Instagram Facebook

2013: Ponuka pre pestovateľov zeleniny

AFALON 45 SC (linuron 450 g/l) * registrovaný v Integrovanej produkcii

Herbicíd určený na PRE a POST ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v zelenine a iných plodinách. Účinná látka je prijímaná listami a koreňmi burín. Citlivé buriny žltnú a odumierajú. Dĺžka reziduálneho pôsobenia je 6-8 týždňov, v závislosti od použitej dávky, druhu a vlhkosti pôdy. Prípravok nemá vplyv na pestovanie následných plodín.

Spektrum účinku:

kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, láskavce, lipkavec obyčajný, lobody, mrlíky, mak vlčí, mlieče, palina obyčajná, pohánkovec ovíjavý, portulaka zeleninová, rumany, rumančeky, stavikrvy, žltnica maloúborová ...

Dávka: 
mrkva 1,25 – 2 l/ha v 300 – 400 l vody, resp. DA 2-3 x 0,7 l/ha
rasca, petržlen, fenikel 1,5 – 2 l/ha v 300 – 400 l vody
zeler – výsadba 2 l/ha v 300 – 400 l vody
Registrácia: mrkva, petržlen, rasca, zeler, fenikel, cícer baraní (mimoetiketové povolenie)

Naše odporúčanie: Prípravkom AFALON 45 SC ošetrujte mrkvu a petržlen preemergentne, pred vzídením V prípade neskoršieho zaburinenia ošetrujte uvedené plodiny postemergentne, vo fáze 2 a viac pravých listov. Na ľahších, piesočnatých pôdach ošetrujte len postemergentne. Mrkvu na semenné porasty ošetrujte len postemergentne. Rascuošetrujte vo fáze 3 a viac pravých listov. Pri POST- ošetrení plodín môže prísť k dočasnému zhnednutiu koncov listov, ktoré odoznie zvyčajne do 14 - 20 dní, bez vplyvu na úrodu a jej kvalitu. V prípade skorých zberov koreňovej zeleniny do zväzkov odporúčame urobiť delenú aplikáciu prípravkom AFALON 45 SC, 2-3x 0,7 l/ha. V takomto prípade nedochádza k popáleniu listov zeleniny.

 

 


Obr.1 DA 3 x AFALON 45 SC – čistý porast                                      Obr.2 AFALON 45 SC – herbicíd pre koreňovú zeleninu 


PENDIGAN 330 EC (pendimethalin 330 g/l) * registrovaný v Integrovanej produkcii

Herbicíd s dlhodobým pôdnym účinkom proti širokému spektru jednoročných dvojklíčnolistových a trávovitých burín v zelenine a iných plodinách. Účinná látka inhibuje počiatočný rast a vývoj klíčiacich burín, ktoré hynú krátko po vyklíčení resp. vzídení. Prípravok aplikujte preemergentne, v suchých podmienkach plytko zapracujte do pôdy (2-3 cm).

Výhody použitia :

 • kontroluje široké spektrum jednoročných dvojklíčnolistových a trávovitých burín, vrátane prosovitých
 • vysoká úroveň selektivity k plodinám
 • dlhodobý pôdny účinok
 • formulácia šetrná k životnému prostrediu

Spektrum účinku: 
psiarka roľná, metlička obyčajná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso siate, proso vláskovité, cirok alepský (zo semena), moháre, láskavce, loboda konáristá, lipkavce, ľuľok čierny, mak vlčí, mrlíky, portulaka zeleninová, rumany, rumančeky, hluchavky, bažanka ročná, fialka roľná, veroniky a iné ... 
Dávka: 4 – 5 l/ha v 400 – 600 l vody
Registrácia: mrkva, petržlen, cibuľa siata aj zo sadzačky, cesnak, kapustová zelenina, rajčiak, paprika, zeler

Naše odporúčanie: Prípravok PENDIGAN 330 EC aplikujte v mrkve a petržlenepreemergentne na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Dôležitá je pritom rovnomernosť aplikácie. Cibuľu siatu ošetrujte po zasiatí až po obdobie krátko pred vzídením. Závlaha alebo zrážky 7-10 dní po výseve podporia účinok prípravku. U cibule zo sadzačky a cesnaku je aplikačné okno širšie, zahŕňa obdobie po výsadbe pred vzídením až po POST- ošetrenie vo fáze 2-3 listov cibule, resp. cesnaku. Pri POST- ošetrení by mali byť tak trávovité buriny, ako aj dvojklíčnolistové buriny v štádiu klíčnych listov.

Vo výsadbách kapustovej zeleniny, papriky, rajčiakov a zelera aplikujte PENDIGAN 330 EC 2-3 dni pred predpokladaným termínom výsadby, v suchých podmienkach je možné plytké zapracovanie do pôdy.

Upozornenie! Dávka prípravku závisí od druhu pôdy a obsahu organickej hmoty v nej. Na ľahkých piesočnatých pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty aplikáciu prípravku odporúčame so zmáčadlom GROUNDED.

 

   
Obr.3 a 4 Herbicídny základ v petržlene a cibuli – PENDIGAN 330 EC 4-5 l/ha


GALIGAN 240 EC (oxyfluorfen 240 g/l) * registrovaný v Integrovanej produkcii

Herbicíd s účinkom proti širokému spektru jednoročných dvojklíčnolistových burín v cibuli a iných plodinách. Prípravok pôsobí na dvojklíčnolistové buriny cez list. Tie sa pri prerastaní cez film účinnej látky na povrchu pôdy ničia. Nevykonávajte po aplikácii GALIGANu 240 EC kultivačné práce, inak sa naruší herbicídny účinok prípravku. 
Výhody použitia :

 • široké spektrum účinku
 • razantný a dlhodobý účinok
 • špecialista na ivu voškovníkovitú a podslnečník Theophrastov

Spektrum účinku: 
durman obyčajný, iva voškovníkovitá, podslnečník Theophrastov, láskavce, lipkavec obyčajný, ľuľok čierny, mrlíky, portulaka zeleninová, pohánkovec ovíjavý, rumany, rumančeky, hluchavky, horčiaky, veroniky, žltnica maloúborová a i. 
Dávka:
delená aplikácia 2 x 0,5 - 0,75 l/ha v 300 – 500 l vody
delená aplikácia 3 x 0,5 l/ha v 300 – 500 l vody
Registrácia: cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky
Upozornenie: súčasná registrácia platná do spotrebovania zásob 30.6.2014!

Naše odporúčanie: Prípravok GALIGAN 240 EC použite v delenej aplikácii 2 x 0,5 – 0,75 l/ha v intervale 7 – 10 dní, v závislosti od poveternostných a pôdnych podmienok, v štádiu 3 a viac listov cibule. V prípade ošetrenia 3 x 0,5 l/ha je možné prvé ošetrenie vykonať už od 2.listu cibule. Ošetrujte len cibuľu s dobre vyvinutou voskovou vrstvičkou, t.j. s odstupom min. 3 dní od posledných zrážok alebo závlahovej dávky. Prípravok nemiešajte s inými pesticídmi a hnojivami. Prípadné drobné nekrotické škvrny na listoch postupne miznú po 14 – 20 dňoch bez vplyvu na kvalitu a úrodu cibule.
 


Využite celoročnú akciu AGROVITY k prípravku AGIL 100 EC

ZA KAŽDÝCH NAKÚPENÝCH 50 L AGIL 100 EC DOSTANETE NAVIAC 
5 L AGIL 100 EC ZA 1 €


AGIL 100 EC (propaquizafop 100 g/l) * registrovaný v Integrovanej produkcii

Selektívny systémový graminicíd na ničenie jednoročných a trvácich trávovitých burín v zelenine a ďalších širokolistových plodinách. Účinná látka sa rýchlo prijíma listami burín a systémovo rozvádza do ich stebiel, odnoží a koreňov. Buriny krátko po aplikácii zastavujú svoj rast a vývin.

Výhody použitia:

 • najrýchlejší prienik účinnej látky do pletív a jej rýchla translokácia v pletivách (formulácia obsahuje zmáčadlo, dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinnosť)
 • veľmi priaznivý pomer ceny a účinku prípravku, nízke a flexibilné aplikačné dávky
 • účinok nie je ovplyvnený druhom a vlhkosťou pôdy, bez reziduálneho pôsobenia na následné plodiny

Spektrum účinku: 
psiarka roľná, psinček, metlička obyčajná, ovos, stoklas, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso, mätonoh, lipnica, bary, cirok alepský, cirok dvojfarebný, pýr obyčajný, psinček výbežkatý, prstnatec obyčajný, smlz kroviskový 
Dávka: 
jednoročné trávovité buriny 0,5 – 0,8 l/ha v 200 – 400 l vody 
pýr plazivý a ostatné trváce trávovité buriny 1,5 l/ha v 200 – 400 l vody 
Registrácia: mrkva, cibuľa siata a zo sadzačky
Naše odporúčanie: Prípravok AGIL 100 EC je POST–herbicíd a je miešateľný s rôznymi herbicídmi, fungicídmi a insekticídmi. Ošetrujte ním nezávisle od rastovej fázy plodiny, len s ohľadom na dobrú pokryvnosť burín, nasledovne :

 • pýr plazivý, cirok alepský a ostatné viacročné trávovité buriny : od 3.listu do konca odnožovania (výška 15 -20 cm pýru, 30 - 40 cm ciroku alepského)
 • ježatka, moháre, proso, metlička a iné jednoročné trávovité buriny od 3.listu do konca odnožovania
 • výmrv obilnín 0,4 l/ha vo fáze plne vyvinutého 3.listu výmrvu, 0,5 l/ha pri plnom odnožovaní výmrvu obilnín


NOVÁ REGISTRÁCIA INSEKTICÍDU 
BULLDOCK 25 EC OD R.2013!

 


BULLDOCK 25 EC (25 g/l beta-cyfluthrin)

Veľmi razantný kontaktný a požerový insekticíd zo skupiny pyretroidov so širokým spektrom účinku proti cicavému a žravému hmyzu. 
Výhody použitia:

 • najrazantnejší kontaktný insekticíd na trhu
 • nízke aplikačné dávky
 • stabilný účinok aj pri nižších teplotách
 • široké aplikačné okno a spektrum účinku
 • priaznivá cena ošetrenia

Spektrum účinku: žraví škodcovia
Registrácia: kapusta hlávková biela a červená, karfiol, kel
Dávka: 0,3 l/ha v 200 - 400 l vody

   

Obr.5 BULLDOCK 25 EC proti žravým škodcom           Obr.6 Nová registrácia BULLDOCK 25 EC 
v kapustovej zelenine


PYRINEX 48 EC (480 g/l chlorpyrifos) * registrovaný v Integrovanej produkcii

Razantný a reziduálny insekticíd na ničenie žravého a cicavého hmyzu v zelenine a ďalších plodinách. 
Výhody použitia:

 • dýchací, požerový a dotykový jed
 • blokuje významné metabolické reakcie hmyzu
 • razantný a dlhodobý účinok

Registrácia: paprika (skleníková), cibuľa (mimoetiketové povolenie) 
Spektrum účinku: voška broskyňová a rešetliaková, strapky
Naše odporúčanie: V paprike aplikujte v pri zistení prvých neokrídlených vošiek na rastline.
Dávka: 0,75 – 1,5 l/ha, v cibuli 2 l/ha (0,2 %) v 200 - 400 l vody


GROUNDED – NOVINKA ROKU 2013 
(732 g/l rafinovaný parafínový olej, alifatické uhľovodíky, hexahydrické alkohol ethoxyláty, C 18-C 20 mastné kyseliny)

Špeciálny komplex zmáčadiel vo forme emulgovateľného koncentrátu, vytvorený pre zvýšenie účinnosti a bezpečnosti použitia pôdnych reziduálnych herbicídov. 
Výhody použitia:

 • zvýšenie a zlepšenie naviazania účinnej látky pôdnych herbicídov na pôdne koloidné častice
 • redukcia prejavov fytotoxicity na kultúrnych plodinách
 • zvýšenie účinnosti a ekonomiky herbicídneho zásahu pri obmedzení stresu pestovaných rastlín
 • zlepšenie rovnomernosti pokrytia pôdy postrekom, umožňuje používať nižšie dávky vody - šetrenie nákladov
 • naviazanie postreku na pôdne častice obmedzuje riziko kontaminácie spodných vôd vyplavovaním

Najvyšší efekt je možné dosiahnuť pri spoločnom použití adjuvantu GROUNDED s herbicídmi obsahujúcimi účinné látky ako napr.: linuron, pendimethalin, metribuzin... 
Dávka: 0,2-0,4 l/ha s prihliadnutím na plánované množstvo vody (200 – 400 l/ha) 


ROLLWET – NOVINKA ROKU 2013 
(832 g/l blok kopolymérov etylén oxidu a propylén oxidu, 204 g/l polyalkylén oxid modifikovaného heptametyl trisiloxánu)

 
Pre dokonalé ovlhčenie listov burín, najmä v suchom období odporúčame pridať zmáčadlo v dávke 0,1 l/ha na 200 l vody. ROLLWET predstavuje novú generáciu organo-silikátového zmáčadla, špeciálne vyvinutého pre zvýšenie účinnosti herbicídov na báze sulfonylmočovín, graminicídov a kontaktných fungicídov. Prípravok dôkladne zvlhčí povrch listov burín, kde najmä v období sucha je vytvorená silná vosková vrstvička. Ďalej výrazne uvoľňuje povrchové napätie kvapalín, bráni stekaniu postreku z povrchu listov a tak obmedzuje straty. Počas plnenia postrekovača sa prípravok ROLLWET pridáva vždy ako posledný.
 

VELOCITY - NOVINKA ROKU 2013 
(771,5 g/l metylester repkového oleja, 105,9 g/l polyéter-polymetylsilaxan-kopolymér)

Zmáčadlo určené pre zvýšenie a zrýchlenie penetrácie prípravkov do pletív rastlín a zvýšenie biologickej účinnosti pesticídov, predovšetkým systémových fungicídov (azoly, strobiluríny, boscalid, prochloraz). Pomáha aplikovaným účinným látkam aktívne prekonať voskovú vrstvičku kutikuly rastlín a následne sa dostať do cievnych zväzkov, odkiaľ sú rozvádzané do celej rastliny. Zmáčadlo umožňuje znížiť dávku postrekovej kvapaliny na úroveň 100-200 l/ha.
Dávka: 0,2 – 0,5 l/ha, resp. koncentrácia 0,25%


ADAPTIC – NOVINKA ROKU 2013 (190 g/l síran amónny, 11,3 g/l polyacrylamid)

Zmáčadlo vyvinuté pre zvýšenie pesticídnej účinnosti a zlepšenie vlastností aplikovanej kvapaliny znížením pH, redukciou tvrdosti vody a obmedzením penivosti.
Prípravok sa aplikuje v TM s pesticídmi do fázy tvorby prvých plodov. 
Dávka: 0,2-0,5 l/ha v 100-400 l vody

 

AGROVITAL (96 % pinolén) NOVÁ ROZŠÍRENÁ REGISTRÁCIA 2013  povolené v IP a EP

Multifunkčná pomocná látka so zmáčavým a lepivým účinkom. AGROVITAL pridajte do TM s fungicídmi a insekticídmi. 
Výhody použitia:
 • predlžuje ochranné krytie a účinnosť kontaktných prípravkov
 • eliminuje zmyv účinnej látky dažďom, tepelným rozkladom, hydrolýzou a sublimáciou prípravku
 • vynikajúci zmáčavý a protiúletový účinok
 • eliminuje škody spôsobené slnečným úpalom
 • po aplikácii priaznivo ovplyvňuje výdaj vody listami - suchovzdornosť
Dávka: v TM 0,07 – 0,14% konc.


TERRA-SORB FOLIAR 
(L-voľné aminokyseliny 9,3%, 2,1% org.N + mikroživiny B-Zn-Mn) - registrovaný v EP

Biostimulátor s antistresovým a regeneračným účinkom, vysokým obsahom prírodných a voľných aminokyselín živočíšneho pôvodu a stopových prvkov (B, Zn, Mn).
Výhody použitia:
 • zvyšuje odolnosť rastlín voči biotickému a abiotickému stresu (sucho, vysoké a nízke teploty, mráz ...)
 • zvyšuje fotosyntetickú aktivitu a transpiráciu
 • zvyšuje priepustnosť bunkovej steny, zlepšuje translokáciu živín k rastovým vrcholom, posilňuje tvorbu koreňovej sústavy
 • urýchľuje regeneráciu poškodených rastlín
 • možnosť TM s pesticídmi
Dávka: 1,5 - 3 l/ha v 300-1000 l vody
 
 
Obr. 8 Použitie prípravku TERRASORB FOLIAR súčasne s herbicídom zabráni vzniku herbicídnemu stresuPROTIFERT LMW 8% 
(50% organická hmota, 8,5 % N – celkový, 8% N – organický, 50% aminokyseliny celkové, 15% aminokyseliny voľné, 26% organický uhlík) - registrovaný v EP

Špeciálne ľahko a rýchlo absorbovateľné tekuté hnojivo na báze aminokyselín a oligopeptidov živočíšneho pôvodu s vysokým obsahom organického uhlíka a dusíka.
Ošetrujte v čase, keď sú plodiny v najdôležitejších fyziologických štádiách potreby zvýšeného príjmu energie (formovanie kvetov a súkvetia, diferenciácia, nasadzovanie plodov). Ďalej ho aplikujte, keď sú rastliny stresované vonkajšími faktormi napr. : nedostatok živín, sucho, mráz, ľadovec, napadnutie patogénmi.
 • Výhody použitia:
 • zmáčavý účinok
 • antistresové pôsobenie – prekonávanie fyziologického stresu
 • regulácia vodnej rovnováhy
 • priamy výživový vplyv s tvorbou bielkovín a sacharidov
 • chelačný účinok, tvorba silných komplexných väzieb so stopovými prvkami
 • aktivizuje enzýmy rastlín, harmonizuje účinok endogénnych regulátorov rastu
Dávka: 3 - 5 l/ha v 300-1000 l vody


UNICUM (súbor biologicky aktívnych látok Abiesetínov min. 40 g/l)

Stimulátor rastu a imunity rastlín proti chorobám, extrémnym vplyvom prostredia a chemickému stresu. Absiesetíny komplexne pôsobia na rastlinu, stimulujú vitalitu a posilňujú obranné funkcie rastlín voči negatívnym vplyvom prostredia. Biostimulátor aplikujte 2x počas vegetácie, vo fáze 2-4 listov a na začiatku kvitnutia.

Dávka: 0,25 l/ha

BOROVITAL (150 B/l + 6% N) * registrovaný v EP

Kvapalné hnojivo s vysokým obsahom ľahko prístupného bóru určené pre plodiny náročné na bór.
Výhody použitia:
 • pohotová a rýchle prijateľná forma bóru
 • podporuje rast koreňovej sústavy a nadzemných častí
 • zabraňuje odumieraniu rastových vrcholov
 • je miešateľný s inými prípravkami na ochranu a výživu rastlín
Registrácia: kapustoviny, zeler, mrkva a iná zelenina
Dávka: 3,8-9,5 l/ha, resp. 0,3 – 0,5% konc.


HERBAVITAL (132 g/l N, 119 g/l P2O5 , 137 g/l K2O, 10 mg/l Cu, 10 mg/l Zn, 45 mg/l Mn, 9 mg/l B, 16 mg/l Mo, 200 mg/l Fe, 2 mg/l Co)

Výhody použitia:
 • bezchloridové listové hnojivo s vysokým obsahom základných živín, obohatené o chelatizované mikroprvky
 • najkomplexnejšie hnojivo pre listovú výživu vo všetkej zelenine, vynikajúci antistresový účinok
 • rýchly príjem živín rastlinami aj v období sucha
 • vhodný do TM s prípravkami na ochranu rastlín
Dávka: 4x 1-1,5l l/ha v období intenzívneho rastu


LAMAG B, Ca, N, Mo * registrovaný v EP

Výhody použitia:
 • použiteľné sú vo všetkých druhoch rastlín
 • TM s fungicídmi výrazne zvyšuje ich účinok
 • LAMAG schopný pokryť celoročnú potrebu Mg, B, Mo v zelenine
Pôsobenie:
Listové hnojivá radu LAMAG sa vyznačujú vysokým obsahom Mg, ktorého dostatok v rastline je zárukou vysokého obsahu chlorofylu, intenzívnej fotosyntézy s následným pozitívnym vplyvom na úrodu, cukornatosť, olejnatosť a i. Vysoké pH hnojiva (9,5 – 10) zabraňuje rozvoju hubových patogénov t. j. zvyšuje odolnosť proti infekcii, takže na ošetrenie rastlín stačia obvykle jednoduché kontaktné prípravky.
Naše odporúčanie a dávka:
V hlúbovinách LAMAG Mo aplikujte v termíne maximálneho listového pokrytia hlúbovín v dávke 5 kg/ha, ošetrenie opakujte 2 – 3x. V poľnej a skleníkovej zelenine použite LAMAG Ca, LAMAG N 3-4x za vegetáciu v dávke 3-5 kg/ha, ošetrenie má výborný fungistatický účinok.


Ďalšie informácie o našich prípravkoch nájdete na našich stránkach 
 www.asra.sk
O aktuálnych cenách sa informujte u svojho dodávateľa prípravkov na ochranu rastlín.

Tento Informačný servis vypracovali a na Vaše otázky zodpovedia:
Ing. Gabriel Szűcs, PhD. – 0910 996 922, gszucs@agrovita.sk
Ing. Ervín Máťuš – 0903 721 936, ematus@agrovita.sk
01.07.2013 | Kategória Infoservis

Súbory na stiahnutie

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x