Instagram Facebook

Ochrana viniča

Vplyvom miernej zimy bez silnejších mrazov mali spóry hubových chorôb (múčnatka, perenospóra) vytvorené „optimálne“ podmienky na prezimovanie na púčikoch, dreve, pôde, ale aj na nerozložených zvyškoch listov a letorastoch. Skorým  nástupom jari, kedy sa vinohradnícka sezóna „otvorila“ oproti vlaňajšiemu roku približne o 3 týždne skôr a nadpriemernými jarnými teplotami (apríl 20-25°C), vzniká predpoklad na zvýšený výskyt hubových chorôb. Treba mať na pamäti, že vyššie teploty podporujú intenzitu množenia patogéna, ako aj skorý nástup ochorenia. Suchšie počasie podporuje šírenie múčnatky, naopak, časté a výdatné zrážky vytvárajú predpoklady na silný výskyt peronospóry, ktorá môže počas kvitnutia napadnúť súkvetia viniča. Preto doporučujeme vykonať prvé ošetrenie tesne pred kvitnutím a druhé ihneď po odkvitnutí viniča. Spoločnosť ASRA ponúka výnimočné riešenia na ochranu proti chorobám ako aj prípravky na posilnenie a výživu viniča.

 

AQ 10®  (5,0 x 109  spór hyperparazitickej huby Ampelomyces quisqualis (izolát M-  10)/gram prípravku AQ 10)

Biofungicíd s obsahom lyofilizovaných vitálnych spór hyperparazitickej huby Ampelomyces quisqualis určený na ochranu voči múčnatke viniča.           

Výhody použitia:

 • prípravok obsahuje izolát huby, prirodzene sa vyskytujúcej vo voľnej prírode a vinohradoch
 • redukuje riziko vzniku rezistentných kmeňov múčnatky voči konvenčným chemickým fungicídom
 • účinný aj pri nižších teplotách (12 °C)
 • môže parazitovať prezimujúce kleistotéciá a tak redukovať infekčný tlak v nasledujúcom roku
 • preventívny účinok
 • vysoký účinok 90 – 95 % porovnateľný s konvenčnými chemickými riešeniami

Dávkovanie: 35 – 50 g/ha.

Veľmi dôležité je nechať spóry AQ 10 napučať v pomocnej nádobe po dobu 15 – 30 min.

Aplikujte v TM s pomocnou látku AGROVITAL (0,3l/ha). Aplikujte skoro ráno alebo večer.

 Podľa najnovších výsledkov Ing. Dráča  Špeciálny biostimulátor Terra-Sorb foliar je ideálny TM partner pre jarné ošetrenia viniča s biofungicídom AQ 10.  Prípravok AQ 10 pri  aplikácii pôsobil nie len ako adjuvant, ale aj ako biostimulant, ktorý pomáhal prekonávať samotný stres vo viniči, naštartoval vnútorné obranné mechanizmy  a prispel k vyššej odolnosti ošetrených rastlín. Ukazuje sa, že Terra-Sorb foliar je veľmi efektívny biostimulant“.

 Naše odporúčanie: TM biofungicídu AQ 10 v dávke 35 g/ha + Terra-Sorb foliar 3 l/ha aplikujte 2 x skoro na jar. 1. aplikácia pred resp. na začiatku pučania, 2. aplikácia 10 – 14 dní po prvej aplikácii.

Upozornenie: AQ 10 nie je kompatibilný s prípravkami na báze síry. Preto ich aplikujte s min. 5 dňovým odstupom pred alebo po aplikácii AQ 10.

 

FLOWBRIX®  (670 g/l oxychlorid meďnatý, 380 g elementárnej Cu)

Meďnatý fungicídny prípravok v tekutej formulácii.

 Výhody použitia:

 • kontaktný prípravok s preventívnym účinkom
 • originálna, jemná formulácia umožňuje aplikácie viackrát za sezónu v závislosti od rastovej fázy viniča a
 • infekčného tlaku
 • nezanecháva rezíduá
 • nemá žiadne nežiaduce efekty pri výrobe vína

 Pôsobenie prípravku:

fungicíd s ochranným účinkom, pôsobí kontaktne proti hubovým a baktériovým chorobám - má vedľajšiu účinnosť aj na iné choroby viniča: na červenú spálu viniča, čiernu škvrnitosť a čiernu hnilobu viniča

Dávkovanie: 2,5 l/ha.

Termín aplikácie:

Flowbrix proti peronospóre viniča používajte preventívne. Na začiatku vegetácie (do BBCH 61) odporúčame znížiť aplikačnú dávku prípravku na 1,25 l/ha a dávku postrekovej kvapaliny na 300 - 500 l/ha (minimálna účinná dávka 450 g Cu/ha). Zabezpečíte si tak možnosť viacnásobného použitia prípravku, pričom dodržíte predpísanú koncentráciu roztoku (cca 0,25 %). Od rastovej fázy BBCH 61, kedy je už vyvinutá plná listová plocha, odporúčame

použiť aplikačnú dávku 2,5 l/ha a dávku vody 800 - 1000 l/ha.

Použitie v integrovanej produkcii viniča:

V Integrovaných systémoch viniča v plnej dávke vinič ošetrite až 2 x (maximálna povolená dávka Cu na hektár je

2 kg počas sezóny). Flowbrix je vhodný aj do antirezistentných programov.

 

MICEXANIL®(cymoxanil 60 g/kg, mancozeb 700 g/kg )

Kombinovaný lokálne systémový a kontaktný fungicíd v modernej WDG formulácii na ochranu viniča proti peronospóre viniča a zemiakov proti plesni zemiakovej. Povolený v IP.

 Výhody použitia: 

 • efektívny preventívny, eradikatívny a kuratívny účinok
 • vyššia dávka cymoxanilu - dlhšie a stabilnejšie kuratívne pôsobenie
 • zastavenie šírenia infekcie na začiatku rozvoja choroby
 • chráni nové prírastky
 • vedľajší účinok na červenú spálu, čiernu škvrnitosť a hnilobu viniča

 Dávkovanie: 2 kg/ha v 800 – 1000 l vody/ha

 

BOTECTOR®  (2 izoláty kvasinky Aureobasidium pullulans )

Biotechnologický botryticíd - účinná ochrana proti Botrytis cinerea – plesni sivej na viniči.

Spóry Aureobasidium pullulanssa

 • prirodzene sa vyskytujú v prírode (pôda, povrch rastlín)
 • dobre adaptované, rezistentné voči suchu a UV žiareniu 

Dávkovanie: 400 g/ha do zóny strapcov, 3x preventívne aplikácie za sezónu.

                       Množstvo vody: 300-500 l/ha

Dodržujte minimálne 3-dňový interval medzi postrekmi s nekompatibilnými prípravkami ! Postrekujte vo večerných hodinách, kedy je teplota nižšia.

Výhody použitia:

 • vysoká a bezpečná účinnosť vo vinohrade, účinok na úrovni chemických prípravkov 
 • bez negatívneho účinku na dozrievanie hrozna
 • bez fytotoxicity
 • bez negatívneho vplyvu na kvasenie vína a kvalitu vína
 • bez predzberového intervalu
 • bez chemických rezíduí
 • bez rizika rozvoja rezistencie
 • neohrozuje ľudí, zvieratá a užitočné organizm

Prípravky na posilnenie a výživu viniča

 

 

BLACKJAK®(19 – 21% humínové kyseliny)

stimulant na báze humátov získaných z čistého prírodného zdroja leonarditu.pH prípravku BLACKJAK® je 4 – 5 a ako jediný obsahuje zmes všetkých humusových kyselín = humínové, fulvo a ulmínové kyseliny plus ďalšie prospešné živiny, či mikroprvky ako organický dusík, draslík, fosfor, vápnik,  horčík, zinok a meď.

Výhody použitia:

 • podpora tvorby koreňového systému
 • stimuluje rast rastlín, zvyšuje úrodu a jej kvalitu
 • zlepšuje príjem živín a vody
 • zlepšuje štruktúru pôdy a jej kapacitu udržať vodu
 • zvyšuje účinnosť konvenčných hnojív a znižuje vyplavovanie živín

Dávkovanie: 1,5-2 l/ha

Prípravok je vhodné aplikovať v TM s listovými hnojivami, regulátormi rastu alebo pesticídmi v dávke 0,5 l / 100 l vody pri výške rastliny 20-25 cm.

 

HERBAVITAL® (132 g/l N, 119 g/l  P2O5 ,137 g/l K2O, 10 mg/l Cu, 10 mg/l Zn, 45  mg/l, Mn, 9 mg/l B,

                          16 mg/l Mo, 200 mg/l  Fe, 2 mg/l Co) 

Listové hnojivo s komplexným obsahom živín NPK s najvyššou koncentráciou živín na trhu, obohatené o mikroprvky.

Dávkovanie:1 – 1,5 l/ha  4 - 6 x za vegetáciu. 

 

TERRA-SORB® foliar(L-voľné aminokyseliny 9,3%, 2,1% N)

Biostimulátor s antistresovým a regeneračným účinkom, s vysokým obsahom voľných aminokyselín a stopových prvkov. Zvyšuje odolnosť voči stresovým faktorom (napr. voči suchu, vysokým a nízkym teplotám, mrazu, krupobitiu a iným), urýchľuje regeneráciu poškodených rastlín. Ďalej prípravok zvyšuje výnosy i kvalitu produktov – veľkosť, vyrovnanosť, vyfarbenie, a obsah nutričných látok. Aplikujte pred očakávanými stresovými situáciami na začiatku kvitnutia a po odkvitnutí v čase nasadzovania bobúľ a pri pôsobení stresových podmienok.

Dávkovanie:1,5 - 3 l/ha v 500-1000 l vody 

 

PROTIFERT LMW 8%(50% organická hmota, 8,5% N, 26% C)

Biostimulátor na báze aminokyselín a oligopeptidov, ktorý sa používa v čase, keď sú plodiny v najdôležitejších fyziologických štádiách potreby zvýšeného príjmu živín a energie (rýchly vegetatívny rast, formovanie súkvetí,  nasadzovanie bobúľ). Veľmi priaznivo pôsobí na regeneráciu viniča poškodeného mrazmi, vysokými teplotami, ľadovcom, vplyvom fytotoxicity spôsobenej nesprávnym používaním pesticídov.

Dávkovanie:2-5 l/ha v 500 – 1000 l vody, 1-4 krát počas vegetácie.

 

AGROVITAL®(96 % pinolén)

Multifunkčné zmáčadlo, ktoré používajte počas celej sezóny. Zvýšite odolnosť proti zmyvu dažďom, znížite úlet postrekovej kvapaliny, eliminujete škody spôsobené úpalom. Agrovital znižuje povrchového napätie a predlžuje dobu účinnosti pesticídov aplikovaných v TM.

V TM S HERBICÍDMI, FUNGICÍDMI, INSEKTICÍDMI A LISTOVÝMI HNOJIVAMI  AJ VO VINIČI!

Dávkovanie: 0,25 – 0,35 l/ha

 

 Prípravky  povolené v Ekologickej  poľnohospodárskej výrobe:

   Agrovital®, Flowbrix®, BlackJak®, Terra-Sorb® foliar,

   Protifert LMW 8%, Protifert Ca®, Lamag Ca®

15.04.2016 | Kategória Infoservis

Súbory na stiahnutie

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri