Instagram Facebook

Líder v biologickej ochrane rastlín

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Kávička s ASROU Infoservis Publikované Fotogaléria

2013: Intenzívne pestovanie repky olejnej

Zabezpečiť dobrý štart repky olejnej do jarnej vegetácie a celej pestovateľskej sezóny patrí z hľadiska výšky jej úrody medzi rozhodujúce a dôležité činitele. Keďže vývoj cien repky je pre pestovateľov zaujímavý a porasty sú po zimnom období v dobrej kondícii, oplatí sa pestovať ju intenzívne a použitím prípravkov firmy AGROVITA pozitívne ovplyvniť ekonomiku jej pestovania. OŠETRENIE PROTI TRÁVOVITÝM BURINÁM A VÝMRVU OBILNÍN je nevyhnutné urobiť čo najskôr na jar - pokiaľ porasty repky neboli ošetrené na jeseň - graminicídom AGIL 100 EC v dávke 0,5–0,8 l/ha – výmrv obilnín...
21.09.2013 | Kategória Infoservis | Čítaj viac

2013: Ponuka pre pestovateľov zeleniny

AFALON 45 SC (linuron 450 g/l) * registrovaný v Integrovanej produkcii Herbicíd určený na PRE a POST ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v zelenine a iných plodinách. Účinná látka je prijímaná listami a koreňmi burín. Citlivé buriny žltnú a odumierajú. Dĺžka reziduálneho pôsobenia je 6-8 týždňov, v závislosti od použitej dávky, druhu a vlhkosti pôdy. Prípravok nemá vplyv na pestovanie následných plodín. Spektrum účinku: kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, láskavce, lipkavec obyčajný, lobody, mrlíky, mak vlčí, mlieče, palina obyčajná, pohánkovec...
01.07.2013 | Kategória Infoservis | Čítaj viac

2013: Ochrana ovocných drevín

HERBICÍDY GLYFOGAN 480 SL (480 g/l glyfosát- soľ IPA) Neselektívny systémový herbicíd proti jednoročným a trvácim burinám. Prípravok aplikujte na vzídené buriny tak, aby neboli zasiahnuté listy stromov 2-3 krát počas vegetácie. Vo výsadbách broskýň je možné prípravok aplikovať až po 5. roku po výsadbe, najlepšie s ochranným krytom. Proti odolným burinám (pichliač, mlieč, pupenec) použite max. dávku.Prípravok je povolený v systémoch IP ovocných drevín.Dávka: 2–5 l/ha, 100-200 l vody/ha. TOMIGAN 250 EC (250 g/l fluroxypyr) Selektívny herbicíd...
15.03.2013 | Kategória Infoservis | Čítaj viac


Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x