Instagram Facebook

2014: Preventívne ošetrenie repky olejnej

Prerušte vývojový cyklus bielej hniloby - CONTANS WG – preventívne ošetrenie repky olejnej proti bielej hnilobe

 Po tohtoročných vysokých úrodách repky olejnej je pravdepodobná stabilizácia jej pestovateľských plôch. Koncentrácia olejnín je taká vysoká, že sa pestujú na tej istej ploche každé 2-3 roky. S tým súvisí rozširovanie nebezpečných chorôb a aj v tomto roku najzávažnejšou bola biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), ktorá dokáže spôsobiť až 50 % škody na úrode. Huba vytvára skleróciá (zdroj primárnej infekcie), ktoré dlhodobo prežívajú a kontaminujú pôdu. Hromadenie a až 10 ročná životnosť sklerócií v pôdnom profile významne ohrozujú efektívnosť pestovania repky olejnej. Jediným možným spôsobom regulácie dlhodobého zamorenia pôdy skleróciami je prerušenie vývojového cyklu choroby v rámci osevného postupu, a tým eliminácia primárneho zdroja infekcie v poraste kultúrnej olejniny. Tento preventívny zásah je účinnejší ako následná intenzívna ochrana choroby, pretože dokáže zredukovať zdroje infekcie z povrchovej vrstvy pôdy na úrovni 90–95 %. Spoločnosť ASRA s.r.o. ponúka jedinečné riešenie uvedeného problému.CONTANS WG (1x1012 g-1 spór hyperparazitickej huby Coniothyrium minitans) je originálny biofungicíd na báze hyperparazitickej huby Coniothyrium minitans určený na ozdravenie pôdy od sklerócií húb rodu Sclerotinia spp. Spóry C. minitans infikujú a parazitujú prítomné skleróciá húb Sclerotinia spp. a v priebehu 2-3 mesiacov ich rozkladajú, čím dochádza k vyčisteniu pôdneho profilu a prerušeniu vývojového cyklu patogéna.. K ich rozvoju dochádza v prevzdušnenej vrstve pôdy do hĺbky cca 10 cm pri teplotách nad +1°C, s optimom medzi 12 až 25 °C.

Termín a spôsob aplikácie: najčastejšie používaným spôsobom aplikácie je aplikácia pred sejbou olejniny. Prípravok aplikujte v dávke 1-2 kg/ha v 300-500 l vody v čo v najskoršom termíne pred výsevom repky olejnej. Následne plytko zapracujte, aby spóry hyperparazitickej huby Coniothyrium minitans vyklíčili a mali čas parazitovať prítomné skleróciá. Zapracovanie robte len do 10 cm, t.j. vrstvy z ktorej klíčia spóry. Následný výsev repky sa vykonáva s minimálnym spracovaním pôdy. 
Pri plánovanej aplikácii kvapalných dusíkatých hnojív (DAM 390, hnojovica, močovka, digestát), dusíkatého alebo páleného vápna alebo iných koncentrovaných hnojív dodržte 14-dňový odstup medzi prípravkom Contans WG a aplikáciou týchto hnojív. Kompletný zoznam kompatibilných účinných látok nájdete na stránke www.asra.sk


Biela hniloba v poraste repky olejnej, skleróciá v stonke rastliny (foto jún 2014)

 

   Výhody použitia:

  • vysokoúčinný (90-95%) a ekonomicky najvýhodnejší spôsob likvidácie sklerócií bielej hniloby
  • prvý biologický prípravok na dezinfekciu pôdy od sklerócií bielej hniloby
  • vhodný do ekologického poľnohospodárstva
  • umožňuje skracovanie intervalu zaradenia olejnín, prípadne iných citlivých plodín v osevnom postupe
  • významne znižuje riziko poškodenia rastlín primárnou infekciou bielej hniloby
  • aplikácia prípravku Contans WG a fungicídu do kvitnutia je najúčinnejším spôsobom boja proti bielej hnilobe

Dávka: 1-2 kg/ha v 300-500 l vody/ha
Cena ošetrenia: 27,15 €/ha – 54,30 €/ha


SPARVIERO insekticídna ochrana repky proti skočkám

Keďže jesenná príprava osiva repky je tohto roku prvýkrát iná, pri vzchádzaní repiek počas teplého a suchého počasia treba venovať veľkú pozornosť výskytu skočiek a hneď pri ich prvom zistení insekticídne ošetriť.

SPARVIERO (100 g/l lambda cyhalothrin) je insekticíd s kontaktným a požerovým účinkom proti cicavým a žravým škodcom v repke, obilninách, kukurici a v zemiakoch. SPARVIERO sa vyznačuje vysokou stabilitou aj počas aplikácii pri vyšších teplotách (20-25°C). Po dopade na rastlinu je vďaka modernej forme kapsule účinná látka chránená proti rozkladu UV žiarením. Výborné lepivé vlastnosti zaručujú aj zvýšenú odolnosť proti zmytiu prípadnými zrážkami po aplikácii a vďaka uvedenej formulácii má dlhší repelentný účinok než ostatné pyretroidy. 


Výhody použitia:

  • rýchla účinnosť
  • repelentný účinok
  • fotostabilita, účinkuje aj proti nastupujúcim štádiám škodcov

Termín a spôsob aplikácie: proti skočke repkovej ošetrujte pri prvých výskytoch do fázy repky olejnej BBCH 20..
Dávka: 0,075 l/ha, 150-300 l vody/ha
Cena: 6,5 €/ha 


Ďalšie informácie o našich prípravkoch nájdete na našej stránke www.asra.sk 

O aktuálnych cenách sa informujte u svojho dodávateľa prípravkov na ochranu rastlín.
Tento Informačný servis vypracoval a na Vaše otázky zodpovie:
Ing. Štefánia Štefeková – 0903702835, sstefekova@agrovita.sk 
ASRA spol. s r.o.Nádražná 28, Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02 4020 3206, 02 4594 4730-1, Fax: 02 4594 4733
02.05.2014 | Kategória Infoservis

Súbory na stiahnutie

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri