Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemianky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Univerzálne pomocné látky a repelenty
Univerzálne pomocné látky a repelenty

Výhody použitia:
• výborne znižuje násadu plodov jabloní
• podporuje tvorbu vyrovnanejších plodov s lepšími kvalitatívnymi parametrami
• pri pravidelnom používaní obmedzuje vyčerpávanie stromov v dôsledku striedavej plodnosti

Pôsobenie:
Kyselina α -naftyloctová patrí do skupiny auxínov, ktoré sú prirodzenými hormónmi v rastlinách. Ovplyvňuje metabolizmus rastlín a bunkové delenie. Podľa termínu aplikácie táto látka spôsobuje opad nadbytočných plodov. Aminokyseliny, ktoré sú súčasťou formulácie zlepšujú adhezívne vlastnosti a obmedzujú odkvapkávanie prípravku z povrchu plôdikov a listov, podporujú rast a vývoj jabĺk najvyššej kvality.

Termín a spôsob aplikácie:
Agrostim Forte aplikujte v dobe, kedy najväčšie plody v ružici majú priemer 10-12 (max. 14) mm, cca 10-15 dní po odkvete. Najlepší účinok sa dosiahne pri postreku za teplého počasia (min. 16 °C) a pri vysokej vzdušnej vlhkosti (nad 80 %). Prípravok aplikujte skoro ráno alebo podvečer, prípadne za oblačného počasia, aby postrek pomaly obsychal. Aplikáciu je nevyhnutné robiť formou jemného postreku, aby došlo čo k najdokonalejšiemu ovlhčeniu plodov a postreková kvapalina odkvapkávala. Nepoužívajte za príliš chladného alebo teplého počasia. Ošetrujte len zdravé stromy v plnej rodivosti, ktoré za dobrých podmienok pre opelenie bohato zakvitli.

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody:
800 – 1500 l/ha
PlodinaŠkodlivý činiteľDávka/haODPoznámka
jabloň

prebierka plodov

prebierka plodov

4 - 5 l (0,4 - 0,5 %)

4 - 5 l + 0,3 l

AT

AT

 

TM Agrovital

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri