Instagram Facebook

Jarné ošetrenie repky olejnej

Suchá jeseň so sebou priniesla problémy so vzchádzaním porastov repky olejnej. Porasty vzchádzali nerovnomerne, niektoré až oneskorene, keďže príchod dlho očakávaných zrážok nastal až na konci októbra.

Mnohých farmárov trápi voda na poliach a podmočené porasty, ktoré neumožnili všetkým aplikáciu tuhých dusíkatých hnojív do porastov repky olejnej. Výrazne zrážky, od konca januára na niektorých miestach až 150 mm, spôsobili, že mnohí volili leteckú aplikáciu.

Bez hnojenia a ochrany proti škodcom nemôžeme očakávať vysoké úrody. Spoločnosť ASRA prináša riešenia nielen pri ochrane porastov, ale aj prípravky na výživu a regeneráciu porastov vplyvom nesprávneho používania pesticídov a pri poškodeniach dôsledkom nepriaznivého počasia.

 

LISTOVÁ VÝŽIVA A STIMULÁCIA RASTLÍN

Listová výživa a stimulácia rastlín sú pri intenzívnom pestovaní repky už nevyhnutnosťou. Ich výhodou je cielená výživa rastlín s rýchlou prijateľnosťou živín, ale aj vyššia odolnosť rastlín voči čoraz častejšie sa vyskytujúcim stresovým podmienkam ako sú vysoké teploty, sucho, chlad a choroby počas vegetácie.

 

BOROVITAL®(150 g B/l + 6% N)

kvapalné listové hnojivo s vysokým obsahom ľahko prístupného bóru. Aplikujte na jar od výšky porastu 10–30 cm do začiatku kvitnutia.

Výhody použitia:

 • pohotová a rýchlo prijateľná forma bóru pre rastliny
 • podporuje fertilitu kvetov a znižuje ich predčasný opad
 • podporuje rast koreňovej sústavy a nadzemných častí
 • je miešateľný s inými prípravkami na ochranu a výživu rastlín

Dávkovanie: 2-3 l/ha

 

BLACKJAK®(19 – 21% humínové kyseliny)

pre porasty slabo vzídené a s nedostatočne rozvinutým koreňovým systémom doporučujeme použiť stimulant na báze humátov získaných z čistého prírodného zdroja leonarditu.

pH prípravku BLACKJAK® je 4 – 5 a ako jediný obsahuje zmes všetkých humusových kyselín = humínové, fulvo a ulmínové kyseliny plus ďalšie prospešné živiny, či mikroprvky ako organický dusík, draslík, fosfor, vápnik, horčík, zinok a meď.

Prípravok je povolený v Ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

 

Výhody použitia:

 • podpora tvorby koreňového systému
 • stimuluje rast rastlín, zvyšuje úrodu a jej kvalitu
 • zlepšuje príjem živín a vody
 • zlepšuje štruktúru pôdy a jej kapacitu udržať vodu
 • zvyšuje účinnosť konvenčných hnojív a znižuje vyplavovanie živín

Dávkovanie: 1,5-2 l/ha

Prípravok je vhodné aplikovať v TM s listovými hnojivami, regulátormi rastu alebo pesticídmi v dávke 500ml/ 100 l vody pri výške rastliny 20-25 cm.

 

INSEKTICÍDNA OCHRANA

porastov repky ozimnej má veľký vplyv na výšku jej úrody. Po miernej zime, keď je pravdepodobný vysoký výskyt škodcov, je toto ošetrenie ešte dôležitejšie.

 

SPARVIERO®(lambda-cyhalothrin 100 g/l)

kontaktný a požerový prípravok proti cicavým a žravým škodcom v  CS (mikrokapsulovej) formulácii. Vyznačuje sa rýchlym nástupom účinku. Účinná látka sa pevne naviaže na kutikulu ošetrených rastlín. Prípravok aplikujte v skorších rastových fázach plodín v čase objavenia sa škodlivého organizmu.

Výhody použitia:

 • rýchly nástup účinku
 • repelentný účinok, pomalšie a rovnomernejšie uvoľňovanie účinnej látky vďaka CS formulácii
 • účinný aj pri nižších kolísajúcich teplotách v jarnom období
 • výborná miešateľnosť s inými prípravkami na ochranu rastlín a listovými hnojivami

Spektrum účinku: krytonos štvorzubý, krytonos šešuľový, blyskáčik repkový, byľomor kelový, skočka repková

Dávkovanie: 0,075 l/ha v 200–300 l vody

 

 

AGROVITAL® (96 % pinolén)

Multifunkčná pomocná látka ako univerzálny pomocník farmára

Multifunkčná pomocná látka so zmáčavým a lepivým účinkom. AGROVITAL® pridávajte do TM s herbicídmi, fungicídmi a insekticídmi.

Výhody použitia:

 • predlžuje ochranné krytie a účinnosť kontaktných prípravkov
 • eliminuje zmyv účinnej látky dažďom, tepelným rozkladom, hydrolýzou a sublimáciou prípravku
 • vynikajúci zmáčavý a protiúletový účinok
 • predlžuje dobu zrenia u repky o 3-5 dní, čo má priaznivý vplyv na výnos, HTS, obsah oleja a nižšiu vlhkosť
 • po aplikácii priaznivo ovplyvňuje výdaj vody listami – suchovzdornosť

Dávkovanie: 0,25 l/ha, resp.v TM 0,07 – 0,14% koncentrácia

17.03.2016 | Kategória Infoservis

Súbory na stiahnutie

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri