Instagram Facebook

2014: Pred zberové ošetrenie jadrovín

Ovocinársky rok sa jeseňou a zberom zaslúženej úrody uzatvára. To, čo sa dopestovalo nad priamy konzum po zbere úrody, sa musí kvalitne uskladniť a zabezpečiť proti napadnutiu skladovými chorobami. Aby úroda jadrovín vydržala čo najdlhšie, ovocinár môže siahnuť po viacerých možnostiach uskladnenia v rámci svojich možností, ako sú ULO, CA a prirodzene vetrané sklady.
Firma ASRA spol. s r.o. v tomto roku prichádza s novým biotechnologickým prípravkom BONI PROTECT,ktorý sám o sebe, alebo v kombinácii so spomenutými systémami zabezpečí minimalizáciu strát vplyvom napadnutia skladovými chorobami počas skladovania a po vyskladnení jabĺk.BONI PROTECT
Účinný mikroorganizmus: 5x 109 cfu/g životaschopných spór účinného 
mikroorganizmu Aureobasidium pullulans
Biologický fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na predzberové ošetrenie jadrovín proti skladovým chorobám. 

BONI PROTECT chráni ovocie pred skladovými chorobami:

  • bez predzberového intervalu
  • bez rezíduí, bezpečný pre človeka aj zvieratá
  • neškodný pre včely a iný užitočný hmyz
  • povolený v IP a EP
  • bez ochrannej doby


Pôsobenie prípravku:

Biologický fungicídny prípravok BONI PROTECT pôsobí proti celej škále skladových chorôb ako sú Botrytis cinerea, Monilia fructigena, Penicillium expansum, Fusarium sp., Alternaria alternata, ktoré spôsobujú hnilobu skladovaných plodov. Spóry Aureobasidium pullulans po aplikácii kolonizujú povrch ošetrených plodov a antagonistickým pôsobením zabraňujú rozvoju fytopatogénnych húb. Antagonistický účinok prípravku voči skladovým chorobám je založený na konkurencii kvasinky Aureobasidium pullulans o životný priestor a živiny na povrchu jabĺk. To vytvára nevhodné podmienky pre rast a rozmnožovanie skladových chorôb. Neexistuje možnosť pre vznik rezistencie alebo krížovej rezistencie cieľových patogénov voči prípravku.


Odporúčanie pre aplikáciu:

Prípravok BONI PROTECT je určený na prevenciu pred vznikom infekcie skladových chorôb jadrovín. Počas posledných 5 týždňov pred plánovaným zberom v rastovej fáze BBCH 81 – 89 je možné urobiť 1 - 3 aplikácie. Pre stromy vysoké v rozsahu 1 m až 2 m s košatou korunou použite dávku 1 kg/ha v 500 - 1000 l vody t.j. (0,1 %). Pre vyššie stromy aplikačná dávka prípravku BONI PROTECT musí byť upravená v závislosti od výšky koruny. Ošetrujte vo večerných hodinách. Pri aplikácii produktov nemiešateľných s prípravkom BONI PROTECT dodržte ochrannú dobu min. 3 dni pred a po aplikácii biologického prípravku BONI PROTECT.

Detailný zoznam miešateľnosti prípravku je dostupný na www.asra.sk alebo www.bio-ferm.com 
Cena ošetrenia: 85 €/ha (na 3 m výšku koruny)

 
   
Graf 1. Aplikácia BONI PROTECT znižuje napadnutie jabĺk skladovými chorobami. Pokus založený v neklimatizovanom sklade, PD Komoča, 2014 ( 1 aplikácia 1x 1.10.2013, 
2 aplikácia 10.10.2013, zber 20.10.2013, vyhodnotenie 10.1.2014)
Graf 2. Aplikácia BONI PROTECT znižuje napadnutie skladovými chorobami. Pokus založený pri CA skladovaní PD Hrušov, 2014 (aplikácia 5.9.2013, zber 20.9.2013, vyhodnotenie 10.1.2014, teplota skladovania 2°C)Naše odporučenie: na zvýšenie účinku prípravku BONI PROTECT pridajte multifunkčný prípravok AGROVITAL so zmáčavým a lepivým účinkom. AGROVITAL podporuje a predlžuje účinnosť pesticídov a listových hnojív, zabraňuje zmytiu účinnej látky (predĺženie postrekového intervalu na 12-15 dní), má protiúletový účinok a chráni plody proti nepriaznivému vplyvu UV a IČ žiareniu.
Dávka a cena ošetrenia: v TM od 0,25–0,5 l/ha (0,07-0,14%), 7-14 €/ha

Ďalšie informácie o našich prípravkoch nájdete na našej novej stránke www.asra.sk.
O aktuálnych cenách sa informujte u svojho dodávateľa prípravkov na ochranu rastlín.
Ing. Gabriel Szűcs, PhD. 0910 996 922 gszucs@agrovita.sk
15.03.2014 | Kategória Infoservis

Súbory na stiahnutie

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri