Instagram Facebook

Herbicídne ošetrenie porastov kukurice prípravkom KLIK T

Aktuálny stav na poliach pred sejbou kukurice môžeme charakterizovať zvýšenou vlhkosťou pôdy a vyššou hladinou podzemnej  vody aj napriek súčasnému  slnečnému počasiu a počasia bez zrážok. Vďaka pôdnej vlhkosti môžeme očakávať  zvýšenú účinnosť pôdnych herbicídov, najmä preemergentné ošetrenie. Marec 2016 bol na Slovensku teplotne nadpriemerný čo poukazuje na intenzívnejší  rast a vývoj ozimných  plodín na poliach, ale aj na rýchlejší rast jednotlivých druhov burín. Buriny v kukurici odoberajú nielen vodu, živiny a svetlo, ale aj zanechávajú porast oslabený a neschopný konkurencie voči nim. Z tohto dôvodu je potrebné aby porast nebol zaburinený, hlavne v prvých 40 – 50 dňoch po jeho vzídení.

 

KLIK T – suspo-emulzný koncentrát s pôdnym aj kontaktným účinkom, ktorý ničí buriny vo fáze klíčenia až prvých pravých listov. Vyššia pôdna vlhkosť a dažďové zrážky, najmä v prvých 10-14 dňoch po ošetrení priaznivo  ovplyvňujú účinnosť prípravku. Vyvážený pomer terbuthylazinu (250g/l) a pethoxamidu (300g/l) v optimálnej dávke zabezpečuje výbornú a dlhodobú účinnosť proti všetkým jedno a dvojklíčnolistým  jednoročným burinám v kukurici.

Účinná látka pethoxamid je prijímaná najmä koreňmi aj listami trávovitých a širokolistých burín. Účinná látka terbuthylazín pôsobí prostredníctvom koreňov a čiastočne aj listov burín. U citlivých burín na čepeliach a koncoch listov je badať rýchli nástup chlorózy, následne po 2-3 týždňoch buriny hynú.

KLIK T vďaka svojej originálnej formulácii nevytvára na povrchu pôdy iba tenký film, ale preniká hlbšie do pôdy, kde sa naviaže na pôdne častice. Vznikne tak účinná vrstva hrubá asi 30 - 50 mm, ktorá bráni burinám vzchádzať.

Účinná zóna sa nenaruší ani plečkovaním a preto nedochádza k sekundárnemu  zaburineniu pozemkov po nakyprení pôdneho prísušku. Prípravok má dlhodobý reziduálny účinok cez pôdu, listy, je vysoko selektívny i pre citlivé hybridy.

Dávkovanie prípravku je 4 l/ha a dávka vody je 200 – 400 l/ha.

Výhody použitia prípravku

 • spoľahlivý a dlhodobý pôdny účinok na bežne zaburinené pôdy  
 • účinok na buriny cez pôdu a listy
 • široký termín aplikácie - PRE, EPOST a POST
 • jednoduché dávkovanie
 • následné plodiny bez obmedzenia

 

Možnosti a termín aplikácie

 • Pri preemergentnom ošetrení herbicídny účinok  do značnej miery závisí od pôdnej vlhkosti. Preto prípravok aplikujte v dávke 4 l/ha po výseve kukurice, pred jej vzídením, na dobre pripravenú pôdu bez hrúd, kedy je nutné dodržať dávku vody 400 l/ha, alebo pridajte multifunkčnú pomocnú látku Agrovital v dávke 0,5 - 0,7 l/ha
 • Pri skorom postemergentnom (EPOST) použití aplikujte prípravok Klik T po vzídení kukurice vo fáze 2 - 3 listov, kedy sú buriny v štádiu klíčnych listov až prvý pár pravých listov. Dávka prípravku je 4,0 l/ha s množstvom vody 300 - 400 l/ha. Jej výhodou je cielené kontaktné ničenie už vzídených burín a jej pôdny účinok na neskôr klíčiace a vzchádzajúce buriny.

       Výhody EPOST aplikácie oproti preemergentnej aplikácii:

 • ošetrujeme cielene vzídené buriny
 • buriny sú potlačené pred ich konkurenčným pôsobením
 • znižuje sa riziko slabšieho pôsobenia vplyvom sucha
 • v skorých rastových fázach sú buriny k väčšine herbicídov najcitlivejšie
 • ak sa na pozemku nevyskytujú trváce buriny, väčšinou nie sú potrebné opravné zásahy
 • posúva a predlžuje sa reziduálny účinok prípravku na kritické obdobie vzchádzania teplomilných burín

 

 • Postemergentná aplikácia (POST) sa vykonáva v zníženej dávke 2 - 3,5 l/ha prípravku Klik T s  kombinačným partnerom na posilnenie účinku proti prerasteným burinám. Týmto spôsobom sú likvidované už vzídené buriny cez list, ale zároveň sa vytvára reziduálny pôdny účinok na neskôr vzchádzajúce vlny burín.POST aplikáciu vykonajte do fázy 5 - 6. listu s dávkou vody 200 - 400 l/ha.

 

   

      Neošetrený porast kukurice                               Porast ošetrený prípravkom KLIK T POST v dávke 4l/ha

08.04.2016 | Kategória Infoservis

Súbory na stiahnutie

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri