Instagram Facebook

2015: Predzberové ošetrenie jadrovín

Prichádza jeseň a pestovateľov ovocia čaká vo svojich sadoch posledná úloha - zber úrody. Dopestovanú úrodu na priamy konzum po zbere, je potrebné kvalitne uskladniť a zabezpečiť proti napadnutiu skladovými chorobami. Aby úroda vydržala čo najdlhšie, je okrem kvalitného uskladnenia potrebné aj ošetrenie pre minimalizáciu strát vplyvom napadnutia skladovými chorobami počas skladovania a po vyskladnení jadrovín. Spoločnosť ASRA, spol. s r.o. Vám ponúka riešenie biotechnologickým prípravkom BONI PROTECT, ktorý sám o sebe, alebo v kombinácii so systémovými prípravkami zabezpečí minimalizáciu strát vplyvom napadnutia skladovými chorobami počas skladovania a po vyskladnení jabĺk.

 

BONI PROTECT- účinný mikroorganizmus: 5x 109 cfu/g životaschopných spór účinného mikroorganizmu Aureobasidium pullulans

Biologický fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na predzberové ošetrenie jadrovín proti skladovým chorobám. 

BONI PROTECT chráni ovocie pred skladovými chorobami
Obr.1 penicilíová a moníliová hniloba

penicilíová a moníliová hniloba
 Obr.1 penicilíová a moníliová hniloba

 

  • bez predzberového intervalu
  • neškodný pre včely a iný užitočný hmyz bez rezíduí, bezpečný pre človeka aj zvieratá
  • povolený v IP a EP
  • bez ochrannej dobyPôsobenie prípravku:

Biologický fungicídny prípravok BONI PROTECT pôsobí proti celej škále skladových chorôb ako sú Botrytis cinerea, Monilia fructigena, Penicillium expansum, Fusarium sp., Alternaria alternata, ktoré spôsobujú hnilobu skladovaných plodov. Spóry Aureobasidium pullulans po aplikácii kolonizujú povrch ošetrených plodov a antagonistickým pôsobením zabraňujú rozvoju fytopatogénnych húb. Antagonistický účinok prípravku voči skladovým chorobám je založený na konkurencii kvasinky Aureobasidium pullulans o životný priestor a živiny na povrchu jabĺk. To vytvára nevhodné podmienky pre rast a rozmnožovanie skladových chorôb. Neexistuje možnosť pre vznik rezistencie alebo krížovej rezistencie cieľových patogénov voči prípravku.


Odporúčanie pre aplikáciu:

Prípravok BONI PROTECT je určený na prevenciu pred vznikom infekcie skladových chorôb jadrovín. Počas posledných 5 týždňov pred plánovaným zberom v rastovej fáze BBCH 81 – 89 je možné urobiť 1 - 3 aplikácie. Pre stromy vysoké v rozsahu 1 m až 2 m s 
košatou korunou použite dávku 1 kg/ha v 500 - 1000 l vody t.j. (0,1 %). Pre vyššie stromy aplikačná dávka prípravkuBONI PROTECT musí byť upravená v závislosti od výšky koruny. Ošetrujte vo večerných hodinách. Pri aplikácii produktov nemiešateľných s prípravkom BONI PROTECT dodržte ochrannú dobu min. 3 dni pred a po aplikácii biologického prípravku BONI PROTECT. 
Detailný zoznam miešateľnosti prípravku je dostupný na www.asra.sk alebo www.bio-ferm.com

Cena ošetrenia: 85,00 €/ha (na 3 m výšku koruny)


Naše odporučenie: na zvýšenie účinku prípravku BONI PROTECT pridajte multifunkčný prípravok AGROVITAL so zmáčavým a lepivým účinkom. AGROVITAL podporuje a predlžuje účinnosť pesticídov a listových hnojív, zabraňuje zmytiu účinnej látky (predĺženie postrekového intervalu na 12-15 dní), má protiúletový účinok a chráni plody proti nepriaznivému vplyvu UV a IF žiareniu.

Dávka a cena ošetrenia: v TM od 0,25–0,5 l/ha (0,07-0,14%), 6,70-13,40 €/ha

 

PROTIFERT Ca - 45% sušina, N 4 %, CaO 6% , C 13%, celkové aminoklyseliny 25%, pH 11,5

Prírodné organické hnojivo s vysokým obsahom aminokyselín a vápnika. Poskytuje rastlinám potrebné aminokyseliny, peptidy a poskytuje biologickú energiu pre rastliny potrebnú pre ich syntézu. Preventívnou aplikáciou počas vegetácie zabraňuje pehovitosti a iným príznakom nedostatku vápnika a cielenou aplikáciou pred zberom výrazne prispieva k zlepšeniu skladovacích vlastností jadrovín.


PROTIFERT Ca

  • v prípade dehydratácie pôsobí ako stabilizátor štruktúry bielkovín, bunkových stien a bunkovej štruktúry a niektorých enzymatických systémov
  • obsahuje Ca, ktorý je jedným z najdôležitejších elementov pre kvalitu ovocia
  • zvyšuje pevnosť buniek a tým tuhú konzistenciu plodov počas skladovania
  • inhibuje dýchanie pri skladovaní
  • antagonistický účinok voči ethylénu – ktorý stimuluje dozrievanie plodov
  • možnosť použitia v IP a EP
Pôsobenie prípravku:

Hnojivo urýchľuje a uľahčuje príjem vápnika a jeho rozmiestnenie v plodoch je rovnomernejšie, čím sa predchádza fyziologickým chorobám (napr. pehovitosti jabĺk, obr. 2). Hnojivo ďalej urýchľuje delenie buniek a stavbu bunkových stien, stimuluje enzymatické procesy a má protistresový účinok.


Odporúčanie pre aplikáciu:

PROTIFERT Ca aplikujte postrekom na list alebo zálievkou. Aplikáciu na list v jadrovinách vykonajte od fázy opadu okvetných lupienkov až do 20 dní pred zberom v dávke 0,2 – 0,25 l/100 l vody. V prípade zálievky/závlahy aplikujte 3 – 5 x za vegetáciu v dávke 3 – 4 l/ha. max. 20 l/ha za vegetáciu.


Kompatibilita s inými produktmi:

PROTIFERT Ca sa môže miešať s bežnými prípravkami na ochranu rastlín s výnimkou prípravkov s vysokým pH (alkalickou reakciou), meďnatých fungicídov a minerálnych olejov. Nemiešajte s viac ako 3 prípravkami. Aplikácia v TM s meďnatými prípravkami môže spôsobiť fytotoxicitu.

Cena ošetrenia: listová aplikácia 1,1 - 1,37 €/100 l vody, zálievka 16,41 – 21,88 €/ha

O aktuálnych cenách sa informujte u svojho dodávateľa prípravkov na ochranu rastlín.
Tento Informačný servis vypracovali a na Vaše otázky zodpovedia

Ing.Július Varga Viera Zelniková Fuzáková
tel:+ 421 948 164 450 Tel:  +421 948 404 021
E-mail: jvarga@asra.sk E-mail:  vzelnikova@asra.sk

 

20.05.2015 | Kategória Infoservis

Súbory na stiahnutie

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x