Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Biologická ochrana
Biologická ochrana

Výhody použitia:
• Ničí príčinu infekcie, nie až jej dôsledok
• Znižuje riziko napadnutia bielou hnilobou
• Jediný spôsob koncepčného ozdravenia pôdy
• Široké možnosti použitia v mnohých plodinách

Pôsobenie:
Spóry huby Coniothyrium minitans po aplikácii do pôdy infikujú a parazitujú na prítomných skleróciách húb Sclerotinia spp. a rýchlo ich rozkladajú. K ich rozvoju dochádza v prevzdušnenej, pokryvnej vrstve pôdy do cca 10 cm pri teplotách do +1°C. Aplikácii a spôsobu zapravenia je v období koncepčného ozdravovania pôdy potrebné podriadiť aj technológiu spracovania pôdy a pestovania. Účinnosť ničenia sklerócií z pokryvnej vrstvy pôdy je 95 – 100%.

V praxi sa osvedčili nasledovné varianty ošetrenia:
• Ošetrenie strniska po zbere repky a zapracovanie podrtenej slamy podmietačom do hĺbky cca 10 cm. Následný výsev ozimín urobte len s minimálnym spracovaním pôdy
• Ošetrenie podrtených palíc slnečnice a ich plytké zapracovanie do pôdy podmietačmi. Ošetrenie s Contans WG robte min. 10–14 dní po aplikácii DAM. Pred sejbou oziminy (jariny) robte len plytké spracovanie pôdy
• Aplikáciu a následné plytké zapracovanie do pôdy (5–10 cm) robte na jeseň tam, kde bude vysievaná repka ozimná, prípadne na jar bude vysievaná slnečnica, jarná repka, horčica
• Aplikáciu a následné plytké zapracovanie do pôdy robte na jar tam, kde bude vysievaná slnečnica – tu doporučujeme čo najskoršiu aplikáciu tak, aby spóry vyklíčili a mali čas parazitovať prítomné sklerócie. Spracovanie pôdy robte len do 10 cm, t.j. vrstvy z ktorej klíčia spóry

V skleníkoch ošetrujte celú plochu a pri spracovaní pôdy do 20–30 cm použite vyššiu dávku (6–8 kg/ha).

V prípade potreby ozdravenia pôdy je potrebné vypracovať koncept, zosúladiť ošetrenia a osevný postup tak, aby došlo v danej oblasti ku komplexnému ozdraveniu obrábanej pôdy.

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
400 l/ha

Suspenziu spór Coniothyrium minitans aplikujte na pôdu postrekom a na jej zapracovanie do hĺbky 5–10 cm použite podmietač. V prípade plytkého zapracovania do pôdy postačuje dávka 1–2 kg/ha. Neaplikujte spolu s fungicídmi a DAM.

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x