Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Zloženie:
• Celkový obsah L-α voľných aminokyselín v % 9,3
• Celkový obsah dusíku ako N v % 2,1
• Celkový obsah organického dusíku v % 2,1
• Celkový obsah α-aminického dusíku v % 1,5
• Celkový obsah boru ako B v % 0,02
• Celkový obsah zinku ako Zn v % 0,07
• Celkový obsah mangánu ako Mn v % 0,04
• Hodnota pH 4,9-5,5

Výhody použitia:
• zvyšuje odolnosť rastlín voči biotickému a abiotickému stresu
• kvalitnejšie opelenie a nasadzovanie plodov
• otvára prieduchy listov, čím zvyšuje fotosyntetickú aktivitu
• spomaľuje starnutie listov
• znižuje opad plodov
• zvyšuje priepustnosť bunkovej steny (vyššia absorpcia živín), lepšia translokácia ku rastovým vrcholom, formovanie aktívnych chelátov ( Ca, Fe, Zn, Mn)
• schválený na používanie v Ekologickom poľnohospodárstve
• aminokyseliny sa získavajú z proteínov enzymatickou hydrolýzou (za pomoci prirodzených enzýmov) a nie chemickou hydrolýzou

Terra-Sorb foliar je povolený v Ekologickej poľnohospodárskej výrobe. 

Pôsobenie a spôsob použitia pre predsejbovú prípravu:

Ošetrenie osiva:
Dobrá klíčivosť a vývoj v skorých štádiách plodín sú dôležité pre dosiahnutie vysokej a kvalitnej úrody. Terra-Sorb foliar zaisťuje pre semená potrebné aminokyseliny a stopové prvky. Aplikáciu Terra-Sorb foliar  doporučujeme  hlavne vtedy, keď klíčenie prebieha za nepriaznivých podmienok (vysoké alebo nízke teploty, sucho, zasolenie pôdy, atď.) pre zaistenie úspešného štartu plodiny.

Terra-Sorb foliar zlepšuje klíčivosť osiva a rast klíčkov, umožňuje mladým rastlinám aby sa lepšie vyvíjali. Prejavuje sa to lepším vývojom koreňov, vysokou životaschopnosťou, zdravým a rovnomerným vzchádzaním, vyšším percentom prezimovaných jedincov. Porasty sú lepšie pripravené na to aby prežili všetky typy stresov (chlad, sucho...).
Mladé rastliny potrebujú aminokyseliny pre rýchle vytváranie bielkovín v dobe ich maximálnej potreby (klíčenie) a to pre nepretržité vytváranie nových a diferencovaných tkanív (maternica semena, korene, listy). Semená nie sú schopné fotosyntézy. Preto pre vývoj klíčkov musia využívať proteíny, ktoré sú v nich akumulované a zásoby aminokyselín (zdroj dusíka). Pri klíčení sa tieto bielkoviny rozkladajú na aminokyseliny, ktoré klíčky veľmi rýchlo využívajú pre zaistenie spotreby proteínov v nových tkanivách a iných metabolických funkciách. Okrem toho aminokyseliny pomáhajú rastlinám lepšie znášať stresy spôsobené okolím, na ktoré sú mladé rastliny mimoriadne citlivé.
Bór je zapojený do kľúčových procesov akým je metabolizmus bielkovín, nukleínových kyselín, auxínov, pre zaistenie funkcie a celistvosti bunkových stien a membrán.
Zinok je zapojený do syntézy bielkovín, napomáha k predĺženiu buniek a zvyšuje odolnosť voči abiotickému stresu; aktivuje enzýmy, syntetizujúce aminokyseliny tryptofan a auxín indolyloctové kyseliny.
Mangán hrá životne dôležitú úlohu v metabolizme dusíka, vo fotosyntéze a aktivite enzýmov.

Terra-Sorb foliar sa aplikuje bežnou technikou pre morenie osiva v zmesi s moridlom. Je miešateľný so všetkými prípravkami na predsejbovú prípravu osiva. Aplikácia na osivo sa prejaví zvýšením objemu koreňovej sústavy (lepšie vyživený a vitálnejší porast), v rovnomernejšom a rýchlejšom vzchádzaní.


Pôsobenie a spôsob použitia pre listovú aplikáciu: 
Prítomnosť aminokyselín zlepšuje zmáčateľnosť a priechodnosť kutikuly listov, podporuje otváranie priechodov a uľahčuje v rastline transport živín vrátane mikroelementov. Stimuluje fotosyntézu a transpiráciu. Biologicky aktívne cheláty vytvorené aminokyselinami sú účinnými transportérmi živín cez bunkové membrány. Špeciálne hnojivo Terra-Sorb® foliar zvyšuje odolnosť voči stresovým faktorom, napríklad voči suchu, vysokým aj nízkym teplotám, mrazu, krupobitiu a iným a urýchľuje regeneráciu poškodených rastlín. Používanie Terra-Sorb® foliar zvyšuje výnosy i kvalitu produktov – veľkosť, vyrovnanosť, vyfarbenie a pevnosť plodov, odolnosť pri preprave, skladovateľnosť a obsah nutričných látok.
 
Miešateľnosť:
Možnosť miešania v TM s pesticídmi, fungicídmi, herbicídmi a listovými hnojivami overte krátko pred použitím zmiešaním v malom objeme vody.
Odporúčanie pre aplikáciu

 Ošetrenie osiva:

Plodina  Termín aplikácieDávka na 1t osiva
Terra-Sorb foliar     voda

Obilniny ozimné a jarné 
(pšenica, jačmeň, raž, 
ovos, tritikale)

Ošetrenie osiva 3 l/t

doplniť do celkového objemu     
 5-6 l

Strukoviny (hrach, sója)      Ošetrenie osiva 3 l/t doplniť do celkového objemu
 5-6 l

Olejniny (repka olejná, 
slnečnica, mak)

Ošetrenie osiva 9 l/t

nepridáva sa, použiť 
zaprašovacie médium
v obvyklom množstve

 

Listová aplikácia:

PlodinaTermín aplikácieDávka/haPoznámka
Listová zelenina Za stresových podmienok 3 l možný TM s pesticídmi
Plodová zelenina Po odkvete, v dobe tvorby a rastu plodov a za stresových podmienok 3 l možný TM s pesticídmi
Vinič V období rašenia, objavenia sa kvetenstva, plného kvetu, nasadzovania plodov a dozrievania aj pri pôsobení stresových podmienok 3 l možný TM s pesticídmi*
Jahody V období plného kvetu a nasadzovania plodov aj pri pôsobení stresových podmienok 3 l možný TM s pesticídmi*
Jadroviny, kôstkoviny Počas kvitnutia, opadu okvetných lístkov a vývoja plodov 3 l možný TM s pesticídmi*
Okrasné rastliny V období rastu kvetu a za stresových podmienok 3 l možný TM s pesticídmi
Repka olejná Pri výške rastlín 10 – 20 cm, na jar (marec – apríl) a pred kvitnutím 2 – 2,5 l možný TM s pesticídmi
Zemiaky Ošetrovať sa začína pri výške rastlín 15 cm, opakuje sa v 3-4 týždňových intervaloch 2-3 l možný TM s pesticídmi*
Cukrová repa 1. aplikácia vo fáze 2-3 pravých lístkov, 2. aplikácia vo fáze 5-6 pravých listov, 3. aplikácia pri uzatváraní riadkov 2-3 l možný TM s pesticídmi*
Obilniny V plnom odnožovaní 1,5-3 l možný TM s pesticídmi*
Kukurica, slnečnica Vo fáze 2-4 listov, ošetrenie treba za 20 dní opakovať 1,5-3 l  
Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri