Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Biologická ochrana
Biologická ochrana

Výhody použitia:
- Boni protect chráni ovocie pred skladovými chorobami
- bez predzberového intervalu
- bez rezíduí
- nevyvíja sa rezistencia patogénov
- neškodný pre včely a iný užitočný hmyz
- je ľahko aplikovateľný so štandarným vybavením
- vhodný pre Integrovanú produkciu a Ekologické poľnohospodárstvo

Doba použiteľnosti:
Produkt obahuje živé mikroorganizmy! Sledujte dobu spotreby prípravku! Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch pri teplote do 25°C je doba použiteľnosti prípravku 10 mesiacov a pri teplote do 8°C je doba použiteľnosti prípravku 18 mesiacov od dátumu výroby.

Pôsobenie prípravku: 
Biologický fungicídny prípravok Boni Protect pôsobí proti skladovým chorobám ako napríklad Botrytis cinerea, Monilia fructigena, Penicillium expansum, Fusarium sp., Alternaria alternata, ktoré spôsobujú hnilobu skladovaných plodov. Suspenzia spórAureobasidium pullulans sa aplikuje postrekom počas posledných 5 týždňov pred zberom, kolonizuje povrch ošetrených plodov a antagonistickým pôsobením zabraňuje rozvoju fytopatogénnych húb. Aplikujte max. 3 x počas odporúčaného obdobia pred zberom. 

Plodina Škodlivý organizmus Aplikačná dávka na ha Ochranná doba
jadroviny skladové choroby 1 kg/2m výšky koruny  AT

Kompatibilita:
Miešanie v TM spolu s vápenatými hnojivami je možné (okrem TM s calcium formiate, napr. Folanx Ca29).

Kompletný zoznam kompatibility nájdete TU.

Opatrenia proti vzniku rezistencie:
Antagonistický účinok prípravku Boni Protect voči skladovým chorobám je založený na konkurencii kvasinky Aureobasidium pullulans o životný priestor a živiny na povrchu jabĺk. To vytvára nevhodné podmienky pre rast a rozmnožovanie skladových chorôb. Neexistuje možnosť pre vznik rezistencie alebo krížovej rezistencie cieľových patogénov voči prípravku Boni Protect.

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
500 - 1000 l/ha

Prípravok Boni Protect je určený na prevenciu pred vznikom infekcie skladových chorôb jadrovín. Pre stromy vysoké v rozsahu 1 m až 2 m s košatou korunou použite dávku 1 kg/ha s 1000 l vody t.j. (0,1 %). Pre vyššie stromy aplikačná dávka prípravku Boni Protect musí byť upravená v závislosti od výšky koruny. Ošetrujte vo večerných hodinách.

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x