodoch je rovnomernejšie, čím sa predchádza fyziologickým chorobám (napr. pehovitosti jabĺk)
• urýchľujú delenie buniek
• vyrovnávajú rovnováhu medzi hormónmi
• stimulujú enzymatické procesy
• uľahčujú transport minerálnych látok
• proti stresový účinok
• zvyšujú účinok prípravkov na ochranu rastlín

Vápnik
• stavba bunkových stien
• neutralizácia organických kyselín
• rast koreňov
• hlavná úloha pri stabilizácii pektínu v strednej lamele bunkovej steny
• v prípade dehydratácie pôsobí ako stabilizátor štruktúry bielkovín, bunkových stien a bunkovej štruktúry a niektorých enzymatických systémov
• je jedným z najdôležitejších elementov pre kvalitu ovocia
• zodpovedá za pevnosť buniek a tým za tuhú konzistenciu plodov, inhibuje dýchanie pri skladovaní, má antagonistický účinok voči ethylénu – ktorý stimuluje dozrievanie plodov

Kompatibilita s inými produktmi:
PROTIFERT Ca sa môže miešať s bežnými prípravkami na ochranu rastlín s výnimkou prípravkov s vysokým pH (alkalickou reakciou), meďnatých fungicídov a minerálnych olejov. Nemiešajte s viac ako 3 prípravkami. Kompatibilita s väčšinou pesticídov je všeobecne dobrá, avšak odporúčame vykonať test miešateľnosti v malom objeme vody. Aplikácia v TM s meďnatými prípravkami môže spôsobiť fytotoxicitu. Pri ošetrovaní citlivých rastlín odporúčame najskôr aplikovať na menšej ploche.

Odporúčanie pre aplikáciu

Plodina

Spôsob a termín aplikácie

Dávka

  Jadroviny, kôstkoviny

 Aplikácia na list. Od fázy opadu okvetných lístkov až do 20 dní pred zberom.     

Ošetrenie opakujte v intervale 12 – 15 dní.  

  0,2 – 0,25 l/100 l vody

  Vinič

 Po odkvete, pred mäknutím a na začiatku mäknutia ako prevencia proti  odumieraniu strapiny a sprchávaniu

  0,2 – 0,25 l/100 l vody

  Jahody

 Aplikácia v období kvitnutia, obvykle v kombinácii s fungicídnym ošetrením proti plesni sivej

  0,2 – 0,25 l/100 l vody

 Pri nasadzovaní plodov. 

  Rajčiaky, paprika

 Aplikácia na list. Na predchádzanie fyziologických škvŕn a hniloby na plodoch začnite aplikovať vo fáze kvitnutia prvého súkvetia. Opakujte 2 – 4 krát za  vegetáciu v intervale 12 – 14 dní. 

  0,2 – 0,25 l/100 l vody

  Hlúbová zelenina

 V dobe tvorby hlávky 2 – 3 x ako prevencia fyziologických nekróz

   0,2 – 0,25 l/100 l vody

 Šalát, čakanka

 Od druhého týždňa po výsadbe 2 x

   0,2 – 0,25 l/100 l vody

  Liečivé  a okrasné rastliny

 Aplikácia na list. Od fázy 6 – 8 listov opakujte 2 – 4 krát za vegetáciu.

   0,2 l/100 l vody

  max. 2,5 l/ha

 Závlaha/Zálievka

 Aplikujte 3 – 5 x za vegetáciu. Max. 20 l/ha za vegetáciu

   3-4 l/ha

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x