Instagram Facebook

2014: Jeseň v obilninách so spoločnosťou ASRA

Po ťažkej a dlhej žatve je každý v očakávaní, aká bude nadchádzajúca jeseň. Výčiny a nestálosť počasia naznačujú, že „starým dobrým časom“ odzvonilo. Trendy ostatných rokov naznačujú postupné predlžovanie a otepľovanie jesene, so striedavými periódami tepla a sucha a nadmerne vlhkého, chladnejšieho obdobia. Menované faktory prajú zvýšenému výskytu škodcov, ako aj neharmonickému vývinu ozimných obilnín už od prvotných rastových fáz. Kým na likvidáciu škodcov sú k dispozícii klasické syntetické prípravky, pre navodenie rovnováhy sú to rôzne prípravky na báze prírodných extraktov ako doplnok k základnej výžive. Spoločnosť ASRA spol. s r.o. ponúka aj pre jesenné použitie vhodné prostriedky pre úspešný štart porastov ozimných obilnín v sezóne 2014/2015.Insekticídna ochrana ako súčasť komplexnej ochrany porastov

Insekticídna ochrana sa stala dôležitou súčasťou celkového manažmentu porastov obilnín. V prípade ozimných obilnín začína už na jeseň, v štádiu 3-4 listov obilnín ako prevencia vírusových ochorení, pri signalizácii náletu alebo po objavení prvých škodcov.SPARVIERO (lambda-cyhalothrin 100 g/l)

Nesystémový kontaktný a požerový prípravok proti cicavým a žravým škodcom v obilninách, repke olejnej, kukurici a zemiakoch v novej CS (mikrokapsulovej) formulácii. 
Výhody použitia:

 • rýchly nástup účinku – knock down efekt
 • repelentný účinok, pomalšie a rovnomernejšie uvoľňovanie účinnej látky vďaka novej CS formulácii
 • účinný aj pri nižších teplotách
 • výborná miešateľnosť s inými prípravkami na ochranu rastlín a listovou výživou

Spektrum účinku: vošky, kohútik pestrý, cicaví a žraví škodcovia
Registrácia: pšenica ozimná a jarná, jačmeň ozimný a jarný, raž, tritikale
Dávka: 0,075 l/ha v 200 – 300 l vody
Cena ošetrenia: 6,50 €/ha


Stimulácia a výživa obilnín.

Pre lepší štart obilnín sa stalo v ostatných rokoch zaužívaným pridávať pri morení rôzne stimulátory na prírodnej báze, resp. používať ich v skorých rastových fázach na podporu zakoreňovania či odnožovania. Takýto spôsob podpory má za úlohu lepšie pripraviť vzchádzajúce a odnožujúce porasty na stresové podmienky, ktoré môžu nastať počas dlhšieho suchého alebo teplého obdobia, či naopak napomôcť pri regenerácii po období vlhka, podmáčania či mrazov. V prípade ozimných obilnín je cieľom dosiahnuť dobre vyvinutú koreňovú sústavu, ktorá pomôže rastlinám prežiť menované nepriaznivé podmienky a samozrejme založiť primeraný počet produktívnych odnoží už pred zimou. V ponuke spoločnosti ASRA spol. s r.o. je niekoľko prípravkov na prírodnej báze (aminokyseliny), použiteľných pre tieto účely.


PROTIFERT LMW 8% (50% organická hmota, 8,5 % N – celkový, 8% N – organický, 50% aminokyseliny celkové, 15% aminokyseliny voľné, 26% organický uhlík)

Špeciálne ľahko a rýchlo absorbovateľné tekuté hnojivo na báze aminokyselín a oligopeptidov živočíšneho pôvodu s vysokým obsahom organického uhlíka a dusíka. 
Ošetrujte v čase, keď sú plodiny v najdôležitejších fyziologických štádiách potreby zvýšeného príjmu energie (formovanie kvetov a súkvetia, diferenciácia, nasadzovanie plodov). Ďalej ho aplikujte, keď sú rastliny stresované vonkajšími faktormi napr. : nedostatok živín, sucho, mráz, ľadovec, napadnutie patogénmi. Hlavné aplikačné obdobie u obilnín je od fázy 4-5 listov do konca steblovania (BBCH 14-37).

Výhody použitia:

 • zmáčavý účinok
 • antistresové pôsobenie – prekonávanie fyziologického stresu, regulácia vodnej rovnováhy
 • priamy výživový vplyv s tvorbou bielkovín a sacharidov
 • chelačný účinok, tvorba silných komplexných väzieb so stopovými prvkami – výborný partner pre hnojivá s mikroprvkami
 • aktivizuje enzýmy rastlín, harmonizuje účinok endogénnych regulátorov rastu

Dávka: 3 - 5 l/ha v 300-1000 l vody, aj v delených dávkach (napr. 2 - 3 x 1 - 1,5 l/ha)
Cena ošetrenia: 20,19 – 33,65 €/ha

TERRA-SORB FOLIAR (L-voľné aminokyseliny 9,3%, 2,1% org.N + mikroživiny B-Zn-Mn)

Biostimulátor s antistresovým a regeneračným účinkom, vysokým obsahom prírodných a voľných aminokyselín živočíšneho pôvodu a stopových prvkov (B, Zn, Mn). V obilninách aplikujte hlavne v období odnožovania. 

Výhody použitia:

 • zvyšuje odolnosť rastlín voči biotickému a abiotickému stresu (sucho, vysoké a nízke teploty, mráz ...)
 • zvyšuje fotosyntetickú aktivitu a transpiráciu, urýchľuje regeneráciu poškodených rastlín
 • zvyšuje priepustnosť bunkovej steny, zlepšuje translokáciu živín k rastovým vrcholom, posilňuje tvorbu koreňovej sústavy
 • možnosť TM s pesticídmi

Dávka: 1,5 - 3 l/ha v 300-1000 l vody, aj v delených dávkach (napr. 2 x 1 - 1,25 l/ha)
Cena ošetrenia: 14,37 – 28,74 €/ha

Pre rovnovážnu listovú výživu a doplnenie potrebných mikroprvkov v koncentrovanej forme je k dispozícii univerzálne listové hnojivo HERBAVITAL s obsahom hlavných mikro a makroprvkov. 


HERBAVITAL (132 g/l N, 119 g/l P2O5 , 137 g/l K2O, 10 mg/l Cu, 10 mg/l Zn, 45 mg/l Mn, 9 mg/l B, 16 mg/l Mo, 200 mg/l Fe, 2 mg/l Co) 

Výhody použitia:

 • bezchloridové listové hnojivo s vysokým obsahom základných živín, obohatené o chelatizované mikroprvky
 • najkomplexnejšie hnojivo pre listovú výživu na trhu, vynikajúci antistresový účinok
 • rýchly príjem živín rastlinami aj v období sucha
 • vhodný do TM s prípravkami na ochranu rastlín
 • nízke aplikačné dávky – nie je nutné prevážať veľké množstvo materiálu
 • výborná cena ošetrenia

Dávka: 2 l/ha v období intenzívneho rastu, aj v delených dávkach (napr. 2 x 1 l/ha)
Cena ošetrenia: 6,58 €/haĎalšie informácie o našich prípravkoch nájdete na našej stránke www.asra.sk. 
O aktuálnych cenách sa informujte u svojho dodávateľa prípravkov na ochranu rastlín.
Tento Informačný servis vypracoval a na Vaše otázky zodpovie:
Ing. Ervín Máťuš – 0903 721 936, ematus@agrovita.sk
11.10.2014 | Kategória Infoservis

Súbory na stiahnutie

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri