Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

PROBIO K2 efektívne naviaže kvapalnú zložku na pevný substrát pri spracovaní tekutých odpadov s organickou kontamináciou. U kvapalných aj tuhých odpadoch s organickou kontamináciou dokáže výrazne redukovať charakteristický nepríjemný zápach.

Pri použití činidlá PROBIO-K2 je významne redukované množstvo pachových látok unikajúcich najmä pri prevzdušňovanií zakládok, teda prekopávaniu kompostu, pri ktorom je inak únik pachu najsilnejší. Látková premena je v tomto prípade natoľko trvalá, že aj výsledné hnojivo pri svojom skladovaní ani aplikácii neuvoľňuje emisie amoniaku a ďalších nepríjemných pachových látok.

Doba kompostovania je skrátená vďaka veľmi rýchlemu naštartovaniu a efektívnejšiemu priebehu aeróbno fermentačnému procesu. Skrátenie doby znižuje potrebný počet pracovných operácií pri prekopávaní zakládky a takisto umožnuje zrýchlenú obrátku spracovávaného materiálu na pracovných plochách.

 

Základným princípom pri spracovaní tekutých kalov je efektívne naviazanie kvapalnej zložky na pevný substrát. Dávkovanie kvapalnej zložky k pevnému nosiču (napr. slame) vďaka aplikácii činidlá PROBIO-K2 dosahuje pomer až 10: 1. Doteraz sa tekuté kaly využívali pre kompostovanie len v obmedzenom množstve. Aplikáciou činidlá sú upravené fyzikálne vlastnosti kvapaliny, preto ľahšie priľne na pevnom nosiči. Počas procesu spracovania je výrazne redukovaný charakteristický nepríjemný zápach.

Využite silu našich prípravkov naplno

S čím mikrobiálne činidlo Probio K2 pomáha

  • umožňuje dávkovanie kvapalnej zložky k pevnému nosiču až 10:1   
  • redukuje pachové látky (amoniak, sírovodík)
  • vytvára živinový štartér mikrobiálnych procesov
  • zlepšuje sorbčné vlastnosti hnojiva, ktoré zabraňujú priesaku dusíkatých a iných anorganických látok do podzemných vôd


V kombinácii s probiotikami LAIVEN Ekobakter

  • rýchle naštartuje kompostovacií proces
  • urýchľuje hygienizáciu biologicky rozložiteľného odpadu
  • zásadne redukuje zápach
  • umožňuje kompostovanie aj pri nízkych teplotách (okolo 0 °C)

 

Prírodná potrava pre mikroorganizmy

Polysacharidové činidlo založené na báze termicky modifikovaného oxidovaného zemiakového škrobu.

Odporúčanie pre aplikáciu
aplikáciaprípravokdávka prípravku
kompost Ekobakter 100 ml/m3  alebo t 
Probio-K2 0,2 kg/malebo t
biologické spracovanie
kalov z ČOV
Ekobakter 150 ml/t substrátu
Probio-K2 0,4 kg/m3 kvapaliny
redukcia zápachu Ekobakter 250 ml na m3 tekutého odpadu alebo
1 t tuhého odpadu
Probio-K2 0,4 kg na mtekutého odpadu alebo 1 t tuhého odpadu
Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri