Instagram Facebook

Líder v biologickej ochrane rastlín

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Kávička s ASROU Infoservis Publikované Fotogaléria

2012: Jesenné ošetrenie ozimných obilnín

Obilniny patria medzi najlepšie a najistejšie obchodovateľné plodiny. V osevných postupoch dosahujú podiel miestami až 40-50%, z čoho vyplýva riziko vyselektovania určitých skupín burín. Tie sa šíria aj vďaka dovozu vysokovýkonných odrôd zo zahraničia, resp. presunom mechanizácie medzi regiónmi. Pre maximálnu výkonnosť obilnín je dôležité skoré vyradenie konkurenčných faktorov, predovšetkým burín. V ozimných obilninách je vhodným opatrením herbicídna ochrana už na jeseň. Obmenou zaužívanej herbicídnej ochrany prispieva taktiež k zníženiu rizika vzniku rezistencie burín voči niektorým dlhodobo používaným účinným látkam. Pre samotné obilniny to znamená...
15.09.2012 | Kategória Infoservis | Čítaj viac

2012: Jesenné ošetrenie lesných sadeníc a ich príprava na dobré prezimovanie

V závere vegetačnej sezóny sa vykonáva ošetrenie vysadených sadeníc proti zimnému odhryzu zverou za účelom zvýšenia kvality lesnej produkcie a lesných porastov. Jesenné ošetrenie lesných sadeníc prípravkom CERVACOL EXTRA je vhodné spojiť aj s prihnojením lesných sadeníc, najmä v extrémnych a neprístupných terénoch.  CERVACOL EXTRA (účinná látka 251 g/kg kremenný piesok) patrí medzi najspoľahlivejšie a najpoužívanejšie repelenty na ochranu listnatých a ihličnatých sadeníc.Výhody prípravku CERVACOL EXTRA : spoľahlivá...
05.09.2012 | Kategória Infoservis | Čítaj viac

2012: Užitočné možnosti aplikácie prípravku Contans WG

Zastúpenie a koncentrácia hlavných olejnín, repky olejnej a slnečnice narástla miestami tak, že sa pestujú na tej istej ploche každé 2-3 roky. S tým súvisí aj rozšírenie nebezpečných chorôb medzi ktorými dominuje biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), ktorá dokáže spôsobiť škody až na úrovni 50% úrody. Primárna infekcia tejto choroby nastáva z pozberových zvyškov napadnutého porastu, ktoré sa spolu so strniskom zapracúvajú do pôdy. Životnosť sklerécií – pôvodcov primárnej infekcie v pôde predstavuje až 10 rokov. Jediným možným spôsobom eliminácie dlhodobého zamorenia pôdy skleróciami (každým neošetrením napadnutého porastu...
26.02.2012 | Kategória Infoservis | Čítaj viac


Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x