Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Výhody použitia

  • originálny prípravok s overenými účinnými látkami
  • bez obmedzenia na pozemkoch zvažujúcich sa k povrchovým vodám
  • vysoká a dlhodobá účinnosť proti širokému spektru burín v kukurici
  • vhodný do antirezistentných programov
  • účinok cez pôdu a listy  burín
  • výborný partner do TM kombinácii s herbicídmi do kukurice

Pôsobenie prípravku
Účinná látka mesotrione patrí do chemickej skupiny triketonov. Mesotrione je inhibítorom p-hygroxyphenyl pyruvate dioxygenasy, ktorá elementárne zasahuje do metabolizmu biosyntézy karotenoidov v bunkách burín. Prijímaná je listami i koreňmi, v rastlinách sa šíri akropetálne a bazipetálne. Účinok sa prejavuje zblednutím listov a nekrózami meristematických pletív zasiahnutých burín. Účinná látka S-metolachlor patrí do chemickej skupiny chloroacetanilidov. Prevažne je z pôdy prijímaný cez koleoptyl a klíčky vzchádzajúcich burín. Menšie množstvo S-metolachloru prijímajú buriny prostredníctvom koreňov, ale tento spôsob príjmu je pomalší. Primárnym spôsobom účinku účinnej látky S-metolachlor je zabránenie vytváraniu veľmi dlhého reťazca mastných kyselín.

Spektrum účinku prípravku
Aida® spoľahlivo ničí pri preemergentnej aplikácii následné buriny:

Jednoklíčnolistové buriny
ježatka kuria, proso siate.

Dvojklíčnolistové buriny
mrlík biely, láskavec ohnutý, stavikrv vtáčí, fialky (roľná, trojfarebná), parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, veronika perzská, hluchavky (purpurová, objímavá), horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, slnečnica ročná - výmrv, zemedym lekársky, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, reďkev ohnicová, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, durman obyčajný, horčica roľná, žltnica maloúborová

Stredne citlivé buriny 
pohánkovec ovíjavý

Aida® spoľahlivo ničí pri skorej postemergentnej aplikácii následné buriny:

Jednoklíčnolistové buriny
ježatka kuria, proso siate

Dvojklíčnolistové buriny
mrlík biely, láskavec ohnutý, horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, fialky (roľná, trojfarebná), parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, veronika perzská, kapsička pastierska, horčica roľná, zemedym lekársky, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, slnečnica ročná - výmrv, hluchavky (purpurová, objímavá), ľuľok čierny, hviezdica prostredná, durman obyčajný, žltnica maloúborová

Stredne citlivé buriny
pohánkovec ovíjavý

Odolné buriny
pýr plazivý a ostatné trváce buriny

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
200-400 l/ha
PlodinaŠkodlivý činiteľDávka /haODPoznámka
kukurica


ježatka kuria, proso siate, jednoročné dvojklíčnolistové buriny 2,5 l AT

PRE

ježatka kuria, proso siate, citlivé jednoklíčnolistové
a pozemky vysoko zaburinené mrlíkmi, láskavcami,
pohánkovcom ovíjavým
1,5 l+1,5 l AT

PRE
Aspect Pro

ježatka kuia (1-2 listy), jednoročné dvojklíčnolistové buriny (2-4 listy),
durman, výmrv slnečnice, pichliač (10-15 cm)
2,5 l AT    EPOST
ježatka kuia (1-2 listy), jednoročné dvojklíčnolistové buriny (2-4 listy),
durman, výmrv slnečnice, pichliač (10-15 cm)
1,5 l+1,5 l AT    EPOST
Aspect Pro

 Pokyny pre aplikáciu 

Aida® je registrovaná v dávke 2,0-2,5 l/ha pre preemergentné a skoro postemergentné ošetrenie kukurice. Prípravok je možné aplikovať samostatne vo fáze od klíčnych listov do 2 listov kukurice (BBCH 10-12) a v dobe, keď citlivé dvojklíčnolistové buriny dosahujú rastovú fázu do 4. pravého listu (BBCH14), ježatka kuria v rastovej fáze maximálne do dvoch listov. Pre rozšírenie spektra účinnosti a zaistenia účinku vo vyšších rastových fázach burín je možné používať prípravok Aida® spolu s herbicídom Aspect Pro. Dostatočná vlhkosť pôdy je žiaduca na dosiahnutie zodpovedajúceho herbicídneho účinku, za sucha sa účinnosť prípravku znižuje.
Pri aplikácii prípravkov za suchého počasia s vysokými teplotami, keď hrozí zasychanie aplikačnej kvapaliny na povrchu rastlín, alebo pri očakávaní dažďa do 3 hodín, doporučujeme do postrekovej kvapaliny pridať  multifunkčnú pomocnú látku Agrovital v koncentrácii 0,07 % (0,2 l/ha v 300 l/ha vody). Týmto nedochádza pri vyšších teplotách k rýchlemu odpareniu účinnej látky a v prípade zrážok k jej zmytiu dažďom

Upozornenie
Množstvo účinnej látky S-Metolachlor nesmie prekročiť 1 250 g.ha-1  1 x za 3 roky na rovnakom pozemku alebo 1 000 g.ha-1  1 x za 2 roky na rovnakom pozemku.
Ako následnú plodinu na pozemkoch ošetrených prípravkom Aida®, v prípade nutnej vyorávky, je možné použiť bez obmedzenia len kukuricu.

Ostatné plodiny majú nasledovné obmedzenia:
·         obilniny - štyri mesiace po aplikácii prípravku Aida® 
·         sója - 8 mesiacov po aplikácii
·         repka ozimná - 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 4-8 mesiacov)
·         slnečnica - 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 8 mesiacov)
·         repa cukrová, strukoviny - 18 mesiacov

Miešateľnosť

Aida® je miešateľná s DAM 390 a s prípravkami na báze glyfosátov. Pre rozšírenia spektra účinnosti a zaručenia účinnosti vo vyšších rastových štádiách burín môžete prípravok Aida® kombinovať s prípravkom Aspect Pro

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri

Ochutnajte naše sušienky. Môžete si vybrať z rôznych druhov:x