Instagram Facebook

Jarné ošetrenie obilnín

Vďaka nadpriemerne vysokým teplotám počas zimných mesiacov, tiež priaznivej a miernej zime, ozimné výsevy obilnín prezimovali veľmi dobre.

V tomto čase majú obilniny prevažne 3 - 4 silné odnože, ktoré je potrebné po jarnom regeneračnom hnojení stimulovať aj listovými a pôdnymi hnojivami, aby sa zvýšil asimilačný aparát a koreňový systém rastlín. Do štruktúry obilnín sa kvôli priaznivej cene komodít v mnohých prípadoch zaraďovali ozimné výsevy tvrdých pšeníc. Tak ako aj v predošlom roku, aj tento rok sa očakáva pokles výmery jarných jačmeňov a nárast plôch jarných pšeníc, najmä tvrdých.  Pri priebehu zimného počasia, ktoré skôr pripomínalo to jarné, v porastoch nachádzame problematické buriny z jesenného obdobia, hlavne buriny spodného poschodia ako sú rumany, veroniky, hluchavky.

 

 

 

 

CHWASTOX® 500 SL (MCPA - DMA soľ  500 g/l)

selektívny systémový herbicíd na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v jarných a ozimných obilninách bez podsevu.

Výhody použitia:

 • dobrý pomer ceny a kvality – možnosť lacného odburinenia
 • rýchly prienik a rozvod cievnymi zväzkami - systémové pôsobenie
 • ničí aj problematické buriny
 • rýchly rozklad účinnej látky v pôde počas vegetácie

Spektrum účinku: horčica roľná, iskerníky, kapsička pastierska, lýrovka obyčajná, reďkev ohnicová, starček obyčajný, rumany a rumančeky, viky, žltnica maloúborová (dávka 1,5 l//ha), kolenec roľný, konopnica napuchnutá, mak vlčí, mrlík biely, peniažtek roľný (dávka 1,1 l/ha)

Dávkovanie:

jarné obilniny bez podsevu 1,1 l/ha v 200 – 300 l vody
ozimné obilniny bez podsevu 1,5 l/ha v 200 – 300 l vody


SPARVIERO® (lambda-cyhalothrin 100 g/l)

kontaktný a požerový prípravok proti cicavým a žravým škodcom v CS (mikrokapsulovej) formulácii. Vyznačuje sa rýchlym nástupom účinku. Účinná látka sa pevne naviaže na kutikulu ošetrených rastlín. Prípravok aplikujte v skorších rastových fázach plodín v čase objavenia sa škodlivého organizmu. 

Výhody použitia:

 •   rýchly nástup účinku 
 •   repelentný účinok, pomalšie a rovnomernejšie uvoľňovanie účinnej látky vďaka CS formulácii
 •   účinný aj pri nižších kolísajúcich teplotách v jarnom období
 •   výborná miešateľnosť s inými prípravkami na ochranu rastlín a listovými hnojivami

Spektrum účinku: vošky, kohútik pestrý

Dávkovanie: 0,075 l/ha v 200–300 l vody 

 

BLACKJAK®(19 – 21% humínové kyseliny)                          

pre porasty slabo vzídené a s nedostatočne rozvinutým koreňovým systémom doporučujeme použiť stimulant na báze humátov získaných z čistého prírodného zdroja leonarditu. pH prípravku BLACKJAK® je 4 – 5 a ako jediný obsahuje zmes všetkých humusových kyselín = humínové, fulvo a ulmínové kyseliny plus ďalšie prospešné živiny, či mikroprvky ako organický dusík, draslík, fosfor, vápnik,  horčík, zinok a meď.

Prípravok je povolený v Ekologickej  poľnohospodárskej výrobe.      

 Výhody použitia: 

 • podpora tvorby koreňového systému
 • stimuluje rast rastlín, zvyšuje úrodu a jej kvalitu
 • zlepšuje príjem živín a vody
 • zlepšuje štruktúru pôdy a jej kapacitu udržať vodu
 • zvyšuje účinnosť konvenčných hnojív a znižuje vyplavovanie živín

Dávkovanie: 1,5-2 l/ha

Prípravok je vhodné aplikovať v TM s listovými hnojivami, regulátormi rastu alebo pesticídmi.

  

 

PROTIFERT LMW® 8% (50% organická hmota, 8,5 % N – celkový, 8% N – organický, 50% aminokyseliny celkové, 15% aminokyseliny voľné, 26% organický uhlík)

Špeciálne ľahko a rýchlo absorbovateľné tekuté hnojivo na báze aminokyselín a oligopeptidov živočíšneho pôvodu s vysokým obsahom organického uhlíka a dusíka.

Aplikujte v čase, keď sú plodiny v najdôležitejších fyziologických štádiách potreby zvýšeného príjmu energie, stresované vonkajšími faktormi napr.: nedostatok živín, sucho, mráz, ľadovec, napadnutie patogénmi. Hlavné aplikačné obdobie u obilnín je od fázy 4-5 listov do konca steblovania (BBCH 14-37).

Výhody použitia:

 • antistresové pôsobenie – prekonávanie fyziologického stresu, regulácia vodnej rovnováhy
 • regulácia výživy - priamy výživový vplyv s tvorbou bielkovín a sacharidov
 • chelačný účinok, tvorba silných komplexných väzieb so stopovými prvkami – výborný partner pre hnojivá s mikroprvkami
 • aktivizuje enzýmy rastlín, harmonizuje účinok endogénnych regulátorov rastu
 • zmáčavý účinok (povrchovo aktívna látka)

Dávkovanie: 3 - 5 l/ha v 300-1000 l vody, aj v delených dávkach (napr. 2 - 3 x 1 - 1,5 l/ha)

                                                                                                                                                                 

AGROVITAL®(96 % pinolén)

Multifunkčná pomocná látka so zmáčavým, lepivým a protiúletovým účinkom.

AGROVITAL® pridávajte do TM s herbicídmi, fungicídmi a insekticídmi.

Výhody použitia: 

 • predlžuje ochranné krytie a účinnosť všetkých kontaktných prípravkov
 • eliminuje zmyv účinnej látky dažďom, tepelným rozkladom, hydrolýzou a sublimáciou prípravku
 • vynikajúci zmáčavý a protiúletový účinok
 • eliminuje škody spôsobené slnečným úpalom
 • po aplikácii priaznivo ovplyvňuje výdaj vody listami – suchovzdornosť

Dávkovanie: 0,25 l/ha, resp. v TM 0,07 – 0,14% koncentrácia

Pri hrozbe zrážok alebo výskyte rosy nezabudnite pridať do postrekovej kvapaliny AGROVITAL®

                             bez AGROVITALu                                                                      s AGROVITALom

 

29.03.2016 | Kategória Infoservis

Súbory na stiahnutie

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri