Instagram Facebook

Riešenie pre kvalitný zber slnečnice.

Aj keď porasty slnečnice kvôli deficitu zrážok už od jesene minulého roku nie sú zďaleka v takej kondícii ako po iné pestovateľské roky, treba predzberové a zberové straty znížiť vhodným ošetrením na minimum. Riešením pre uľahčenie zberu, rovnomernú zberovú vlhkosť, kvalitu a kvantitu výslednej úrody slnečnice je desikácia alebo predzberové ošetrenie slnečnice glyfosátmi. Bez ohľadu na to, pre ktorý spôsob prípravy porastu slnečnice na zber sa rozhodnete, odporúčame pridať do poslednej aplikácie multifunkčnú pomocnú látku AGROVITAL® na zníženie predzberových a zberových strát. Spoločnosť ASRA ponúka riešenie prípravkom DESIKAT® 20 SL (účinná látka diquat 200 g/l).

09.10.2017 | Kategória Infoservis

Súbory na stiahnutie

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri